poniedziałek, 16 września 2013

Wzbudzony wysiłek

Ekakanipātapāḷi, Vīriyārambhādivaggo (AN 1.61-1.70) - Księga jedynek, Rozdział o wzbudzonym wysiłku

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, vīriyārambho. Āraddhavīriyassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī"ti. Paṭhamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe dobre dhammy powstają, albo powstałe złe dhammy giną, jak ten, mnisi, wzbudzony wysiłek. Z wzbudzonego wysiłku, mnisi, zatem niepowstałe dobre dhammy powstają, a powstałe złe dhammy giną." Po pierwsze.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, mahicchatā. Mahicchassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī"ti. Dutiyaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe złe dhammy powstają, albo powstałe dobre dhammy giną, jak to, mnisi, łakomstwo. Z łakomstwa, mnisi, zatem niepowstałe złe dhammy powstają, a powstałe dobre dhammy giną." Po drugie.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, appicchatā. Appicchassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī"ti. Tatiyaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe dobre dhammy powstają, albo powstałe złe dhammy giną, jak to, mnisi, zadowolenie. Z zadowolenia, mnisi, zatem niepowstałe dobre dhammy powstają, a powstałe złe dhammy giną." Po trzecie.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, asantuṭṭhitā. Asantuṭṭhassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī"ti. Catutthaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe złe dhammy powstają, albo powstałe dobre dhammy giną, jak to, mnisi, niezadowolenie. Z niezadowolenia, mnisi, zatem niepowstałe złe dhammy powstają, a powstałe dobre dhammy giną." Po czwarte.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, santuṭṭhitā. Santuṭṭhassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī"ti. Pañcamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe dobre dhammy powstają, albo powstałe złe dhammy giną, jak ten, mnisi, stan radości. Ze stanu radości, mnisi, zatem niepowstałe dobre dhammy powstają, a powstałe złe dhammy giną." Po piąte.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, ayonisomanasikāro. Ayoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī"ti. Chaṭṭhaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe złe dhammy powstają, albo powstałe dobre dhammy giną, jak to, mnisi, niewłaściwe myślenie. Z niewłaściwego myślenia, mnisi, zatem niepowstałe złe dhammy powstają, a powstałe dobre dhammy giną." Po szóste.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, yonisomanasikāro. Yoniso, bhikkhave, manasi karoto anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī"ti. Sattamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe dobre dhammy powstają, albo powstałe złe dhammy giną, jak to, mnisi, właściwe myślenie. Z właściwego myślenia, mnisi, zatem niepowstałe dobre dhammy powstają, a powstałe złe dhammy giną." Po siódme.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, asampajaññaṃ. Asampajānassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī"ti. Aṭṭhamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe złe dhammy powstają, albo powstałe dobre dhammy giną, jak ten, mnisi, brak rozumienia. Z braku rozumienia, mnisi, zatem niepowstałe złe dhammy powstają, a powstałe dobre dhammy giną." Po ósme.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā kusalā dhammā uppajjanti uppannā vā akusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, sampajaññaṃ. Sampajānassa, bhikkhave, anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti uppannā ca akusalā dhammā parihāyantī"ti. Navamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe dobre dhammy powstają, albo powstałe złe dhammy giną, jak to, mnisi, rozumienie. Z rozumienia, mnisi, zatem niepowstałe dobre dhammy powstają, a powstałe złe dhammy giną." Po dziewiąte.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yena anuppannā vā akusalā dhammā uppajjanti uppannā vā kusalā dhammā parihāyanti yathayidaṃ, bhikkhave, pāpamittatā. Pāpamittassa, bhikkhave, anuppannā ceva akusalā dhammā uppajjanti uppannā ca kusalā dhammā parihāyantī"ti. Dasamaṃ.
 
Vīriyārambhādivaggo sattamo.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, dzięki której albo niepowstałe złe dhammy powstają, albo powstałe dobre dhammy giną, jak to, mnisi, wiązanie się z niegodziwymi. Z wiązania się z niegodziwymi, mnisi, zatem niepowstałe złe dhammy powstają, a powstałe dobre dhammy giną." Po dziesiąte.

Rozdział o wzbudzonym wysiłku, siódmy.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz