piątek, 4 października 2013

Jedna osoba

Ekakanipātapāḷi, Ekapuggalavaggo (AN 1.170-1.187) - Księga jedynek, Rozdział o jednej osobie
   
"Ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussānaṃ. Katamo ekapuggalo? Tathāgato arahaṃ sammāsambuddho. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya devamanussāna"nti.

"Jedna osoba, mnisi, rodząc się na świecie rodzi się dla korzyści wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, z współczuciem dla świata, dla dobra, dla korzyści, dla szczęścia bogów i ludzi. Jaka jedna osoba? Tathagata, arhat w pełni przebudzony. To jest, mnisi, jedna osoba, która rodząc się na świecie rodzi się dla korzyści wielu ludzi, dla szczęścia wielu ludzi, z współczuciem dla świata, dla dobra,  dla korzyści, dla szczęścia bogów i ludzi."
 
"Ekapuggalassa, bhikkhave, pātubhāvo dullabho lokasmiṃ. Katamassa ekapuggalassa? Tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa. Imassa kho, bhikkhave, ekapuggalassa pātubhāvo dullabho lokasmi"nti.

"Jednej osoby, mnisi, pojawienie się jest rzadkie na świecie. Jakiej jednej osoby? Tathagaty, arhata w pełni przebudzonego. Tej, mnisi jednej osoby pojawienie się jest rzadkie na świecie."

"Ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati acchariyamanusso. Katamo ekapuggalo? Tathāgato arahaṃ sammāsambuddho. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati acchariyamanusso"ti.

"Jedna osoba, mnisi, przychodząc na świat rodzi się (jako) wspaniały człowiek. Jaka jedna osoba? Tathagata, arhat w pełni przebudzony. To jest, mnisi, jedna osoba, która przychodząc na świat rodzi się (jako) wspaniały człowiek."

"Ekapuggalassa, bhikkhave, kālakiriyā bahuno janassa anutappā hoti. Katamassa ekapuggalassa? Tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa. Imassa kho, bhikkhave, ekapuggalassa kālakiriyā bahuno janassa anutappā hotī"ti.

"Jednej osoby, mnisi, śmierć dla wielu ludzi smutna jest. Jakiej jednej osoby? Tathagaty, arhata w pełni przebudzonego. Tej, mnisi, jednej osoby śmierć dla wielu ludzi smutna jest."

"Ekapuggalo, bhikkhave, loke uppajjamāno uppajjati adutiyo asahāyo appaṭimo appaṭisamo appaṭibhāgo appaṭipuggalo asamo asamasamo dvipadānaṃ aggo. Katamo ekapuggalo? Tathāgato arahaṃ sammāsambuddho. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekapuggalo loke uppajjamāno uppajjati adutiyo asahāyo appaṭimo appaṭisamo appaṭibhāgo appaṭipuggalo asamo asamasamo dvipadānaṃ aggo"ti.

"Jedna osoba, mnisi, przychodząc na świat rodzi się bez towarzysza, bez przyjaciela, niezrównana, nie mająca sobie równej, nie mająca odpowiednika, niezrównana osoba, bezkonkurencyjna, równa niezrównanym, z dwunożnych (istot) najwyższa. Jaka jedna osoba? Tathagata, arhat w pełni przebudzony. Ta, mnisi, jedna osoba przychodząc na świat rodzi się bez towarzysza, bez przyjaciela, niezrównana, nie mająca sobie równej, nie mająca odpowiednika, niezrównana osoba, bezkonkurencyjna, równa niezrównanym, z dwunożnych (istot) najwyższa."

"Ekapuggalassa, bhikkhave, pātubhāvā mahato cakkhussa pātubhāvo hoti, mahato ālokassa pātubhāvo hoti, mahato obhāsassa pātubhāvo hoti, channaṃ anuttariyānaṃ pātubhāvo hoti, catunnaṃ paṭisambhidānaṃ sacchikiriyā hoti, anekadhātupaṭivedho hoti, nānādhātupaṭivedho hoti, vijjāvimuttiphalasacchikiriyā hoti, sotāpattiphalasacchikiriyā hoti, sakadāgāmiphalasacchikiriyā hoti, anāgāmiphalasacchikiriyā hoti, arahattaphalasacchikiriyā hoti. Katamassa ekapuggalassa? Tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa. Imassa kho, bhikkhave, ekapuggalassa pātubhāvā mahato cakkhussa pātubhāvo hoti, mahato ālokassa pātubhāvo hoti, mahato obhāsassa pātubhāvo hoti, channaṃ anuttariyānaṃ pātubhāvo hoti, catunnaṃ paṭisambhidānaṃ sacchikiriyā hoti, anekadhātupaṭivedho hoti, nānādhātupaṭivedho hoti, vijjāvimuttiphalasacchikiriyā hoti, sotāpattiphalasacchikiriyā hoti, sakadāgāmiphalasacchikiriyā hoti, anāgāmiphalasacchikiriyā hoti, arahattaphalasacchikiriyā hotī"ti.

"Jednej osoby, mnisi, pojawienie się jest wielkim pojawieniem się wglądu, jest wielkim pojawieniem się światła, jest wielkim pojawieniem się blasku, jest pojawieniem się sześciu najwyższych stanów, jest realizacją czterech analitycznych wglądów, jest wiedzą o niezliczonych elementach, jest wiedzą o różnych elementach, jest realizacją owocu wyzwolenia przez mądrość, jest realizacją owocu wejścia w strumień, jest realizacją owocu tego, który powraca tylko raz, jest realizacją owocu tego, który już nie powróci, jest realizacją owocu stanu arhata. Jakiej jednej osoby? Tathagaty, arhata w pełni przebudzonego. Tej, mnisi, jednej osoby pojawienie się jest wielkim pojawieniem się wglądu, jest wielkim pojawieniem się światła, jest wielkim pojawieniem się blasku, jest pojawieniem się sześciu najwyższych stanów, jest realizacją czterech analitycznych wglądów, jest wiedzą o niezliczonych elementach, jest wiedzą o różnych elementach, jest realizacją owocu wyzwolenia przez mądrość, jest realizacją owocu wejścia w strumień, jest realizacją owocu tego, który powraca tylko raz, jest realizacją owocu tego, który już nie powróci, jest realizacją owocu stanu arhata."

"Nāhaṃ bhikkhave, aññaṃ ekapuggalampi samanupassāmi yo evaṃ tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavatteti yathayidaṃ, bhikkhave, sāriputto. Sāriputto, bhikkhave, tathāgatena anuttaraṃ dhammacakkaṃ pavattitaṃ sammadeva anuppavattetī"ti.
 
Ekapuggalavaggo terasamo.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej jednej osoby, która tak prawidłowo kontynuuje przez Tathagatę nieporównywalne koło Dhammy wprawione w ruch, jak ten, mnisi, Sariputta. Sariputta, mnisi, prawidłowo kontynuuje przez Tathagatę nieporównywalne koło Dhammy wprawione w ruch.

Rozdział o jednej osobie, trzynasty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz