czwartek, 3 października 2013

Zaniedbanie - drugi rozdział

Ekakanipātapāḷi, Dutiyapamādādivaggo (AN 1.98-1.139) - Księga jedynek, Drugi rozdział o zaniedbaniu

"Ajjhattikaṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, pamādo. Pamādo, bhikkhave, mahato anatthāya saṃvattatī’"ti. Paṭhamaṃ.

"Wewnętrzne, mnisi, czynniki rozważywszy żadnego innego czynnika nie widzę, który tak do wielkiej szkody prowadzi jak to, mnisi, zaniedbanie. Zaniedbanie, mnisi, do wielkiej szkody prowadzi." Po pierwsze.

"Ajjhattikaṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, appamādo. Appamādo, bhikkhave, mahato atthāya saṃvattatī’"ti. Dutiyaṃ.

"Wewnętrzne, mnisi, czynniki rozważywszy żadnego innego czynnika nie widzę, który tak do wielkiej korzyści prowadzi, jak ta, mnisi, gorliwość. Gorliwość, mnisi, do wielkiej korzyści prowadzi." Po drugie.

"Ajjhattikaṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, kosajjaṃ. Kosajjaṃ, bhikkhave, mahato anatthāya saṃvattatī"ti. Tatiyaṃ.

"Wewnętrzne, mnisi, czynniki rozważywszy żadnego innego czynnika nie widzę, który tak do wielkiej szkody prowadzi, jak to, mnisi, lenistwo. Lenistwo, mnisi, do wielkiej szkody prowadzi." Po trzecie.
  
"Ajjhattikaṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, vīriyārambho. Vīriyārambho, bhikkhave, mahato atthāya saṃvattatī"ti. Catutthaṃ.

"Wewnętrzne, mnisi, czynniki rozważywszy żadnego innego czynnika nie widzę, który tak do wielkiej korzyści prowadzi, jak ten, mnisi, wzbudzony wysiłek. Wzbudzony wysiłek, mnisi, do wielkiej korzyści prowadzi." Po czwarte.

"Ajjhattikaṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, mahicchatā…pe… appicchatā… asantuṭṭhitā… santuṭṭhitā… ayonisomanasikāro… yonisomanasikāro… asampajaññaṃ… sampajaññaṃ…" Dvādasamaṃ.
  
"Wewnętrzne, mnisi, czynniki rozważywszy żadnego innego czynnika nie widzę, który tak do wielkiej szkody prowadzi, jak to, mnisi, łakomstwo ...etc... zadowolenie ... niezadowolenie ... stan radości ... niewłaściwe myślenie ... właściwe myślenie ... brak rozumienia ... rozumienie ..." Po dwunaste.
 
"Bāhiraṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, pāpamittatā. Pāpamittatā, bhikkhave, mahato anatthāya saṃvattatī"ti. Terasamaṃ.

"Zewnętrzne, mnisi, czynniki rozważywszy żadnego innego czynnika nie widzę, który tak do wielkiej szkody prowadzi, jak to, mnisi, wiązanie się z niegodziwymi. Wiązanie się z niegodziwymi, mnisi, do wielkiej szkody prowadzi." Po trzynaste.
 
"Bāhiraṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, kalyāṇamittatā. Kalyāṇamittatā, bhikkhave, mahato atthāya saṃvattatī"ti. Cuddasamaṃ.

"Zewnętrzne, mnisi, czynniki rozważywszy żadnego innego czynnika nie widzę, który tak do wielkiej korzyści prowadzi, jak ta, mnisi, szczera przyjaźń. Szczera przyjaźń, mnisi, do wielkiej korzyści prowadzi." Po czternaste.

"Ajjhattikaṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato anatthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, anuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ, ananuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ. Anuyogo, bhikkhave, akusalānaṃ dhammānaṃ, ananuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ mahato anatthāya saṃvattatī"ti. Pannarasamaṃ.

"Wewnętrzne, mnisi, czynniki rozważywszy żadnego innego czynnika nie widzę, który tak do wielkiej szkody prowadzi, jak to, mnisi, praktykowanie złych rzeczy, niepraktykowanie dobrych rzeczy. Praktykowanie, mnisi, złych rzeczy, niepraktykowanie dobrych rzeczy, do wielkiej szkody prowadzi." Po piętnaste.

"Ajjhattikaṃ, bhikkhave, aṅganti karitvā nāññaṃ ekaṅgampi samanupassāmi yaṃ evaṃ mahato atthāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, anuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ, ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ. Anuyogo, bhikkhave, kusalānaṃ dhammānaṃ, ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ mahato atthāya saṃvattatī"ti. Soḷasamaṃ.

"Wewnętrzne, mnisi, czynniki rozważywszy żadnego innego czynnika nie widzę, który tak do wielkiej korzyści prowadzi, jak to, mnisi, praktykowanie dobrych rzeczy, niepraktykowanie złych rzeczy. Praktykowanie, mnisi, dobrych rzeczy, niepraktykowanie złych rzeczy, do wielkiej korzyści prowadzi." Po szesnaste.
 
"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṃ saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, pamādo. Pamādo, bhikkhave, saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatī"ti. Sattarasamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, która tak do pomieszania i zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi, jak to, mnisi, zaniedbanie. Zaniedbanie, mnisi, do pomieszania i zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi." Po siedemnaste.
  
"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṃ saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, appamādo. Appamādo, bhikkhave, saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattatī"ti. Aṭṭhārasamaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, która tak do ustanowienia, braku pomieszania i braku zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi, jak ta, mnisi, gorliwość. Gorliwość, mnisi, do ustanowienia, braku pomieszania i braku zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi." Po osiemnaste.
 
"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṃ saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, kosajjaṃ. Kosajjaṃ, bhikkhave, saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatī"ti. Ekūnavīsatimaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, która tak do pomieszania i zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi, jak to, mnisi, lenistwo. Lenistwo, mnisi, do pomieszania i zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi." Po dziewiętnaste.
 
"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṃ saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, vīriyārambho. Vīriyārambho, bhikkhave, saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattatī"ti. Vīsatimaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, która tak do ustanowienia, braku pomieszania i braku zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi, jak ten, mnisi, wzbudzony wysiłek. Wzbudzony wysiłek, mnisi, do ustanowienia, braku pomieszania i braku zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi." Po dwudzieste.

"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṃ saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, mahicchatā…pe… appicchatā… asantuṭṭhitā… santuṭṭhitā… ayonisomanasikāro… yonisomanasikāro… asampajaññaṃ… sampajaññaṃ … pāpamittatā… kalyāṇamittatā… anuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ, ananuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ. Anuyogo, bhikkhave, akusalānaṃ dhammānaṃ, ananuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ saddhammassa sammosāya antaradhānāya saṃvattatī"ti. Ekattiṃsatimaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, która tak do pomieszania i zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi, jak to, mnisi, łakomstwo ...etc... zadowolenie ... niezadowolenie ... stan radości ... niewłaściwe myślenie ... właściwe myślenie ... brak rozumienia ... rozumienie ... wiązanie się z niegodziwymi ... szczera przyjaźń ... praktykowanie złych rzeczy, niepraktykowanie dobrych rzeczy. Praktykowanie, mnisi, złych rzeczy, niepraktykowanie dobrych rzeczy, do pomieszania i zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi." Po trzydzieste pierwsze.
 
"Nāhaṃ, bhikkhave, aññaṃ ekadhammampi samanupassāmi yo evaṃ saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattati yathayidaṃ, bhikkhave, anuyogo kusalānaṃ dhammānaṃ, ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ. Anuyogo, bhikkhave, kusalānaṃ dhammānaṃ, ananuyogo akusalānaṃ dhammānaṃ saddhammassa ṭhitiyā asammosāya anantaradhānāya saṃvattatī"ti. Catukkoṭikaṃ niṭṭhitaṃ. Bāttiṃsatimaṃ.

"Nie widzę, mnisi, żadnej innej rzeczy, która tak do ustanowienia, braku pomieszania i braku zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi, jak to, mnisi, praktykowanie dobrych rzeczy, niepraktykowanie złych rzeczy. Praktykowanie, mnisi, dobrych rzeczy, niepraktykowanie złych rzeczy, do braku pomieszania i braku zaniku prawdziwej Dhammy prowadzi." Cztery punkty są zakończone. Po trzydzieste drugie.

"Ye te, bhikkhave, bhikkhū adhammaṃ dhammoti dīpenti te, bhikkhave, bhikkhū bahujanāhitāya paṭipannā bahujanāsukhāya, bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. Bahuñca te, bhikkhave, bhikkhū apuññaṃ pasavanti, te cimaṃ saddhammaṃ antaradhāpentī"ti. Tettiṃsatimaṃ.

"Mnisi, tamci mnisi, którzy fałszywą Dhammę jako (dobrą) Dhammę objaśniają, tamci mnisi, dla krzywdy wielu ludzi weszli na drogę nieszczęścia wielu ludzi, krzywdy wielu ludzi, krzywdy i cierpienia bogów i ludzi. Zatem tamci liczni mnisi winy gromadzą, oni zatem tę prawdziwą Dhammę do zaniku prowadzą." Po trzydzieste trzecie.
 
"Ye te, bhikkhave, bhikkhū dhammaṃ adhammoti dīpenti te, bhikkhave, bhikkhū bahujanāhitāya paṭipannā bahujanāsukhāya, bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. Bahuñca te, bhikkhave, bhikkhū apuññaṃ pasavanti, te cimaṃ saddhammaṃ antaradhāpentī"ti. Catuttiṃsatimaṃ.
 
"Mnisi, tamci mnisi, którzy (dobrą) Dhammę jako fałszywą Dhammę objaśniają, tamci mnisi, dla krzywdy wielu ludzi weszli na drogę nieszczęścia wielu ludzi, krzywdy wielu ludzi, krzywdy i cierpienia bogów i ludzi. Zatem tamci liczni mnisi winy gromadzą, oni zatem tę prawdziwą Dhammę do zaniku prowadzą." Po trzydzieste czwarte.

"Ye te, bhikkhave, bhikkhū avinayaṃ vinayoti dīpenti…pe… vinayaṃ avinayoti dīpenti…pe… abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatena bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatenāti dīpenti…pe… bhāsitaṃ lapitaṃ tathāgatena abhāsitaṃ alapitaṃ tathāgatenāti dīpenti…pe… anāciṇṇaṃ tathāgatena āciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpenti…pe… āciṇṇaṃ tathāgatena anāciṇṇaṃ tathāgatenāti dīpenti…pe… apaññattaṃ tathāgatena paññattaṃ tathāgatenāti dīpenti…pe… paññattaṃ tathāgatena apaññattaṃ tathāgatenāti dīpenti te, bhikkhave, bhikkhū bahujanāhitāya paṭipannā bahujanāsukhāya, bahuno janassa anatthāya ahitāya dukkhāya devamanussānaṃ. Bahuñca te, bhikkhave, bhikkhū apuññaṃ pasavanti, te cimaṃ saddhammaṃ antaradhāpentī"ti. Dvācattālīsatimaṃ.

Dutiyapamādādivaggo dasamo.

"Mnisi, tamci mnisi, którzy fałszywą Dyscyplinę jako (dobrą) Dyscyplinę objaśniają ...etc... którzy (dobrą) Dyscyplinę jako fałszywą Dyscyplinę objaśniają ...etc... to, co nie było powiedziane, to, co nie było wypowiedziane przez Tathagatę, jako to, co było powiedziane, to, co było wypowiedziane przez Tathagatę objaśniają ...etc... to, co było powiedziane, to, co było wypowiedziane przez Tathagatę, jako to, co nie było powiedziane, to, co nie było wypowiedziane przez Tathagatę objaśniają ...etc... to, co nie było praktykowane przez Tathagatę, jako to, co było praktykowane przez Tathagatę objaśniają ...etc... to, co było praktykowane przez Tathagatę, jako to, co nie było praktykowane przez Tathagatę objaśniają ...etc... to, co nie było oznajmione przez Tathagatę, jako to, co było oznajmione przez Tathagatę objaśniają ...etc... to, co było oznajmione przez Tathagatę, jako to, co nie było oznajmione przez Tathagatę objaśniają, tamci mnisi dla krzywdy wielu ludzi weszli na drogę nieszczęścia wielu ludzi, krzywdy wielu ludzi, krzywdy i cierpienia bogów i ludzi. Zatem tamci liczni mnisi winy gromadzą, oni zatem tę prawdziwą Dhammę do zaniku prowadzą." Po czterdzieste drugie.

Drugi rozdział o zaniedbaniu, dziesiąty.

1 komentarz:

  1. catukkoṭikaṃ = catu + koṭikaṃ. Nie znalazłem drugiego takiego złożenia w całej Tipitace.

    OdpowiedzUsuń