niedziela, 25 sierpnia 2013

Porzucenie przeszkód

Ekakanipātapāḷi, Nīvaraṇappahānavaggo (AN 1.11-1.20) - Księga jedynek, Rozdział o porzuceniu przeszkód 

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppanno vā kāmacchando uppajjati uppanno vā kāmacchando bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, subhanimittaṃ. Subhanimittaṃ, bhikkhave, ayoniso manasi karoto anuppanno ceva kāmacchando uppajjati uppanno ca kāmacchando bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī"ti. Paṭhamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy*, dzięki której niepowstała przyjemność zmysłowa powstaje, albo która powstałą przyjemność zmysłową do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi, jak ten, mnisi, znak** przyjemności. Znak przyjemności, mnisi, nieprawidłowo umysłem zbadany, zatem jako niepowstała przyjemność zmysłowa powstaje, a powstałą przyjemność zmysłową do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi." Po pierwsze.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppanno vā byāpādo uppajjati uppanno vā byāpādo bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, paṭighanimittaṃ. Paṭighanimittaṃ, bhikkhave, ayoniso manasi karoto anuppanno ceva byāpādo uppajjati uppanno ca byāpādo bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī"ti. Dutiyaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy, dzięki której niepowstała nienawiść powstaje, albo która powstałą nienawiść do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi, jak ten, mnisi, znak gniewu. Znak gniewu, mnisi, nieprawidłowo umysłem zbadany, zatem jako niepowstała nienawiść powstaje, a powstałą nienawiść do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi." Po drugie.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannaṃ vā thinamiddhaṃ uppajjati uppannaṃ vā thinamiddhaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, arati tandī vijambhitā bhattasammado cetaso ca līnattaṃ. Līnacittassa, bhikkhave, anuppannañceva thinamiddhaṃ uppajjati uppannañca thinamiddhaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī"ti. Tatiyaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy, dzięki której niepowstała ospałość i lenistwo powstaje, albo która powstałą ospałość i lenistwo do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi, jak ta, mnisi, niechęć, zmęczenie, ziewanie, senność po posiłku i umysłu ospałość. Z ospałego umysłu, mnisi, niepowstała zatem ospałość i lenistwo powstaje, a powstałą ospałość i lenistwo (ospały umysł) do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi." Po trzecie.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannaṃ vā uddhaccakukkuccaṃ uppajjati uppannaṃ vā uddhaccakukkuccaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, cetaso avūpasamo. Avūpasantacittassa, bhikkhave, anuppannañceva uddhaccakukkuccaṃ uppajjati uppannañca uddhaccakukkuccaṃ bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī"ti. Catutthaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy, dzięki której niepowstałe poruszenie i zmartwienie powstaje, albo która powstałe poruszenie i zmartwienie do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi, jak ten, mnisi, niepokój umysłu. Z niespokojnego umysłu, mnisi, niepowstałe zatem poruszenie i zmartwienie powstaje, a powstałe poruszenie i zmartwienie (niepokój umysłu) do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi." Po czwarte.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā vicikicchā uppajjati uppannā vā vicikicchā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, ayonisomanasikāro. Ayoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva vicikicchā uppajjati uppannā ca vicikicchā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattatī"ti. Pañcamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy, dzięki której niepowstała niepewność powstaje, albo która powstałą niepewność do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi, jak to, mnisi, niewłaściwe rozważanie. Nieprawidłowo, mnisi, umysłem zbadane, zatem jako niepowstała niepewność powstaje, a powstałą niepewność do wzrostu i pełnego rozwoju prowadzi." Po piąte.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppanno vā kāmacchando nuppajjati uppanno vā kāmacchando pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, asubhanimittaṃ. Asubhanimittaṃ, bhikkhave, yoniso manasi karoto anuppanno ceva kāmacchando nuppajjati uppanno ca kāmacchando pahīyatī"ti. Chaṭṭhaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy, dzięki której niepowstała przyjemność zmysłowa nie powstaje, albo powstała przyjemność zmysłowa zanika, jak ten, mnisi, znak nieprzyjemności. Znak nieprzyjemności, mnisi, prawidłowo umysłem zbadany, zatem jako niepowstała przyjemność zmysłowa nie powstaje, a powstała przyjemność zmysłowa zanika." Po szóste.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppanno vā byāpādo nuppajjati uppanno vā byāpādo pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, mettā cetovimutti. Mettaṃ, bhikkhave, cetovimuttiṃ yoniso manasi karoto anuppanno ceva byāpādo nuppajjati uppanno ca byāpādo pahīyatī"ti. Sattamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy, dzięki której niepowstała nienawiść nie powstaje, albo powstała nienawiść zanika, jak to, mnisi, w życzliwości umysłu uwolnienie. W życzliwości, mnisi, umysłu uwolnienie prawidłowo umysłem zbadane, zatem jako niepowstała nienawiść nie powstaje, a powstała nienawiść zanika." Po siódme.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannaṃ vā thinamiddhaṃ nuppajjati uppannaṃ vā thinamiddhaṃ pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, ārambhadhātu nikkamadhātu parakkamadhātu. Āraddhavīriyassa, bhikkhave, anuppannañceva thinamiddhaṃ nuppajjati uppannañca thinamiddhaṃ pahīyatī"ti. Aṭṭhamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy, dzięki której niepowstała ospałość i lenistwo nie powstaje, albo  powstała ospałość i lenistwo zanika, jak ten, mnisi, element próby, element siły, element wysiłku. Z wysiłku, mnisi, zatem niepowstała ospałość i lenistwo nie powstaje, a powstała ospałość i lenistwo zanika." Po ósme.
 
"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannaṃ vā uddhaccakukkuccaṃ nuppajjati uppannaṃ vā uddhaccakukkuccaṃ pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, cetaso vūpasamo. Vūpasantacittassa, bhikkhave, anuppannañceva uddhaccakukkuccaṃ nuppajjati uppannañca uddhaccakukkuccaṃ pahīyatī"ti. Navamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy, dzięki której niepowstałe poruszenie i zmartwienie nie powstaje, albo powstałe poruszenie i zmartwienie zanika, jak ten, mnisi, spokój umysłu. Ze spokojnego umysłu, mnisi, niepowstałe zatem poruszenie i zmartwienie nie powstaje, a powstałe poruszenie i zmartwienie zanika." Po dziewiąte.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā vicikicchā nuppajjati uppannā vā vicikicchā pahīyati yathayidaṃ, bhikkhave, yonisomanasikāro. Yoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva vicikicchā nuppajjati uppannā ca vicikicchā pahīyatī"ti. Dasamaṃ.
 
Nīvaraṇappahānavaggo dutiyo.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej dhammy, dzięki której niepowstała niepewność  nie powstaje, albo powstała niepewność zanika, jak to, mnisi, właściwe rozważanie. Prawidłowo, mnisi, umysłem zbadane, zatem jako niepowstała niepewność nie powstaje, a powstała niepewność zanika." Po dziesiąte.

Rozdział o porzuceniu przeszkód, drugi.

* Dhammy są rzeczywistymi składnikami bytu, fenomenami psychofizycznymi, manifestującymi się w kolejnych momentach czasu. Słowo dhamma można także przetłumaczyć jako rzecz, uznałem jednak, że w tym rozdziale lepiej pozostawić je w niezmienionej formie.

** Wśród kilku znaczeń słowa nimittaṃ jest attribute phenomenon, które przetłumaczyłem jako znak, a więc subhanimittaṃ - znak przyjemności, paṭighanimittaṃ - znak gniewu, etc...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz