piątek, 4 października 2013

Niemożliwość

Ekakanipātapāḷi, Aṭṭhānapāḷi (AN 1.268-1.295) - Księga jedynek, Tekst o niemożliwości
   
Paṭhamavaggo.
Pierwszy rozdział.
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo kañci saṅkhāraṃ niccato upagaccheyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano kañci saṅkhāraṃ niccato upagaccheyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby obdarzona odpowiednim wglądem osoba jakąś uwarunkowaną rzecz za trwałą uznała. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że zwykły człowiek jakąś uwarunkowaną rzecz za trwałą uznałby. Takie zdarzenie zachodzi."
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo kañci saṅkhāraṃ sukhato upagaccheyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano kañci saṅkhāraṃ sukhato upagaccheyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby obdarzona odpowiednim wglądem osoba jakąś uwarunkowaną rzecz za szczęśliwą uznała. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że zwykły człowiek jakąś uwarunkowaną rzecz za szczęśliwą uznałby. Takie zdarzenie zachodzi."
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo kañci dhammaṃ attato upagaccheyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano kañci dhammaṃ attato upagaccheyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby obdarzona odpowiednim wglądem osoba jakąś rzecz za ja uznała. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że zwykły człowiek jakąś rzecz za ja uznałby. Takie zdarzenie zachodzi."
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo mātaraṃ jīvitā voropeyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano mātaraṃ jīvitā voropeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby obdarzona odpowiednim wglądem osoba matkę życia pozbawiła. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że zwykły człowiek matkę życia pozbawiłby. Takie zdarzenie zachodzi."
   
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo pitaraṃ jīvitā voropeyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano pitaraṃ jīvitā voropeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby obdarzona odpowiednim wglądem osoba ojca życia pozbawiła. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że zwykły człowiek ojca życia pozbawiłby. Takie zdarzenie zachodzi."
    
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo arahantaṃ jīvitā voropeyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano arahantaṃ jīvitā voropeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby obdarzona odpowiednim wglądem osoba arhata życia pozbawiła. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że zwykły człowiek arhata życia pozbawiłby. Takie zdarzenie zachodzi."
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo tathāgatassa paduṭṭhacitto lohitaṃ uppādeyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano tathāgatassa paduṭṭhacitto lohitaṃ uppādeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby obdarzona odpowiednim wglądem osoba sprawiła, że skalany umysł Tathagaty krwią spłynie. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że zwykły człowiek sprawiłby, że skalany umysł Tathagaty krwią spłynie. Takie zdarzenie zachodzi."
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo saṅghaṃ bhindeyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano saṅghaṃ bhindeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby obdarzona odpowiednim wglądem osoba zgromadzenie rozbiła. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że zwykły człowiek zgromadzenie rozbiłby. Takie zdarzenie zachodzi."
   
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ diṭṭhisampanno puggalo aññaṃ satthāraṃ uddiseyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puthujjano aññaṃ satthāraṃ uddiseyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby obdarzona odpowiednim wglądem osoba do innego nauczyciela zwróciła się. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że zwykły człowiek do innego nauczyciela zwróciłby się. Takie zdarzenie zachodzi."
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ ekissā lokadhātuyā dve arahanto sammāsambuddhā apubbaṃ acarimaṃ uppajjeyyuṃ. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ ekissā lokadhātuyā ekova arahaṃ sammāsambuddho uppajjeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
Vaggo paṭhamo.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby w jednym systemie świata dwóch arhatów w pełni przebudzonych równocześnie pojawiło się. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że w jednym systemie świata jeden tylko arhat w pełni przebudzony pojawiłby się. Takie zdarzenie zachodzi."

Rozdział pierwszy.

Dutiyavaggo.
Drugi rozdział. 
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ ekissā lokadhātuyā dve rājāno cakkavattī apubbaṃ acarimaṃ uppajjeyyuṃ. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ ekissā lokadhātuyā eko rājā cakkavattī uppajjeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby w jednym systemie świata dwóch królów, władców świata równocześnie pojawiło się. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że w jednym systemie świata jeden król, władca świata pojawiłby się. Takie zdarzenie zachodzi."
   
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ itthī arahaṃ assa sammāsambuddho. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho, etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puriso arahaṃ assa sammāsambuddho. Ṭhānametaṃ vijjatī’’ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby kobieta arhatem była w pełni przebudzonym. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że mężczyzna arhatem byłby w pełni przebudzonym. Takie zdarzenie zachodzi."
   
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ itthī rājā assa cakkavattī. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puriso rājā assa cakkavattī. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
   
"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby kobieta królem była, władcą świata. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że mężczyzna królem byłby, władcą świata. Takie zdarzenie zachodzi."
  
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ itthī sakkattaṃ kāreyya…pe… mārattaṃ kāreyya…pe… brahmattaṃ kāreyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ puriso sakkattaṃ kāreyya…pe… mārattaṃ kāreyya…pe… brahmattaṃ kāreyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby kobieta stan bóstwa osiągnęła ...etc... stan Mary osiągnęła ...etc... stan Brahmy osiągnęła. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że mężczyzna stan bóstwa osiągnąłby ...etc... stan Mary osiągnąłby ...etc... stan Brahmy osiągnąłby. Takie zdarzenie zachodzi."
  
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ kāyaduccaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko nibbatteyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ kāyaduccaritassa aniṭṭho akanto amanāpo vipāko nibbatteyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby źle prowadzącemu się ciałem przyjemność przyniosła pomyślny i przyjemny rezultat. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że źle prowadzącemu się ciałem nieprzyjemność przyniosłaby niepomyślny i nieprzyjemny rezultat. Takie zdarzenie zachodzi."

"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ vacīduccaritassa…pe… yaṃ manoduccaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko nibbatteyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ manoduccaritassa aniṭṭho akanto amanāpo vipāko nibbatteyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
Vaggo dutiyo.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby źle prowadzącemu się mową ....etc... żeby źle prowadzącemu się umysłem przyjemność przyniosła pomyślny i przyjemny rezultat. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że źle prowadzącemu się umysłem nieprzyjemność przyniosłaby niepomyślny i nieprzyjemny rezultat. Takie zdarzenie zachodzi."

Rozdział drugi.

Tatiyavaggo.
Trzeci rozdział. 
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ kāyasucaritassa aniṭṭho akanto amanāpo vipāko nibbatteyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ kāyasucaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko nibbatteyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby dobrze prowadzącemu się ciałem nieprzyjemność przyniosła niepomyślny i nieprzyjemny rezultat. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że dobrze prowadzącemu się ciałem przyjemność przyniosłaby pomyślny i przyjemny rezultat. Takie zdarzenie zachodzi."

"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ vacīsucaritassa…pe… manosucaritassa aniṭṭho akanto amanāpo vipāko nibbatteyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ manosucaritassa iṭṭho kanto manāpo vipāko nibbatteyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby dobrze prowadzącemu się mową ....etc... żeby dobrze prowadzącemu się umysłem nieprzyjemność przyniosła niepomyślny i nieprzyjemny rezultat. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że dobrze prowadzącemu się umysłem przyjemność przyniosłaby pomyślny i przyjemny rezultat. Takie zdarzenie zachodzi."

"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ kāyaduccaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby źle prowadzący się ciałem, posiadający to jako przyczynę, to jako warunek, po rozpadzie ciała po śmierci w szczęśliwej egzystencji, w niebiańskim świecie odrodził się. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że źle prowadzący się ciałem, posiadający to jako przyczynę, to jako warunek, po rozpadzie ciała po śmierci w stanie smutku, w nędznej egzystencji, w miejscu cierpienia, w piekle odrodziłby się. Takie zdarzenie zachodzi."
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ vacīduccaritasamaṅgī…pe… yaṃ manoduccaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ manoduccaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby źle prowadzący się mową, posiadający ....etc... żeby źle prowadzący się umysłem, posiadający to jako przyczynę, to jako warunek, po rozpadzie ciała po śmierci w szczęśliwej egzystencji, w niebiańskim świecie odrodził się. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że źle prowadzący się umysłem, posiadający to jako przyczynę, to jako warunek, po rozpadzie ciała po śmierci w stanie smutku, w nędznej egzystencji, w miejscu cierpienia, w piekle odrodziłby się. Takie zdarzenie zachodzi."
  
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ kāyasucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ kāyasucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby dobrze prowadzący się ciałem, posiadający to jako przyczynę, to jako warunek, po rozpadzie ciała po śmierci w stanie smutku, w nędznej egzystencji, w miejscu cierpienia, w piekle odrodził się. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że dobrze prowadzący się umysłem, posiadający to jako przyczynę, to jako warunek, po rozpadzie ciała po śmierci w szczęśliwej egzystencji, w niebiańskim świecie odrodziłby się. Takie zdarzenie zachodzi." 
 
"Aṭṭhānametaṃ, bhikkhave, anavakāso yaṃ vacīsucaritasamaṅgī…pe… yaṃ manosucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjeyya. Netaṃ ṭhānaṃ vijjati. Ṭhānañca kho etaṃ, bhikkhave, vijjati yaṃ manosucaritasamaṅgī tannidānā tappaccayā kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjeyya. Ṭhānametaṃ vijjatī"ti.
 
Vaggo tatiyo.
 
Aṭṭhānapāḷi pannarasamo.

"Nie jest to możliwe, mnisi, niemożliwe jest to, żeby dobrze prowadzący się mową, posiadający ....etc... żeby dobrze prowadzący się umysłem, posiadający to jako przyczynę, to jako warunek, po rozpadzie ciała po śmierci w stanie smutku, w nędznej egzystencji, w miejscu cierpienia, w piekle odrodził się. Takie zdarzenie nie zachodzi. Zdarzenie zaś to, mnisi, zachodzi, że dobrze prowadzący się umysłem, posiadający to jako przyczynę, to jako warunek, po rozpadzie ciała po śmierci  w szczęśliwej egzystencji, w niebiańskim świecie odrodziłby się. Takie zdarzenie zachodzi." 

Rozdział trzeci.

Tekst o niemożliwości, piętnasty.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz