niedziela, 20 października 2013

Nieśmiertelność

Ekakanipātapāḷi, Amatavaggo (AN 1.600-1.611) - Księga jedynek, Rozdział o nieśmiertelności 
  
"Amataṃ te, bhikkhave, na paribhuñjanti ye kāyagatāsatiṃ na paribhuñjanti. Amataṃ te, bhikkhave, paribhuñjanti ye kāyagatāsatiṃ paribhuñjantī"ti.
 
"Nieśmiertelność tym, mnisi, nie sprawia przyjemności, którym nie sprawia przyjemności uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność tym, mnisi, sprawia przyjemność, którym sprawia przyjemność uważność skupiona na ciele."
 
"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, aparibhuttaṃ yesaṃ kāyagatāsati aparibhuttā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, paribhuttaṃ yesaṃ kāyagatāsati paribhuttā"ti.
 
"Nieśmiertelność tym, mnisi, nie sprawiła przyjemności, którym nie sprawiła przyjemności uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność tym, mnisi, sprawiła przyjemność, którym sprawiła przyjemność uważność skupiona na ciele."
 
"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, parihīnaṃ yesaṃ kāyagatāsati parihīnā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, aparihīnaṃ yesaṃ kāyagatāsati aparihīnā"ti.
   
"Nieśmiertelność dla tych, mnisi, jest bez wartości, dla których bez wartości jest uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność dla tych, mnisi, ma wartość, dla których ma wartość uważność skupiona na ciele."
  
"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, viraddhaṃ yesaṃ kāyagatāsati viraddhā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, āraddhaṃ yesaṃ kāyagatāsati āraddhā"ti.
 
"Nieśmiertelność przez tych, mnisi, jest lekceważona, przez których lekceważona jest uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność przez tych, mnisi, jest podejmowana, przez których podejmowana jest uważność skupiona na ciele."
  
"Amataṃ te, bhikkhave, pamādiṃsu ye kāyagatāsatiṃ pamādiṃsu. Amataṃ te, bhikkhave, na pamādiṃsu ye kāyagatāsatiṃ na pamādiṃsu".

"Nieśmiertelność ci, mnisi, zaniedbali, którzy zaniedbali uważność skupioną na ciele. Nieśmiertelności ci, mnisi, nie zaniedbali, którzy nie zaniedbali uważności skupionej na ciele."
  
"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, pamuṭṭhaṃ yesaṃ kāyagatāsati pamuṭṭhā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, appamuṭṭhaṃ yesaṃ kāyagatāsati appamuṭṭhā"ti.

"Nieśmiertelność przez tych, mnisi, jest zapomniana, przez których zapomniana jest uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność przez tych, mnisi, nie jest zapomniana, przez których nie jest zapomniana uważność skupiona na ciele."
 
"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, anāsevitaṃ yesaṃ kāyagatāsati anāsevitā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, āsevitaṃ yesaṃ kāyagatāsati āsevitā"ti.
 
"Nieśmiertelność przez tych, mnisi, nie jest praktykowana, przez których nie jest praktykowana uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność przez tych, mnisi, jest praktykowana, przez których  praktykowana jest uważność skupiona na ciele."
  
"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, abhāvitaṃ yesaṃ kāyagatāsati abhāvitā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, bhāvitaṃ yesaṃ kāyagatāsati bhāvitā"ti.

"Nieśmiertelność przez tych, mnisi, nie jest rozwinięta, przez których nie jest rozwinięta uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność przez tych, mnisi, jest rozwinięta, przez których rozwinięta jest uważność skupiona na ciele."
 
"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, abahulīkataṃ yesaṃ kāyagatāsati abahulīkatā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, bahulīkataṃ yesaṃ kāyagatāsati bahulīkatā"ti.

"Nieśmiertelność przez tych, mnisi, nie jest często praktykowana, przez których nie jest często praktykowana uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność przez tych, mnisi, jest często praktykowana, przez których często praktykowana jest uważność skupiona na ciele."
  
"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, anabhiññātaṃ yesaṃ kāyagatāsati anabhiññātā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, abhiññātaṃ yesaṃ kāyagatāsati abhiññātā"ti.

"Nieśmiertelność tym, mnisi, nie jest znana, którym nie jest znana uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność tym, mnisi, jest znana, którym znana jest uważność skupiona na ciele." 
 
"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, apariññātaṃ yesaṃ kāyagatāsati apariññātā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, pariññātaṃ yesaṃ kāyagatāsati pariññātā"ti.
 
"Nieśmiertelność przez tych, mnisi, nie jest zrozumiana, przez których nie jest zrozumiana uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność przez tych, mnisi, jest zrozumiana, przez których zrozumiana jest uważność skupiona na ciele."

"Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, asacchikataṃ yesaṃ kāyagatāsati asacchikatā. Amataṃ tesaṃ, bhikkhave, sacchikataṃ yesaṃ kāyagatāsati sacchikatā"ti. 
 
(Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.)
  
Amatavaggo vīsatimo. 
 
Ekakanipātapāḷi niṭṭhitā.
  
"Nieśmiertelność przez tych, mnisi, nie jest zrealizowana, przez których nie jest zrealizowana uważność skupiona na ciele. Nieśmiertelność przez tych, mnisi, jest zrealizowana, przez których zrealizowana jest uważność skupiona na ciele." 
 
(Powiedział to Błogosławiony. Uradowani ci mnisi w mowie Błogosławionego znaleźli przyjemność.)
 
Rozdział o nieśmiertelności, dwudziesty.
 
Księga jedynek jest zakończona.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz