środa, 16 października 2013

Pstryknięcie palcami - inny rozdział

Ekakanipātapāḷi, Aparāccharāsaṅghātavaggo (AN 1.382-1.562) - Księga jedynek, Inny rozdział o pstryknięciu palcami
 
"Accharāsaṅghātamattampi ce, bhikkhave, bhikkhu paṭhamaṃ jhānaṃ bhāveti, ayaṃ vuccati, bhikkhave – 'bhikkhu arittajjhāno viharati, satthusāsanakaro ovādapatikaro, amoghaṃ raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati'. Ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontī"ti!
 
"Jeśli przez czas pstryknięcia palcami, mnisi, mnich pierwsze wchłonięcie rozwija, mówi się to, mnisi - 'Mnich nie na próżno we wchłonięciu przebywa, przestrzegając nauk nauczyciela, udzielając rad, nie na próżno otrzymane jedzenie zjada.' Co więcej, jest powiedziane, że to go rozwija."
   
"Accharāsaṅghātamattampi ce, bhikkhave, bhikkhu dutiyaṃ jhānaṃ bhāveti…pe… tatiyaṃ jhānaṃ bhāveti…pe… catutthaṃ jhānaṃ bhāveti…pe… mettaṃ cetovimuttiṃ bhāveti…pe… karuṇaṃ cetovimuttiṃ bhāveti…pe… muditaṃ cetovimuttiṃ bhāveti…pe… upekkhaṃ cetovimuttiṃ bhāveti…pe….

"Jeśli przez czas pstryknięcia palcami, mnisi, mnich drugie wchłonięcie rozwija ...etc... trzecie wchłonięcie rozwija ...etc... czwarte wchłonięcie rozwija ...etc... z życzliwością wyzwolenie umysłu rozwija ...etc... z współczuciem wyzwolenie umysłu rozwija ...etc... z zadowoleniem wyzwolenie umysłu rozwija ...etc... z bezstronnością wyzwolenie umysłu rozwija ...etc...
   
Kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ, vedanāsu vedanānupassī viharati…pe… citte cittānupassī viharati…pe… dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.
  
Ciało obserwujący w ciele przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, uczucia obserwujący w uczuciach przebywa ...etc... umysł obserwujący w umyśle przebywa ...etc... dhammy obserwujący w dhammach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata.
 
Anuppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ anuppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati, uppannānaṃ pāpakānaṃ akusalānaṃ dhammānaṃ pahānāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati. Anuppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ uppādāya chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati, uppannānaṃ kusalānaṃ dhammānaṃ ṭhitiyā asammosāya bhiyyobhāvāya vepullāya bhāvanāya pāripūriyā chandaṃ janeti vāyamati vīriyaṃ ārabhati cittaṃ paggaṇhāti padahati.
 
Dla niepowstawania niepowstałych, niedobrych, złych dhamm impuls tworzy, czyni starania, wysiłek podejmuje, umysł czyni aktywnym, dążenie podejmuje. Dla zniszczenia powstałych, niedobrych, złych, dhamm impuls tworzy, czyni starania, wysiłek podejmuje, umysł czyni aktywnym, dążenie podejmuje. Dla powstawania niepowstałych dobrych dhamm impuls tworzy, czyni starania, wysiłek podejmuje, umysł czyni aktywnym, dążenie podejmuje. Dla ustanowienia, dla braku pomieszania, dla pomnożenia, dla pełnego rozwoju, dla stawania się, dla wypełnienia powstałych, dobrych dhamm impuls tworzy, czyni starania, wysiłek podejmuje, umysł czyni aktywnym, dążenie podejmuje.
  
Chandasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti… vīriyasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti… cittasamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti… vīmaṃsāsamādhipadhānasaṅkhārasamannāgataṃ iddhipādaṃ bhāveti…

Impulsem, skupieniem, koncentracją umysłu, umysłową aktywnością obdarzony podstawę mocy psychicznej rozwija ... wysiłkiem, skupieniem, koncentracją umysłu, umysłową aktywnością obdarzony podstawę mocy psychicznej rozwija ... myślą, skupieniem, koncentracją umysłu, umysłową aktywnością obdarzony podstawę mocy psychicznej rozwija ... rozważaniem, skupieniem, koncentracją umysłu, umysłową aktywnością obdarzony podstawę mocy psychicznej rozwija ...
  
Saddhindriyaṃ bhāveti… vīriyindriyaṃ bhāveti… satindriyaṃ bhāveti… samādhindriyaṃ bhāveti… paññindriyaṃ bhāveti…

Zdolność wiary rozwija ... zdolność wysiłku rozwija ... zdolność uważności rozwija ... zdolność skupienia rozwija ... zdolność mądrości rozwija ...
  
Saddhābalaṃ bhāveti… vīriyabalaṃ bhāveti… satibalaṃ bhāveti… samādhibalaṃ bhāveti… paññābalaṃ bhāveti…

Siłę wiary rozwija ... siłę wysiłku rozwija ... siłę uważności rozwija ... siłę skupienia rozwija ... siłę mądrości rozwija ...
  
Satisambojjhaṅgaṃ bhāveti… dhammavicayasambojjhaṅgaṃ bhāveti… vīriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti… pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti… passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti… samādhisambojjhaṅgaṃ bhāveti… upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti…

Uważność jako składnik oświecenia rozwija ... badanie Dhammy jako składnik oświecenia rozwija ... wysiłek jako składnik oświecenia rozwija ... radość jako składnik oświecenia rozwija ... spokój jako składnik oświecenia rozwija ... skupienie jako składnik oświecenia rozwija ... bezstronność jako składnik oświecenia rozwija ...
  
Sammādiṭṭhiṃ bhāveti… sammāsaṅkappaṃ bhāveti… sammāvācaṃ bhāveti… sammākammantaṃ bhāveti… sammāājīvaṃ bhāveti… sammāvāyāmaṃ bhāveti… sammāsatiṃ bhāveti… sammāsamādhiṃ bhāveti…

Słuszny pogląd rozwija ... słuszny zamiar rozwija ... słuszną mowę rozwija ... słuszne postępowanie rozwija ... słuszne życie rozwija ... słuszne dążenie rozwija ... słuszną uważność rozwija ... słuszną medytację rozwija ...
    
Ajjhattaṃ rūpasaññī bahiddhā rūpāni passati parittāni suvaṇṇadubbaṇṇāni. 'Tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti – evaṃsaññī hoti… ajjhattaṃ rūpasaññī bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni suvaṇṇadubbaṇṇāni. 'Tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti – evaṃsaññī hoti… ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati parittāni suvaṇṇadubbaṇṇāni. 'Tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti – evaṃsaññī hoti… ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati appamāṇāni suvaṇṇadubbaṇṇāni. 'Tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti – evaṃsaññī hoti… ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati nīlāni nīlavaṇṇāni nīlanidassanāni nīlanibhāsāni. 'Tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti – evaṃsaññī hoti… ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati pītāni pītavaṇṇāni pītanidassanāni pītanibhāsāni. 'Tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti – evaṃsaññī hoti… ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati lohitakāni lohitakavaṇṇāni lohitakanidassanāni lohitakanibhāsāni. 'Tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti evaṃsaññī hoti… ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati odātāni odātavaṇṇāni odātanidassanāni odātanibhāsāni. 'Tāni abhibhuyya jānāmi passāmī'ti – evaṃsaññī hoti…

Wewnętrznych form świadomy, na zewnątrz formy widzi (jako) nieistotne, o pięknym kolorze, o brzydkim kolorze. 'Wszystkie je znam i widzę.' Tak świadomy jest ... Wewnętrznych form świadomy, na zewnątrz formy widzi (jako) nieograniczone, o pięknym kolorze, o brzydkim kolorze. 'Wszystkie je znam i widzę.' Tak świadomy jest ... Wewnętrznych form braku świadomy, na zewnątrz formy widzi (jako) nieistotne, o pięknym kolorze, o brzydkim kolorze. 'Wszystkie je znam i widzę.' Tak świadomy jest ... Wewnętrznych form braku świadomy, na zewnątrz formy widzi (jako) nieograniczone, o pięknym kolorze, o brzydkim kolorze. 'Wszystkie je znam i widzę.' Tak świadomy jest ... Wewnętrznych form braku świadomy, na zewnątrz formy widzi (jako) niebieskie, niebieskiego koloru, o niebieskiej charakterystyce, o niebieskim blasku. 'Wszystkie je znam i widzę.' Tak świadomy jest ... Wewnętrznych form braku świadomy, na zewnątrz formy widzi (jako) żółte, żółtego koloru, o żółtej charakterystyce, o żółtym blasku. 'Wszystkie je znam i widzę.' Tak świadomy jest ... Wewnętrznych form braku świadomy, na zewnątrz formy widzi (jako) czerwone, czerwonego koloru, o czerwonej charakterystyce, o czerwonym blasku. 'Wszystkie je znam i widzę.' Tak świadomy jest ... Wewnętrznych form braku świadomy, na zewnątrz formy widzi (jako) białe, białego koloru, o białej charakterystyce, o białym blasku. 'Wszystkie je znam i widzę.' Tak świadomy jest ...

Rūpī rūpāni passati… ajjhattaṃ arūpasaññī bahiddhā rūpāni passati subhanteva adhimutto hoti… sabbaso rūpasaññānaṃ samatikkamā paṭighasaññānaṃ atthaṅgamā nānattasaññānaṃ amanasikārā ananto ākāsoti ākāsānañcāyatanaṃ upasampajja viharati… sabbaso ākāsānañcāyatanaṃ samatikkamma anantaṃ viññāṇanti viññāṇañcāyatanaṃ upasampajja viharati… sabbaso viññāṇañcāyatanaṃ samatikkamma natthi kiñcīti ākiñcaññāyatanaṃ upasampajja viharati… sabbaso ākiñcaññāyatanaṃ samatikkamma nevasaññānāsaññāyatanaṃ upasampajja viharati… sabbaso nevasaññānāsaññāyatanaṃ samatikkamma saññāvedayitanirodhaṃ upasampajja viharati…
  
Formy posiadające materialne cechy widzi ... Wewnętrznych form braku świadomy, na zewnątrz formy widzi, do czystości jako celu skłonny jest ... Przez całkowite pokonanie postrzegania form, wcześniejsze zniknięcie postrzegania gniewu, brak myśli o postrzeganiu różnorodności, po osiągnięciu sfery nieograniczonej przestrzeni w sferze nieograniczonej przestrzeni przebywa ... Po całkowitym przejściu poza sferę nieograniczonej przestrzeni, po osiągnięciu sfery nieograniczonej świadomości w sferze nieograniczonej świadomości przebywa ... Po całkowitym przejściu poza sferę nieograniczonej świadomości, po osiągnięciu sfery nicości w (sferze) nie ma niczego przebywa ... Po całkowitym przejściu poza sferę nicości, po osiągnięciu sfery ani postrzegania ani nie postrzegania (w niej) przebywa ... Po całkowitym przejściu poza sferę ani postrzegania ani nie postrzegania, po osiągnięciu (sfery) postrzegania zniszczenia uczuć (w niej) przebywa ...

Pathavīkasiṇaṃ bhāveti… āpokasiṇaṃ bhāveti… tejokasiṇaṃ bhāveti… vāyokasiṇaṃ bhāveti… nīlakasiṇaṃ bhāveti… pītakasiṇaṃ bhāveti… lohitakasiṇaṃ bhāveti… odātakasiṇaṃ bhāveti… ākāsakasiṇaṃ bhāveti… viññāṇakasiṇaṃ bhāveti…
 
Ziemię jako obiekt medytacji rozwija ... wodę jako obiekt medytacji rozwija ... ogień jako obiekt medytacji rozwija ... powietrze jako obiekt medytacji rozwija ... niebieski kolor jako obiekt medytacji rozwija ... żółty kolor jako obiekt medytacji rozwija ... czerwony kolor jako obiekt medytacji rozwija ... biały kolor jako obiekt medytacji rozwija ... przestrzeń jako obiekt medytacji rozwija ... świadomość jako obiekt medytacji rozwija ...
 
Asubhasaññaṃ bhāveti… maraṇasaññaṃ bhāveti… āhāre paṭikūlasaññaṃ bhāveti… sabbaloke anabhiratisaññaṃ bhāveti… aniccasaññaṃ bhāveti… anicce dukkhasaññaṃ bhāveti… dukkhe anattasaññaṃ bhāveti… pahānasaññaṃ bhāveti… virāgasaññaṃ bhāveti… nirodhasaññaṃ bhāveti…
 
Postrzeganie nieczystości rozwija ... postrzeganie śmierci rozwija ... postrzeganie wstrzemięźliwości w jedzeniu rozwija ... postrzeganie nieprzywiązania do całego świata rozwija ... postrzeganie przemijania rozwija ... postrzeganie cierpienia w przemijaniu rozwija ... postrzeganie nie ja w cierpieniu rozwija ... postrzeganie porzucenia rozwija ... postrzeganie nieobecności pragnień rozwija ... postrzeganie zaprzestania rozwija ...
   
Aniccasaññaṃ bhāveti… anattasaññaṃ bhāveti… maraṇasaññaṃ bhāveti… āhāre paṭikūlasaññaṃ bhāveti… sabbaloke anabhiratisaññaṃ bhāveti… aṭṭhikasaññaṃ bhāveti… puḷavakasaññaṃ bhāveti… vinīlakasaññaṃ bhāveti… vicchiddakasaññaṃ bhāveti… uddhumātakasaññaṃ bhāveti…
 
Postrzeganie przemijania rozwija ... postrzeganie nie ja rozwija ... postrzeganie śmierci rozwija ... postrzeganie wstrzemięźliwości w jedzeniu rozwija ... postrzeganie nieprzywiązania do całego świata rozwija ... postrzeganie kości rozwija ... postrzeganie robactwa rozwija ... postrzeganie braku koloru rozwija ... postrzeganie tego, co pełne dziur rozwija ... postrzeganie tego, co spuchnięte rozwija ...
 
Buddhānussatiṃ bhāveti… dhammānussatiṃ bhāveti… saṅghānussatiṃ bhāveti… sīlānussatiṃ bhāveti… cāgānussatiṃ bhāveti… devatānussatiṃ bhāveti… ānāpānassatiṃ bhāveti… maraṇassatiṃ bhāveti… kāyagatāsatiṃ bhāveti… upasamānussatiṃ bhāveti…

Pamięć o Przebudzonym rozwija ... pamięć o Dhammie rozwija ... pamięć o Zgromadzeniu rozwija ... pamięć o moralności rozwija ... pamięć o hojności rozwija ... pamięć o bóstwach rozwija ... pamięć o oddychaniu rozwija ... pamięć o śmierci rozwija ... uważność skupioną na ciele rozwija ... pamięć o spokoju rozwija ...
 
Paṭhamajjhānasahagataṃ saddhindriyaṃ bhāveti… vīriyindriyaṃ bhāveti… satindriyaṃ bhāveti… samādhindriyaṃ bhāveti… paññindriyaṃ bhāveti… saddhābalaṃ bhāveti… vīriyabalaṃ bhāveti… satibalaṃ bhāveti… samādhibalaṃ bhāveti… paññābalaṃ bhāveti…

Pierwszym wchłonięciem obdarzony zdolność wiary rozwija ... zdolność wysiłku rozwija ... zdolność uważności rozwija ... zdolność skupienia rozwija ... zdolność mądrości rozwija ... siłę wiary rozwija ... siłę wysiłku rozwija ... siłę uważności rozwija ... siłę skupienia rozwija ... siłę mądrości rozwija ...
 
Dutiyajjhānasahagataṃ…pe… tatiyajjhānasahagataṃ…pe… catutthajjhānasahagataṃ…pe… mettāsahagataṃ…pe… karuṇāsahagataṃ…pe… muditāsahagataṃ…pe… upekkhāsahagataṃ saddhindriyaṃ bhāveti… vīriyindriyaṃ bhāveti… satindriyaṃ bhāveti… samādhindriyaṃ bhāveti… paññindriyaṃ bhāveti… saddhābalaṃ bhāveti… vīriyabalaṃ bhāveti… satibalaṃ bhāveti… samādhibalaṃ bhāveti… paññābalaṃ bhāveti. Ayaṃ vuccati, bhikkhave – 'bhikkhu arittajjhāno viharati satthusāsanakaro ovādapatikaro, amoghaṃ raṭṭhapiṇḍaṃ bhuñjati'. Ko pana vādo ye naṃ bahulīkarontī"ti!
  
Aparaaccharāsaṅghātavaggo aṭṭhārasamo.

Drugim wchłonięciem obdarzony ...etc... trzecim wchłonięciem obdarzony ...etc... czwartym wchłonięciem obdarzony ...etc... życzliwością obdarzony ...etc... współczuciem obdarzony ...etc... zadowoleniem obdarzony ...etc...bezstronnością obdarzony zdolność wiary rozwija ... zdolność wysiłku rozwija ... zdolność uważności rozwija ... zdolność skupienia rozwija ... zdolność mądrości rozwija ... siłę wiary rozwija ... siłę wysiłku rozwija ... siłę uważności rozwija ... siłę skupienia rozwija ... siłę mądrości rozwija. Mówi się to, mnisi - 'Mnich nie na próżno we wchłonięciu przebywa, przestrzegając nauk nauczyciela, udzielając rad, nie na próżno otrzymane jedzenie zjada.' Co więcej, jest powiedziane, że to go rozwija."

Rozdział o pstryknięciu palcami, osiemnasty.
 

1 komentarz:

  1. tāni abhibhuyya - przetłumaczyłem jako 'wszystkie je', por. yebhuyyena - na ogół, w większości, co do zasady, często, wielokrotnie, w całości, yebhuyyo - obfity, liczny

    subhanteva = subha + anta + eva
    atthaṅgamā = atthaṃ + gamā - złożenie bahubbhi: ten, kto jest do zniknięcia idącym; ten, kto znika

    OdpowiedzUsuń