czwartek, 8 sierpnia 2013

Gotama

Gotamasuttaṃ (SN 12.10) - Sutta o Gotamie

"Pubbeva me, bhikkhave, sambodhā anabhisambuddhassa bodhisattasseva sato etadahosi – 'kicchaṃ vatāyaṃ loko āpanno jāyati ca jīyati ca mīyati ca cavati ca upapajjati ca. Atha ca panimassa dukkhassa nissaraṇaṃ nappajānāti jarāmaraṇassa. Kudāssu nāma imassa dukkhassa nissaraṇaṃ paññāyissati jarāmaraṇassā'"ti?

"W przeszłości u mnie, mnisi, do pełnego przebudzenia jeszcze nie w pełni przebudzonego bodhisatty, właśnie (taka) świadoma myśl pojawiła się - 'W cierpienie niestety ten świat popadł, rodzi się, starzeje, umiera, przemija i odradza. Z drugiej strony, ucieczki od tego cierpienia nikt nie zna, od starości i śmierci. Kiedyś będzie z pewnością ucieczka od tego cierpienia, jest jasne i oczywiste, od starości i śmierci.'"
 
"Tassa mayhaṃ, bhikkhave, etadahosi – 'kimhi nu kho sati jarāmaraṇaṃ hoti, kiṃpaccayā jarāmaraṇa'nti? Tassa mayhaṃ, bhikkhave, yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'jātiyā kho sati jarāmaraṇaṃ hoti, jātipaccayā jarāmaraṇa"'nti.

"Dlatego u mnie, mnisi, myśl pojawiła się  - 'Co jest wtedy, kiedy jest starość i śmierć, co jest przyczyną starości i śmierci?' Dlatego u mnie, mnisi, mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy są narodziny, wtedy jest starość i śmierć, narodziny są przyczyną starości i śmierci.'"

"Tassa mayhaṃ, bhikkhave, etadahosi – 'kimhi nu kho sati jāti hoti…pe… bhavo… upādānaṃ… taṇhā… vedanā… phasso… saḷāyatanaṃ… nāmarūpaṃ… viññāṇaṃ… saṅkhārā honti, kiṃpaccayā saṅkhārā'ti? Tassa mayhaṃ, bhikkhave, yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'avijjāya kho sati saṅkhārā honti, avijjāpaccayā saṅkhārā'"ti.

"Dlatego u mnie, mnisi, myśl pojawiła się - 'Co jest wtedy, kiedy są narodziny ...etc... istnienie ... chwytanie ... pragnienie ... uczucie ... kontakt ... sześć podstaw poznania ... nazwa i forma ... świadomość ... kiedy są kammiczne formacje, co jest przyczyną kammicznych formacji?' Dlatego u mnie, mnisi, mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy jest niewiedza, wtedy są kammiczne formacje, zniszczenie niewiedzy jest kammicznych formacji zniszczeniem.'"
 
"Iti hidaṃ avijjāpaccayā saṅkhārā, saṅkhārapaccayā viññāṇaṃ…pe… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti. 'Samudayo, samudayo'ti kho me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādi."

"Tak więc naprawdę to jest - niewiedza jest przyczyną kammicznych formacji, kammiczne formacje są przyczyną świadomości ...etc... Takie tej całej masy cierpienia jest pochodzenie. 'Pochodzenie, pochodzenie', u mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała."

"Tassa mayhaṃ, bhikkhave, etadahosi – 'kimhi nu kho asati jarāmaraṇaṃ na hoti, kissa nirodhā jarāmaraṇanirodho'ti? Tassa mayhaṃ, bhikkhave, yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo 'jātiyā kho asati jarāmaraṇaṃ na hoti, jātinirodhā jarāmaraṇanirodho'"ti.

"Dlatego u mnie, mnisi, myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma starości i śmierci, jakie jest zniszczenie starości i śmierci?' Dlatego u mnie, mnisi, mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma narodzin, wtedy nie ma starości i śmierci, zniszczenie narodzin jest starości i śmierci zniszczeniem.'"

"Tassa mayhaṃ, bhikkhave, etadahosi – 'kimhi nu kho asati jāti na hoti…pe… bhavo… upādānaṃ… taṇhā… vedanā… phasso… saḷāyatanaṃ… nāmarūpaṃ… viññāṇaṃ… saṅkhārā na honti, kissa nirodhā saṅkhāranirodho'ti? Tassa mayhaṃ, bhikkhave, yoniso manasikārā ahu paññāya abhisamayo – 'avijjāya kho asati saṅkhārā na honti, avijjānirodhā saṅkhāranirodho'"ti.

"Dlatego u mnie, mnisi, myśl pojawiła się - 'Czego nie ma wtedy, kiedy nie ma narodzin ...etc... istnienia ... chwytania ... pragnienia ... uczucia ... kontaktu ... sześciu podstaw poznania ... nazwy i formy ... kiedy nie ma kammicznych formacji, jakie jest zniszczenie kammicznych formacji?' Dlatego u mnie, mnisi, mądra myśl pojawiła się, zrozumienie wiedzy - 'Kiedy nie ma niewiedzy, wtedy nie ma kammicznych formacji, zniszczenie niewiedzy jest kammicznych formacji zniszczeniem.'"

"Iti hidaṃ avijjānirodhā saṅkhāranirodho, saṅkhāranirodhā viññāṇanirodho…pe… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. 'Nirodho, nirodho'ti kho me, bhikkhave, pubbe ananussutesu dhammesu cakkhuṃ udapādi, ñāṇaṃ udapādi, paññā udapādi, vijjā udapādi, āloko udapādī"ti.

Dasamo.

"Tak więc naprawdę to jest - zniszczenie niewiedzy jest kammicznych formacji zniszczeniem, zniszczenie kammicznych formacji jest świadomości zniszczeniem ...etc... Takie tej całej masy cierpienia jest zniszczenie. 'Zniszczenie, zniszczenie', u mnie, mnisi, względem wcześniej niesłyszanych nauk wgląd powstał, poznanie powstało, mądrość powstała, wiedza powstała, jasność powstała."

Dziesiąta [sutta z rozdziału Buddhavaggo].

Tassuddānaṃ:

Desanā vibhaṅgapaṭipadā ca, vipassī sikhī ca vessabhū, kakusandho koṇāgamano kassapo, mahāsakyamuni ca gotamoti.

Spis treści:
Mowy i ścieżki analizy (współzależnego powstawania Buddów) - Vipassi i Sikhī, Vessabhū, Kakusandha, Koṇāgamana, Kassapa i Wielki Sakyamuni Gotama.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz