piątek, 4 października 2013

Ci pierwsi

Ekakanipātapāḷi, Etadaggavaggo (AN 1.188-1.267) - Księga jedynek, Rozdział o tych pierwszych

Paṭhamavaggo.
"Etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ rattaññūnaṃ yadidaṃ aññāsikoṇḍañño.
… Mahāpaññānaṃ yadidaṃ sāriputto.
… Iddhimantānaṃ yadidaṃ mahāmoggallāno.
… Dhutavādānaṃ yadidaṃ mahākassapo.
… Dibbacakkhukānaṃ yadidaṃ anuruddho.
… Uccākulikānaṃ yadidaṃ bhaddiyo kāḷigodhāyaputto.
… Mañjussarānaṃ yadidaṃ lakuṇḍaka bhaddiyo.
… Sīhanādikānaṃ yadidaṃ piṇḍolabhāradvājo.
… Dhammakathikānaṃ yadidaṃ puṇṇo mantāṇiputto.
… Saṃkhittena bhāsitassa vitthārena atthaṃ vibhajantānaṃ yadidaṃ mahākaccāno"ti.
Vaggo paṭhamo.
 
Pierwszy rozdział.
"To jest pierwszy, mnisi, spośród moich uczniów, mnichów od dawna, a mianowicie -  Kondanna, który ma doskonałą wiedzę.
... spośród tych o wielkiej mądrości, a mianowicie - Sariputta.
... spośród posiadających moce psychiczne, a mianowicie - Mahamoggallana.
... spośród wdrażających skrupulatność, a mianowicie - Mahakassapa.
... spośród obdarzonych nadludzkim okiem, a mianowicie - Anuruddha.
... spośród urodzonych w szlachetnej rodzinie, a mianowicie - Bhaddiya syn Kaligodhayi.
... spośród tych o słodkim głosie, a mianowicie - Lakundaka Bhaddiya.
... spośród tych o głosie jak ryk lwa, a mianowicie - Pindola Bharadvaja.
... spośród głoszących Dhammę, a mianowicie - Punna syn Mantaniego.
... spośród wyjaśniających szerokie znaczenie krótką wypowiedzią, a mianowicie - Mahakaccana."
Rozdział pierwszy.
 
Dutiyavaggo.
"Etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ manomayaṃ kāyaṃ abhinimminantānaṃ yadidaṃ cūḷapanthako.
… Cetovivaṭṭakusalānaṃ yadidaṃ cūḷapanthako.
… Saññāvivaṭṭakusalānaṃ yadidaṃ mahāpanthako.
… Araṇavihārīnaṃ yadidaṃ subhūti.
… Dakkhiṇeyyānaṃ yadidaṃ subhūti.
… Āraññakānaṃ yadidaṃ revato khadiravaniyo.
… Jhāyīnaṃ yadidaṃ kaṅkhārevato.
… Āraddhavīriyānaṃ yadidaṃ soṇo koḷiviso.
… Kalyāṇavākkaraṇānaṃ yadidaṃ soṇo kuṭikaṇṇo.
… Lābhīnaṃ yadidaṃ sīvali.
… Saddhādhimuttānaṃ yadidaṃ vakkalī"ti.
Vaggo dutiyo. 
 
Drugi rozdział.
"To jest pierwszy, mnisi, spośród moich uczniów, mnichów tworzących umysłowy obraz, a mianowicie - Culapanthaka.
... spośród odwracających umysł od zła, a mianowicie - Culapanthaka.
... spośród odwracających postrzeganie od zła, a mianowicie - Mahapanthaka.
... spośród żyjących w odosobnieniu, a mianowicie - Subhuti.
... spośród godnych otrzymywania darów, a mianowicie - Subhuti.
... spośród mieszkających w lesie, a mianowicie - Revata Khadiravaniya.
... spośród medytujących, a mianowicie - Kankharevata.
... spośród podejmujących wysiłek, a mianowicie - Sona Kolivisa.
... spośród uprzejmie rozmawiających, a mianowicie - Sona Kutikanna.
... spośród wiele otrzymujących, a mianowicie - Sivali.
... spośród skłaniających się do wiary, a mianowicie - Vakkali."
Rozdział drugi.
 
Tatiyavaggo.
"Etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ sikkhākāmānaṃ yadidaṃ rāhulo.
… Saddhāpabbajitānaṃ yadidaṃ raṭṭhapālo.
… Paṭhamaṃ salākaṃ gaṇhantānaṃ yadidaṃ kuṇḍadhāno.
… Paṭibhānavantānaṃ yadidaṃ vaṅgīso.
… Samantapāsādikānaṃ yadidaṃ upaseno vaṅgantaputto.
… Senāsanapaññāpakānaṃ yadidaṃ dabbo mallaputto.
… Devatānaṃ piyamanāpānaṃ yadidaṃ pilindavaccho.
… Khippābhiññānaṃ yadidaṃ bāhiyo dārucīriyo.
… Cittakathikānaṃ yadidaṃ kumārakassapo.
… Paṭisambhidāpattānaṃ yadidaṃ mahākoṭṭhito"ti.
Vaggo tatiyo.

Trzeci rozdział.
 "To jest pierwszy, mnisi, spośród moich uczniów, mnichów pragnących przestrzegać zasad, a mianowicie - Rahula.
... spośród idących naprzód z wiarą, a mianowicie - Ratthapala.
... spośród biorących pierwszy kawałek, a mianowicie - Kundadhana.
... spośród obdarzonych inteligencją i dowcipem, a mianowicie - Vangisa.
... spośród życzliwych dla wszystkich, a mianowicie - Upasena syn Vanganty.
... spośród przydzielających miejsca do spania, a mianowicie - Dabba syn Malli.
... spośród miłych dla bóstw, a mianowicie - Pilindavaccha.
... spośród tych o szybkich przeczuciach, a mianowicie - Bahiya Daruciriya.
... spośród błyskotliwych mówców, a mianowicie - Kumara Kassapa.
... spośród posiadających rozróżniającą wiedzę, a mianowicie - Mahakotthita."
Rozdział trzeci. 
  
Catutthavaggo
"Etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ bhikkhūnaṃ bahussutānaṃ yadidaṃ ānando.
… Satimantānaṃ yadidaṃ ānando.
… Gatimantānaṃ yadidaṃ ānando.
… Dhitimantānaṃ yadidaṃ ānando.
… Upaṭṭhākānaṃ yadidaṃ ānando.
… Mahāparisānaṃ yadidaṃ uruvelakassapo.
… Kulappasādakānaṃ yadidaṃ kāḷudāyī.
… Appābādhānaṃ yadidaṃ bākulo.
… Pubbenivāsaṃ anussarantānaṃ yadidaṃ sobhito.
… Vinayadharānaṃ yadidaṃ upāli.
… Bhikkhunovādakānaṃ yadidaṃ nandako.
… Indriyesu guttadvārānaṃ yadidaṃ nando.
… Bhikkhuovādakānaṃ yadidaṃ mahākappino.
… Tejodhātukusalānaṃ yadidaṃ sāgato.
… Paṭibhāneyyakānaṃ yadidaṃ rādho.
… Lūkhacīvaradharānaṃ yadidaṃ mogharājā"ti.
Vaggo catuttho.

Czwarty rozdział.
 "To jest pierwszy, mnisi, spośród moich uczniów, mnichów bardzo uczonych, a mianowicie - Ananda.
... spośród uważnych, a mianowicie - Ananda.
... spośród tych o nieskazitelnym zachowaniu, a mianowicie - Ananda.
... spośród odważnych, a mianowicie - Ananda.
... spośród osobistych służących, a mianowicie - Ananda.
... spośród tych z licznym towarzystwem, a mianowicie - Uruvela Kassapa.
... spośród czyniących klany szczęśliwymi, a mianowicie - Kaludayi.
... spośród tych z małymi chorobami, a mianowicie - Bakula.
... spośród pamiętających wcześniejsze istnienia, a mianowicie - Sobhita.
... spośród biegłych w dyscyplinie, a mianowicie - Upali.
... spośród radzących mnichowi, a mianowicie - Nandaka.
... spośród chroniących wrota zmysłów, a mianowicie - Nanda.
... spośród mnichów udzielających rad, a mianowicie - Mahakappina.
... spośród dobrych w elemencie ognia, a mianowicie - Sagata.
... spośród obdarzonych bystrością, a mianowicie - Radha.
... spośród noszących grube szaty, a mianowicie - Mogharaja."
Czwarty rozdział. 
 
Pañcamavaggo.
"Etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ bhikkhunīnaṃ rattaññūnaṃ yadidaṃ mahāpajāpatigotamī.
… Mahāpaññānaṃ yadidaṃ khemā.
… Iddhimantīnaṃ yadidaṃ uppalavaṇṇā.
… Vinayadharānaṃ yadidaṃ paṭācārā.
… Dhammakathikānaṃ yadidaṃ dhammadinnā.
… Jhāyīnaṃ yadidaṃ nandā.
… Āraddhavīriyānaṃ yadidaṃ soṇā.
… Dibbacakkhukānaṃ yadidaṃ bakulā.
… Khippābhiññānaṃ yadidaṃ bhaddā kuṇḍalakesā.
… Pubbenivāsaṃ anussarantīnaṃ yadidaṃ bhaddā kāpilānī.
… Mahābhiññappattānaṃ yadidaṃ bhaddakaccānā.
… Lūkhacīvaradharānaṃ yadidaṃ kisāgotamī.
… Saddhādhimuttānaṃ yadidaṃ siṅgālakamātā"ti.
Vaggo pañcamo.

Piąty rozdział.
"To jest pierwsza, mnisi, spośród moich uczennic, mniszek od dawna, a mianowicie - Mahapajapati Gotami.
... spośród tych o wielkiej mądrości, a mianowicie - Khema.
... spośród posiadających moce psychiczne, a mianowicie - Uppalavanna.
... spośród biegłych w dyscyplinie, a mianowicie - Patacara.
... spośród głoszących Dhammę, a mianowicie - Dhammadinna.
... spośród medytujących, a mianowicie - Nanda.
... spośród podejmujących wysiłek, a mianowicie - Sona.
... spośród obdarzonych nadludzkim okiem, a mianowicie - Bakula.
... spośród tych o szybkich przeczuciach, a mianowicie - Bhadda Kundalakesa.
... spośród pamiętających wcześniejsze istnienia, a mianowicie - Bhadda Kapilani.
... spośród tych, które osiągnęły wielką wiedzę, a mianowicie - Bhaddakaccana.
... spośród noszących grube szaty, a mianowicie - Kisa Gotami.
... spośród skłaniających się do wiary, a mianowicie - matka Singalaki."
Rozdział piąty.
 
Chaṭṭhavaggo.
"Etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvakānaṃ upāsakānaṃ paṭhamaṃ saraṇaṃ gacchantānaṃ yadidaṃ tapussabhallikā vāṇijā.
… Dāyakānaṃ yadidaṃ sudatto gahapati anāthapiṇḍiko.
… Dhammakathikānaṃ yadidaṃ citto gahapati macchikāsaṇḍiko.
… Catūhi saṅgahavatthūhi parisaṃ saṅgaṇhantānaṃ yadidaṃ hatthako āḷavako.
… Paṇītadāyakānaṃ yadidaṃ mahānāmo sakko.
… Manāpadāyakānaṃ yadidaṃ uggo gahapati vesāliko.
… Saṅghupaṭṭhākānaṃ yadidaṃ hatthigāmako uggato gahapati.
… Aveccappasannānaṃ yadidaṃ sūrambaṭṭho.
… Puggalappasannānaṃ yadidaṃ jīvako komārabhacco.
… Vissāsakānaṃ yadidaṃ nakulapitā gahapatī"ti.
Vaggo chaṭṭho.

Szósty rozdział.
"To jest pierwszy, mnisi, spośród moich uczniów, świeckich wyznawców, który po pierwsze schronienie przyszedł, a mianowicie - kupiec Tapussabhalika.
... spośród darczyńców, a mianowicie - gospodarz Sudatta Anathapindika.
... spośród głoszących Dhammę, a mianowicie - gospodarz Citta Macchikasandika.
... spośród grupy podejmujących się czterech obiektów współczucia, a mianowicie - Hatthaka Alavaka.
... spośród wspaniałych darczyńców, a mianowicie - Mahanama Sakka.
... spośród miłych darczyńców - gospodarz Ugga Vesalika.
... spośród zwolenników zgromadzenia, a mianowicie - gospodarz Uggata z wioski Hatthi.
... spośród głęboko wierzących, a mianowicie - Surambattha.
... spośród wierzących w osobę, a mianowicie - Jivaka Komarabhacca.
... spośród wiarygodnych, a mianowicie - gospodarz, ojciec Nakuli."
Rozdział szósty. 
   
Sattamavaggo.
"Etadaggaṃ, bhikkhave, mama sāvikānaṃ upāsikānaṃ paṭhamaṃ saraṇaṃ gacchantīnaṃ yadidaṃ sujātā seniyadhītā.
… Dāyikānaṃ yadidaṃ visākhā migāramātā.
… Bahussutānaṃ yadidaṃ khujjuttarā.
… Mettāvihārīnaṃ yadidaṃ sāmāvatī.
… Jhāyīnaṃ yadidaṃ uttarānandamātā.
… Paṇītadāyikānaṃ yadidaṃ suppavāsā koliyadhītā.
… Gilānupaṭṭhākīnaṃ yadidaṃ suppiyā upāsikā.
… Aveccappasannānaṃ yadidaṃ kātiyānī.
… Vissāsikānaṃ yadidaṃ nakulamātā gahapatānī.
… Anussavappasannānaṃ yadidaṃ kāḷī upāsikā"ti.
Vaggo sattamo.
  
Etadaggavaggo cuddasamo.

Siódmy rozdział.
"To jest pierwsza, mnisi, spośród moich uczennic, świeckich wyznawczyń, która po pierwsze schronienie przyszła, a mianowicie - Sujata, córka Seniyi.
... spośród darczyńców, a mianowicie - Visakha, matka Migary.
... spośród bardzo uczonych, a mianowicie - Khujjuttara.
... spośród trwających w życzliwości, a mianowicie - Samavati.
... spośród medytujących, a mianowicie - matka Uttaranandy.
... spośród wspaniałych darczyńców - Suppavasa, córka Koliyi.
... spośród opiekujących się chorymi, a mianowicie - wyznawczyni Suppiya.
... spośród głęboko wierzących, a mianowicie - Katiyani.
... spośród wiarygodnych, a mianowicie - gospodyni, matka Nakuli.
... spośród wierzących w tradycję, a mianowicie - wyznawczyni Kali."
Rozdział siódmy.

Rozdział o tych pierwszych, czternasty.
 

1 komentarz:

  1. aññāsi = aññā + āsi


    puggalappasannānaṃ = puggala + pasanna - wierzący w osobę
    aveccappasannānaṃ = avecca + pasanna - głęboko wierzący
    anussavappasannānaṃ = anussava + pasanna - wierzący w tradycję

    OdpowiedzUsuń