niedziela, 2 czerwca 2013

Nieśmiertelność

Amatasuttaṃ (SN 47.41) - Sutta o nieśmiertelności 

Sāvatthinidānaṃ. "Catūsu, bhikkhave, satipaṭṭhānesu suppatiṭṭhitacittā viharatha. Mā vo amataṃ panassa. Katamesu catūsu? Idha, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ, vedanāsu…pe… citte…pe… dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā, vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Imesu, bhikkhave, catūsu satipaṭṭhānesu suppatiṭṭhitacittā viharatha. Mā vo amataṃ panassā"ti. 

Paṭhamaṃ.

W Savatthi. "W czterech, mnisi, umocnionych w umyśle podstawach uważności pozostajcie. Oby nie była utracona przez was nieśmiertelność! W jakich czterech? W tym świecie, mnisi, mnich ciało obserwujący przebywa w ciele gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, w uczuciach ...etc... w umyśle ...etc... dhammy obserwujący przebywa w dhammach gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. W tych, mnisi, czterech umocnionych w umyśle podstawach uważności pozostajcie. Oby nie była utracona przez was nieśmiertelność!" 

Pierwsza [sutta z rozdziału Amatavaggo]. 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz