czwartek, 12 września 2013

Pstryknięcie palcami

Ekakanipātapāḷi, Accharāsaṅghātavaggo (AN 1.51-1.60) - Księga jedynek, Rozdział o pstryknięciu palcami

"Pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. Tañca kho āgantukehi upakkilesehi upakkiliṭṭhaṃ. Taṃ assutavā puthujjano yathābhūtaṃ nappajānāti. Tasmā 'assutavato puthujjanassa cittabhāvanā natthī'ti vadāmī"ti. Paṭhamaṃ.

"Jaśniejący jest ten, mnisi, umysł. On zaś przez zanieczyszczenia, które pojawiają się, jest zanieczyszczony. Nienauczony, niewykształcony człowiek naprawdę nie rozumie tego. Dlatego 'nie ma rozwoju umysłu nienauczonego, niewykształconego człowieka' - mówię." Po pierwsze.

"Pabhassaramidaṃ, bhikkhave, cittaṃ. Tañca kho āgantukehi upakkilesehi vippamuttaṃ. Taṃ sutavā ariyasāvako yathābhūtaṃ pajānāti. Tasmā 'sutavato ariyasāvakassa cittabhāvanā atthī'ti vadāmī"ti. Dutiyaṃ.

"Jaśniejący jest ten, mnisi, umysł. On zaś od zanieczyszczeń, które pojawiają się, jest uwolniony. Nauczony, szlachetny uczeń naprawdę rozumie to. Dlatego 'jest rozwój umysłu nauczonego, szlachetnego ucznia' - mówię." Po drugie.

"Accharāsaṅghātamattampi ce, bhikkhave, bhikkhu mettācittaṃ āsevati, ayaṃ vuccati, bhikkhave – 'bhikkhu arittajjhāno viharati satthusāsanakaro ovādapatikaro, amoghaṃ raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati'. Ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontī"ti! Tatiyaṃ.

"Jeśli przez czas pstryknięcia palcami, mnisi, mnich życzliwy umysł praktykuje, mówi się to, mnisi - 'mnich nie na próżno we wchłonięciu przebywa, przestrzegając nauk nauczyciela, udzielając rad, nie na próżno otrzymane jedzenie zjada.' Co więcej, jest powiedziane, że to go rozwija." Po trzecie.

"Accharāsaṅghātamattampi ce, bhikkhave, bhikkhu mettācittaṃ bhāveti, ayaṃ vuccati, bhikkhave – 'bhikkhu arittajjhāno viharati satthusāsanakaro ovādapatikaro, amoghaṃ raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati'. Ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontī"ti! Catutthaṃ.

"Jeśli przez czas pstryknięcia palcami, mnisi, mnich życzliwy umysł rozwija, mówi się to, mnisi - 'mnich nie na próżno we wchłonięciu przebywa, przestrzegając nauk nauczyciela, udzielając rad, nie na próżno otrzymane jedzenie zjada.' Co więcej, jest powiedziane, że to go rozwija." Po czwarte.

"Accharāsaṅghātamattampi ce, bhikkhave, bhikkhu mettācittaṃ manasi karoti, ayaṃ vuccati, bhikkhave – 'bhikkhu arittajjhāno viharati satthusāsanakaro ovādapatikaro amoghaṃ raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati'. Ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontī"ti! Pañcamaṃ.

"Jeśli przez czas pstryknięcia palcami, mnisi, mnich o życzliwym umyśle rozmyśla, mówi się to, mnisi - 'mnich nie na próżno we wchłonięciu przebywa, przestrzegając nauk nauczyciela, udzielając rad, nie na próżno otrzymane jedzenie zjada.' Co więcej, jest powiedziane, że to go rozwija." Po piąte.

"Ye keci, bhikkhave, dhammā akusalā akusalabhāgiyā akusalapakkhikā, sabbe te manopubbaṅgamā. Mano tesaṃ dhammānaṃ paṭhamaṃ uppajjati, anvadeva akusalā dhammā"ti. Chaṭṭhaṃ.

"Te jakieś, mnisi, złe dhammy, związane ze złymi, powiązane ze złymi, wszystkie one są poprzedzone przez umysł. Umysł z tych dhamm pierwszy powstaje, później złe dhammy." Po szóste.

"Ye keci, bhikkhave, dhammā kusalā kusalabhāgiyā kusalapakkhikā, sabbe te manopubbaṅgamā. Mano tesaṃ dhammānaṃ paṭhamaṃ uppajjati, anvadeva kusalā dhammā"ti. Sattamaṃ.

"Te jakieś, mnisi, dobre dhammy, związane z dobrymi, powiązane z dobrymi, wszystkie one są poprzedzone przez umysł. Umysł z tych dhamm pierwszy powstaje, później dobre dhammy." Po siódme.
 
"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, pamādo. Pamattassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī"ti. Aṭṭhamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe złe dhammy powstają, albo powstałe dobre dhammy giną, jak to, mnisi, niedbalstwo. Z niedbalstwa, mnisi, zatem niepowstałe złe dhammy powstają, a powstałe dobre dhammy giną." Po ósme.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, appamādo. Appamattassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī"ti. Navamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe dobre dhammy powstają, albo powstałe złe dhammy giną, jak ta, mnisi gorliwość. Z gorliwości, mnisi, zatem niepowstałe dobre dhammy powstają, a powstałe złe dhammy giną." Po dziewiąte.
 
"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, kosajjaṃ. Kusītassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī"ti. Dasamaṃ.
 
Accharāsaṅghātavaggo chaṭṭho.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe złe dhammy powstają, albo powstałe dobre dhammy giną, jak to, mnisi, lenistwo. Z lenistwa, mnisi, zatem niepowstałe złe dhammy powstają, a powstałe dobre dhammy giną." Po dziesiąte.

Rozdział o pstryknięciu palcami, szósty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz