piątek, 11 października 2013

Radości wynikające z Dhammy

Ekakanipātapāḷi, Pasādakaradhammavaggo (AN 1.366-1.381) - Księga jedynek, Rozdział o radościach wynikających z Dhammy
  
"Addhamidaṃ, bhikkhave, lābhānaṃ yadidaṃ āraññikattaṃ …pe… piṇḍapātikattaṃ… paṃsukūlikattaṃ… tecīvarikattaṃ… dhammakathikattaṃ… vinayadharattaṃ … bāhusaccaṃ… thāvareyyaṃ… ākappasampadā… parivārasampadā… mahāparivāratā… kolaputti… vaṇṇapokkharatā… kalyāṇavākkaraṇatā… appicchatā… appābādhatā"ti.
 
Soḷasa pasādakaradhammā niṭṭhitā.
 
Pasādakaradhammavaggo sattarasamo.

"Obfite jest, mnisi, to, co jest otrzymane (przez mnicha), a mianowicie - przez tego, który sam mieszka w lesie ...etc... przez tego, który sam ma porcję jedzenia w małym naczyniu ... przez tego, który sam nosi szmaty znalezione na stercie śmieci ... przez tego, który sam ma trzy szaty ... przez tego, który sam wykłada Dhammę ... przez tego, który sam jest znawcą Dyscypliny ... przez tego, który zna wiele prawd ... przez tego, który osiągnął starszeństwo ... przez tego, który jest dobrze ubrany ... przez tego, który ma stronników ... przez tego, który ma wielu stronników ... przez tego, który ma szlachetną rodzinę ... przez tego, który ma piękny wygląd ... przez tego, który jest miły w rozmowie ... przez tego, który ma kilka pragnień ... przez tego, który ma kilka kłopotów."

Szesnaście radości wynikających z Dhammy jest zakończonych.

Rozdział  radościach wynikających z Dhammy, siedemnasty.
 

2 komentarze:

 1. Sensowne przetłumaczenie tytułu rozdziału sprawiło mi pewne trudności, mimo że jest to bardzo proste złożenie: pasāda + kara + dhamma + vaggo. Oto co znaczą poszczególne jego elementy:

  pasāda - czystość, radość zadowolenie
  kara - robiący, produkujący powodujący
  Ostatnie dwa elementy nie wymagają wyjaśnienia.

  Moje tłumaczenie tytułu ma związek z treścią mowy, różni się jednak od przekładów, które można znaleźć w Sieci.

  OdpowiedzUsuń
 2. Złożenia bahubbīhi:

  piṇḍapātikattaṃ = piṇḍa + pātika + attaṃ
  paṃsukūlikattaṃ = paṃsu + kūlika + attaṃ
  tecīvarikattaṃ = te + cīvarika + attaṃ
  dhammakathikattaṃ = dhamma + kathika + attaṃ
  vinayadharattaṃ = vinaya + dhara + attaṃ
  bāhusaccaṃ = bāhu + saccaṃ
  ākappasampadā = ākappa + sampadā
  parivārasampadā = parivāra + sampadā
  mahāparivāratā = mahā + parivāra + tā
  vaṇṇapokkharatā = vaṇṇa + pokkhara + tā
  kalyāṇavākkaraṇatā = kalyāṇa + vākkaraṇa + tā
  appicchatā = appi + iccha + tā
  appābādhatā = appā + bādha + tā

  OdpowiedzUsuń