piątek, 3 kwietnia 2015

Związek przyczynowy

Nidānasuttaṃ (SN 12.60) - Sutta o związku przyczynowym

Ekaṃ samayaṃ bhagavā kurūsu viharati kammāsadhammaṃ nāma kurūnaṃ nigamo. Atha kho āyasmā ānando yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca – "acchariyaṃ, bhante, abbhutaṃ, bhante! Yāva gambhīro cāyaṃ, bhante, paṭiccasamuppādo gambhīrāvabhāso ca, atha ca pana me uttānakuttānako viya khāyatī"ti.

Pewnego razu Błogosławiony wśród Kurów* przebywał w mieście Kurów o nazwie Kammasadhamma. Wtedy czcigodny Ananda do Błogosławionego zbliżył się, zbliżywszy się, Błogosławionego pozdrowiwszy, z boku usiadł. Czcigodny Ananda, który z boku usiadł, do Błogosławionego powiedział to: "Wspaniale Panie, cudownie Panie! Jakże głębokie jest to, Panie, współzależne powstawanie, także głębokie jest w przejawianiu się, z drugiej strony wydaje mi się, że jest tak płytkie jak płytkie jest."

"Mā hevaṃ, ānanda, mā hevaṃ, ānanda! Gambhīro cāyaṃ, ānanda, paṭiccasamuppādo gambhīrāvabhāso ca. Etassa, ānanda, dhammassa ananubodhā appaṭivedhā evamayaṃ pajā tantākulakajātā kulagaṇṭhikajātā muñjapabbajabhūtā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ saṃsāraṃ nātivattati.

"Na pewno nie tak, Anando, na pewno nie tak, Anando! Głębokie jest to, Anando, współzależne powstawanie, także głębokie jest w przejawianiu się. Przez tej, Anando, Dhammy, brak zrozumienia, brak chwytania, tak my, rodzaj ludzki, będąc jak splątana nić, jak motek sznurka, jak trawa i trzcina, w smutku, w nędznej egzystencji, w miejscu cierpienia, nie wykraczamy poza samsarę.
 
Upādāniyesu, ānanda, dhammesu assādānupassino viharato taṇhā pavaḍḍhati. Taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti,  jātipaccayā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

Tego, który żyje, Anando, w chwytanych dhammach zadowolenie kontemplując, pragnienie zwiększa się. Pragnienie jest przyczyną chwytania, chwytanie jest przyczyną stawania się, stawanie się jest przyczyną narodzin, narodziny są przyczyną starości i śmierci. Smutek, płacz, cierpienie fizyczne, niezadowolenie, cierpienie psychiczne pojawiają się. Takie tej całej masy cierpienia jest pochodzenie.

Seyyathāpi, ānanda, mahārukkho. Tassa yāni ceva mūlāni adhogamāni, yāni ca tiriyaṅgamāni, sabbāni tāni uddhaṃ ojaṃ abhiharanti. Evañhi so, ānanda, mahārukkho tadāhāro tadupādāno ciraṃ dīghamaddhānaṃ tiṭṭheyya. Evameva kho, ānanda, upādāniyesu dhammesu assādānupassino viharato taṇhā pavaḍḍhati. Taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā bhavo…pe… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

Podobnie jak, Anando, wielkie drzewo. Jego te właśnie korzenie idące w dół, i te idące w poprzek, wszystkie one do góry sok roślinny przenoszą. Tak rzeczywiście to, Anando, wielkie drzewo tym odżywiane, tym podtrzymywane długo, przez długi czas powinno stać. Właśnie tak, tego, który żyje, Anando, w chwytanych dhammach zadowolenie kontemplując, pragnienie zwiększa się. Pragnienie jest przyczyną chwytania, chwytanie jest przyczyną stawania się ...etc... Takie tej całej masy cierpienia jest pochodzenie.
   
Upādāniyesu, ānanda, dhammesu ādīnavānupassino viharato taṇhā nirujjhati. Taṇhānirodhā upādānanirodho, upādānanirodhā bhavanirodho…pe… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.

Tego, który żyje, Anando, w chwytanych dhammach ujemne strony kontemplując, pragnienie zanika. Zniszczenie pragnienia jest zniszczeniem chwytania, zniszczenie chwytania jest zniszczeniem stawania się ...etc... Takie tej całej masy cierpienia jest zniszczenie.
   
Seyyathāpi, ānanda, mahārukkho. Atha puriso āgaccheyya kuddālapiṭakaṃ ādāya. So taṃ rukkhaṃ mūle chindeyya, mūle chetvā palikhaṇeyya, palikhaṇitvā mūlāni uddhareyya antamaso usīranāḷimattānipi. So taṃ rukkhaṃ khaṇḍākhaṇḍikaṃ chindeyya. Khaṇḍākhaṇḍikaṃ chinditvā phāleyya, phāletvā sakalikaṃ sakalikaṃ kareyya, sakalikaṃ sakalikaṃ karitvā vātātape visoseyya, vātātape visosetvā agginā ḍaheyya, agginā ḍahetvā masiṃ kareyya, masiṃ karitvā mahāvāte vā ophuṇeyya, nadiyā vā sīghasotāya pavāheyya. Evañhi so, ānanda, mahārukkho ucchinnamūlo assa tālāvatthukato anabhāvaṅkato āyatiṃ anuppādadhammo. Evameva kho, ānanda, upādāniyesu dhammesu ādīnavānupassino viharato taṇhā nirujjhati. Taṇhānirodhā upādānanirodho, upādānanirodhā bhavanirodho, bhavanirodhā jātinirodho, jātinirodhā jarāmaraṇaṃ sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī"ti.  
 
Dasamaṃ.

Dukkhavaggo chaṭṭho.
 
Tassuddānaṃ – 
Parivīmaṃsanupādānaṃ, dve ca saṃyojanāni ca,
Mahārukkhena dve vuttā, taruṇena ca sattamaṃ,
Nāmarūpañca viññāṇaṃ, nidānena ca te dasāti.
 
Podobnie jak, Anando, wielkie drzewo. Wtedy człowiek przyszedłby motykę i kosz wziąwszy. On to drzewo przy korzeniach ściąłby, przy korzeniach ściąwszy (korzenie) wykopałby, wykopawszy korzenie usunąłby, nawet taką ilość, jak objętość korzenia usira**. On to drzewo na kawałki pociąłby. Na kawałki pociąwszy na szczapy pociąłby, na szczapy pociąwszy małe drzazgi zrobiłby, małe drzazgi zrobiwszy na wietrze i w cieple wysuszyłby, na wietrze i w cieple wysuszywszy, w ogniu spaliłby, w ogniu spaliwszy popiół otrzymałby, popiół otrzymawszy na dużym wietrze rozwiałby albo do rzeki czy strumienia wrzuciłby. Rzeczywiście tak, Anando, wielkie drzewo zniszczone z korzeniami byłoby, wykarczowane, jako znak całkowitego ustania stawania się, jako niepowstała rzecz w przyszłości. Właśnie tak, Anando, tego, który żyje, w chwytanych dhammach ujemne strony kontemplując, pragnienie zanika. Zniszczenie pragnienia jest zniszczeniem chwytania, zniszczenie chwytania jest zniszczeniem stawania się, zniszczenie stawania się jest zniszczeniem narodzin, zniszczenie narodzin jest zniszczeniem starości i śmierci. Smutek, płacz, cierpienie fizyczne, niezadowolenie, cierpienie psychiczne zanikają. Takie tej całej masy cierpienia jest zniszczenie."

Dziesiąta [sutta z rozdziału Dukkhavaggo].

Rozdział Dukkhavaggo, szósty.

Spis treści:
Wnikliwe badanie, chwytanie, oraz dwie o więzach,
O wielkim drzewie dwie wygłoszone, o młodym (drzewie) siódma,
Nazwa i forma, świadomość, i o związku przyczynowym, te dziesięć.
  
* Kuru - kraj, który jest często wspominany w kanonie palijskim. Kuru było początkowo imieniem wodzów, których terytorium zostało później nazwane ich imieniem.
** Pachnący korzeń Andropogon Muricatum.
  

1 komentarz:

 1. tantākulakajātā = tanta + akulaka + jātā
  kulagaṇṭhikajātā = kula + gaṇṭhika + jātā
  muñjapabbajabhūtā = muñja + pabbaja + bhūtā
  tiriyaṅgamāni = tiriyaṃ + gamāni
  anuppādadhammo = an+ uppāda + dhammo

  OdpowiedzUsuń