środa, 8 maja 2013

Dhammapada 81-84

Selo yathā ekaghano vātena na samīrati,
Evaṃ nindāpasaṃsāsu na samiñjanti paṇḍitā.

Jak skała twarda wiatrem nie jest poruszona,
Tak nagany i pochwały nie poruszają mędrców.

Yathāpi rahado gambhīro, vippasanno anāvilo, 
Evaṃ dhammāni sutvāna, vippasīdanti paṇḍitā.

Jak jezioro głębokie, czyste, niezmącone,
Tak nauki usłyszawszy mędrcy stają się czyści.

Sabbattha ve sappurisā cajanti, na kāmakāmā lapayanti santo.
Sukhena phuṭṭhā atha vā dukhena, na uccāvacaṃ paṇḍitā dassayanti.

Wszędzie naprawdę dobrzy ludzie wyrzekają się (przywiązań), dobrzy nie roztkliwiają się pragnąc przyjemności.
Szczęściem dotknięci albo cierpieniem mędrcy nie pokazują tego, co wysokie i tego, co niskie.

Na attahetu na parassa hetu na puttamicche na dhanaṃ na raṭṭhaṃ,
Na iccheyya adhammena samiddhimattano, sa sīlavā paññavā dhammiko siyā.

Ani własnego dobra, ani dobra innego, nie chciałby syna, ani bogactwa, ani królestwa,
Nie chciałby bez dhammy własnego sukcesu, ten będzie cnotliwym i mądrym, który żyje w dhammie.
 

1 komentarz: