niedziela, 20 października 2013

Zniszczenie kammy

Kammanirodhasuttaṃ (SN 35.146) - Sutta o zniszczeniu kammy
 
"Navapurāṇāni, bhikkhave, kammāni desessāmi kammanirodhaṃ kammanirodhagāminiñca paṭipadaṃ. Taṃ suṇātha, sādhukaṃ manasi karotha, bhāsissāmīti. 
  
"O nowej i starej, mnisi, kammie będę nauczał, o zniszczeniu kammy, o ścieżce prowadzącej do zniszczenia kammy. Słuchajcie tego, dobrze przemyślcie, będę mówił. 
 
Katamañca, bhikkhave, purāṇakammaṃ? Cakkhu, bhikkhave, purāṇakammaṃ abhisaṅkhataṃ abhisañcetayitaṃ vedaniyaṃ daṭṭhabbaṃ…pe… jivhā purāṇakammā abhisaṅkhatā abhisañcetayitā vedaniyā daṭṭhabbā…pe… mano purāṇakammo abhisaṅkhato abhisañcetayito vedaniyo daṭṭhabbo. Idaṃ vuccati, bhikkhave, purāṇakammaṃ. 
Katamañca, bhikkhave, navakammaṃ? Yaṃ kho, bhikkhave, etarahi kammaṃ karoti kāyena vācāya manasā, idaṃ vuccati, bhikkhave, navakammaṃ. 
Katamo ca, bhikkhave, kammanirodho? Yo kho, bhikkhave, kāyakammavacīkammamanokammassa nirodhā vimuttiṃ phusati, ayaṃ vuccati, bhikkhave, kammanirodho. 
Katamā ca, bhikkhave, kammanirodhagāminī paṭipadā? Ayameva ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi, sammāsaṅkappo, sammāvācā, sammākammanto, sammāājīvo, sammāvāyāmo, sammāsati, sammāsamādhi – ayaṃ vuccati, bhikkhave, kammanirodhagāminī paṭipadā. 
  
Czym jest zatem, mnisi, stara kamma? Oko, mnisi, jako stara kamma, ukształtowane, doprowadzone do świadomości, powinno być widziane ...etc... język jako stara kamma, ukształtowany, doprowadzony do świadomości, powinien być widziany ...etc... umysł jako stara kamma, ukształtowany, doprowadzony do świadomości, powinien być widziany. O tym mówi się, mnisi, stara kamma.
Czym jest zatem, mnisi, nowa kamma? Te działania, mnisi, które teraz czynione są ciałem, mową, umysłem, o tym mówi się, mnisi, nowa kamma.
Czym jest zatem, mnisi, zniszczenie kammy? To, mnisi, co działań ciałem, działań mową, działań umysłem zniszczenia, uwolnienia się dotyczy, o tym mówi się, mnisi, zniszczenie kammy.
Czym jest zatem, mnisi, ścieżka prowadząca do zniszczenia kammy? To jest właśnie szlachetna, ośmioczęściowa ścieżka, jak następuje - słuszny pogląd, słuszny zamiar, słuszna mowa, słuszne postępowanie, słuszne życie, słuszne dążenie, słuszna uważność, słuszna medytacja - o tym, mnisi, mówi się, ścieżka prowadząca do zniszczenia kammy.
 
Iti kho, bhikkhave, desitaṃ mayā purāṇakammaṃ, desitaṃ navakammaṃ, desito kammanirodho, desitā kammanirodhagāminī paṭipadā. Yaṃ kho, bhikkhave, satthārā karaṇīyaṃ sāvakānaṃ hitesinā anukampakena anukampaṃ upādāya, kataṃ vo taṃ mayā. Etāni, bhikkhave, rukkhamūlāni, etāni suññāgārāni. Jhāyatha, bhikkhave, mā pamādattha, mā pacchāvippaṭisārino ahuvattha. Ayaṃ vo amhākaṃ anusāsanī"ti. 
 
Paṭhamaṃ.
 
Tak więc, mnisi, wyłożona została przeze mnie stara kamma, wyłożona została przeze mnie nowa kamma, wyłożone zostało przeze mnie zniszczenie kammy, wyłożona została przeze mnie ścieżka prowadząca do zniszczenia kammy. To, mnisi, co przez nauczyciela powinno być zrobione względem współczucia dla uczniów, przez pragnącego ich dobra, współczującego, zrobione to zostało dla was przeze mnie. Te, mnisi, miejsca pod drzewami są one pustymi miejscami do przebywania. Medytujcie, mnisi, nie bądźcie nieuważni, nie bądźcie później żałującymi. To jest dla was moja rada."

Pierwsza [sutta z rozdziału Navapurāṇavaggo].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz