sobota, 19 października 2013

Uważność skupiona na ciele

Ekakanipātapāḷi, Kāyagatāsativaggo (AN 1.563-1.599) - Księga jedynek, Rozdział o uważności skupionej na ciele
  
"Yassa kassaci, bhikkhave, mahāsamuddo cetasā phuṭo antogadhā tassa kunnadiyo yā kāci samuddaṅgamā, evamevaṃ, bhikkhave, yassa kassaci kāyagatā sati bhāvitā bahulīkatā  antogadhā tassa kusalā dhammā ye keci vijjābhāgiyā"ti.

"Jakiekolwiek, mnisi, jest wielkie morze umysłem przeniknięte, zawarte w nim strumyki są tym, co wpłynęło do morza, tak właśnie, mnisi, jakakolwiek jest uważność skupiona na ciele, rozwinięta, często praktykowana, zawarte w niej dobre dhammy są tym, co sprzyja wiedzy."
  
"Ekadhammo, bhikkhave, bhāvito bahulīkato mahato saṃvegāya saṃvattati… mahato atthāya saṃvattati… mahato yogakkhemāya saṃvattati… satisampajaññāya saṃvattati… ñāṇadassanappaṭilābhāya saṃvattati… diṭṭhadhammasukhavihārāya saṃvattati… vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya saṃvattati. Katamo ekadhammo? Kāyagatā sati. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato mahato saṃvegāya saṃvattati… mahato atthāya saṃvattati… mahato yogakkhemāya saṃvattati… satisampajaññāya saṃvattati… ñāṇadassanappaṭilābhāya saṃvattati… diṭṭhadhammasukhavihārāya saṃvattati… vijjāvimuttiphalasacchikiriyāya saṃvattatī"ti.

"Jedna rzecz, mnisi, rozwinięta, często praktykowana, do wielkich duchowych emocji prowadzi ... do wielkiej korzyści prowadzi ... do wielkiego uwolnienia od przywiązań prowadzi ... do uważności i zrozumienia prowadzi ... do osiągnięcia doskonałej wiedzy prowadzi ... do szczęśliwego przebywania na tym świecie prowadzi ... do realizacji owocu wyzwolenia przez mądrość prowadzi. Jaka jedna rzecz? Uważność skupiona na ciele. Ta, mnisi, jedna rzecz rozwinięta, często praktykowana, do wielkich duchowych emocji prowadzi ... do wielkiej korzyści prowadzi ... do wielkiego uwolnienia od przywiązań prowadzi ... do uważności i zrozumienia prowadzi ... do osiągnięcia doskonałej wiedzy prowadzi ... do szczęśliwego przebywania na tym świecie prowadzi ... do realizacji owocu wyzwolenia przez mądrość prowadzi."
 
"Ekadhamme, bhikkhave, bhāvite bahulīkate kāyopi passambhati, cittampi passambhati, vitakkavicārāpi vūpasammanti, kevalāpi vijjābhāgiyā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchanti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate kāyopi passambhati, cittampi passambhati, vitakkavicārāpi vūpasammanti, kevalāpi vijjābhāgiyā dhammā bhāvanāpāripūriṃ gacchantī"ti. 

"Dzięki jednej rzeczy, mnisi, rozwiniętej, często praktykowanej, ciało uspokaja się, umysł uspokaja się, myśli uspokajają się, wszystkie dhammy związane z wiedzą do wzrostu i spełnienia zmierzają. Dzięki jakiej jednej rzeczy? Dzięki uważności skupionej na ciele. Dzięki tej, mnisi, jednej rzeczy rozwiniętej, często praktykowanej, ciało uspokaja się, umysł uspokaja się, myśli uspokajają się, wszystkie dhammy związane z wiedzą do wzrostu i spełnienia zmierzają."
 
"Ekadhamme, bhikkhave, bhāvite bahulīkate anuppannā ceva akusalā dhammā nuppajjanti, uppannā ca akusalā dhammā pahīyanti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate anuppannā ceva akusalā dhammā nuppajjanti, uppannā ca akusalā dhammā pahīyantī"ti.

"Dzięki jednej rzeczy, mnisi, rozwiniętej, często praktykowanej, zatem właśnie niepowstałe złe dhammy nie powstają, a powstałe złe dhammy zanikają. Dzięki jakiej jednej rzeczy? Dzięki uważności skupionej na ciele. Dzięki tej, mnisi, jednej rzeczy rozwiniętej, często praktykowanej, zatem właśnie niepowstałe złe dhammy nie powstają, a powstałe złe dhammy zanikają."

"Ekadhamme, bhikkhave, bhāvite bahulīkate anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti, uppannā ca kusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattanti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate anuppannā ceva kusalā dhammā uppajjanti, uppannā ca kusalā dhammā bhiyyobhāvāya vepullāya saṃvattantī"ti.

"Dzięki jednej rzeczy, mnisi, rozwiniętej, często praktykowanej, zatem właśnie niepowstałe dobre dhammy powstają, a powstałe dobre dhammy do wzrostu i pełnego rozwoju są prowadzone. Dzięki jakiej jednej rzeczy? Dzięki uważności skupionej na ciele. Dzięki tej, mnisi, jednej rzeczy rozwiniętej, często praktykowanej, zatem właśnie niepowstałe dobre dhammy powstają, a powstałe dobre dhammy do wzrostu i pełnego rozwoju są prowadzone."

"Ekadhamme, bhikkhave, bhāvite bahulīkate avijjā pahīyati, vijjā uppajjati, asmimāno pahīyati, anusayā samugghātaṃ gacchanti, saṃyojanā pahīyanti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate avijjā pahīyati, vijjā uppajjati, asmimāno pahīyati, anusayā samugghātaṃ gacchanti, saṃyojanā pahīyantī"ti.
 
"Dzięki jednej rzeczy, mnisi, rozwiniętej, często praktykowanej, niewiedza zanika, wiedza powstaje, złudzenie ja zanika, ukryte skłonności do zaniku zmierzają, więzy zanikają. Dzięki jakiej jednej rzeczy? Dzięki uważności skupionej na ciele. Dzięki tej, mnisi, jednej rzeczy rozwiniętej, często praktykowanej, niewiedza zanika, wiedza powstaje, złudzenie ja zanika, ukryte skłonności do zaniku zmierzają, więzy zanikają."
 
"Ekadhammo, bhikkhave, bhāvito bahulīkato paññāpabhedāya saṃvattati… anupādāparinibbānāya saṃvattati. Katamo ekadhammo? Kāyagatā sati. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato paññāpabhedāya saṃvattati… anupādāparinibbānāya saṃvattatī"ti.

"Jedna rzecz, mnisi, rozwinięta, często praktykowana, do mądrości bez rozróżniania prowadzi ... do ostatecznej nibbany bez przywiązania prowadzi. Jaka jedna rzecz? Uważność skupiona na ciele. Ta, mnisi, jedna rzecz rozwinięta, często praktykowana, do mądrości bez rozróżniania prowadzi ... do ostatecznej nibbany bez przywiązania prowadzi."
     
"Ekadhamme, bhikkhave, bhāvite bahulīkate anekadhātupaṭivedho hoti… nānādhātupaṭivedho hoti… anekadhātupaṭisambhidā hoti. Katamasmiṃ ekadhamme? Kāyagatāya satiyā. Imasmiṃ kho, bhikkhave, ekadhamme bhāvite bahulīkate anekadhātupaṭivedho hoti… nānādhātupaṭivedho hoti… anekadhātupaṭisambhidā hotī"ti.

"Dzięki jednej rzeczy, mnisi, rozwiniętej, często praktykowanej, jest zrozumienie różnorodności elementów ... jest zrozumienie różnych elementów ... jest rozróżniająca wiedza o różnorodności elementów. Dzięki jakiej jednej rzeczy? Dzięki uważności skupionej na ciele. Dzięki tej, mnisi, jednej rzeczy rozwiniętej, często praktykowanej, jest zrozumienie różnorodności elementów ... jest zrozumienie różnych elementów ... jest rozróżniająca wiedza o różnorodności elementów."
  
"Ekadhammo, bhikkhave, bhāvito bahulīkato sotāpattiphalasacchikiriyāya saṃvattati… sakadāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattati… anāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattati… arahattaphalasacchikiriyāya saṃvattati. Katamo ekadhammo? Kāyagatā sati. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato sotāpattiphalasacchikiriyāya saṃvattati… sakadāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattati… anāgāmiphalasacchikiriyāya saṃvattati… arahattaphalasacchikiriyāya saṃvattatī"ti.

"Jedna rzecz, mnisi, rozwinięta, często praktykowana, do realizacji owocu wejścia w strumień prowadzi ... do realizacji owocu tego, który tylko raz wraca prowadzi ... do realizacji owocu tego, który już nie wraca prowadzi ... do realizacji owocu stanu arhata prowadzi. Jaka jedna rzecz? Uważność skupiona na ciele. Ta, mnisi, jedna rzecz rozwinięta, często praktykowana, do realizacji owocu wejścia w strumień prowadzi ... do realizacji owocu tego, który tylko raz wraca prowadzi ... do realizacji owocu tego, który już nie wraca prowadzi ... do realizacji owocu stanu arhata prowadzi."

"Ekadhammo, bhikkhave, bhāvito bahulīkato paññāpaṭilābhāya saṃvattati… paññāvuddhiyā saṃvattati… paññāvepullāya saṃvattati… mahāpaññatāya saṃvattati… puthupaññatāya saṃvattati… vipulapaññatāya saṃvattati… gambhīrapaññatāya saṃvattati… 
asāmantapaññatāya saṃvattati… bhūripaññatāya saṃvattati… paññābāhullāya saṃvattati… sīghapaññatāya saṃvattati… lahupaññatāya saṃvattati… hāsapaññatāya saṃvattati… javanapaññatāya saṃvattati… tikkhapaññatāya saṃvattati… nibbedhikapaññatāya saṃvattati. Katamo ekadhammo? Kāyagatā sati. Ayaṃ kho, bhikkhave, ekadhammo bhāvito bahulīkato paññāpaṭilābhāya saṃvattati… paññāvuddhiyā saṃvattati… paññāvepullāya saṃvattati… mahāpaññatāya saṃvattati… puthupaññatāya saṃvattati… vipulapaññatāya saṃvattati… gambhīrapaññatāya saṃvattati… asāmantapaññatāya saṃvattati… bhūripaññatāya saṃvattati… paññābāhullāya saṃvattati… sīghapaññatāya saṃvattati… lahupaññatāya saṃvattati… hāsapaññatāya saṃvattati… javanapaññatāya saṃvattati… tikkhapaññatāya saṃvattati… nibbedhikapaññatāya saṃvattatī"ti. 
 
Kāyagatāsativaggo ekūnavīsatimo.

"Jedna rzecz, mnisi, rozwinięta, często praktykowana, do osiągnięcia mądrości prowadzi ... do zwiększenia mądrości prowadzi ... do pełnego rozwoju mądrości prowadzi ... do wielkiej mądrości prowadzi ... do indywidualnej mądrości prowadzi ... do rozszerzonej mądrości prowadzi ... do głębokiej mądrości prowadzi ... do bezgranicznej mądrości prowadzi ... do obszernej mądrości prowadzi ... do obfitości mądrości prowadzi ... do szybkiej mądrości prowadzi ... do jasnej mądrości prowadzi ... do radosnej mądrości prowadzi ... do szybko zrozumianej mądrości prowadzi ... do mądrości szybkiej w podejmowaniu decyzji prowadzi ... do rozróżniającej mądrości prowadzi. Jaka jedna rzecz? Uważność skupiona na ciele. Ta, mnisi, jedna rzecz rozwinięta, często praktykowana, do osiągnięcia mądrości prowadzi ... do zwiększenia mądrości prowadzi ... do pełnego rozwoju mądrości prowadzi ... do wielkiej mądrości prowadzi ... do indywidualnej mądrości prowadzi ... do rozszerzonej mądrości prowadzi ... do głębokiej mądrości prowadzi ... do bezgranicznej mądrości prowadzi ... do obszernej mądrości prowadzi ... do obfitości mądrości prowadzi ... do szybkiej mądrości prowadzi ... do jasnej mądrości prowadzi ... do radosnej mądrości prowadzi ... do szybko zrozumianej mądrości prowadzi ... do mądrości szybkiej w podejmowaniu decyzji prowadzi ... do rozróżniającej mądrości prowadzi."

Rozdział o uważności skupionej na ciele, dziewiętnasty.
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz