czwartek, 21 listopada 2013

Klejnot

Ratanasuttaṃ (KN 1.6) - Sutta o klejnocie

Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe,
Sabbeva bhūtā sumanā bhavantu, athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ.

Te zgromadzone tu żywe istoty, żyjące na ziemi albo te w powietrzu,
Wszystkie żywe istoty niech będą radosne, niech także z uwagą wysłuchają (tej) mowy.

Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe, mettaṃ karotha mānusiyā pajāya,
Divā ca ratto ca haranti ye baliṃ, tasmā hi ne rakkhatha appamattā.

Zatem dlatego wszystkie żywe istoty słuchajcie, życzliwość okażcie ludziom,
Którzy dzień i noc niosą ofiary, zatem dlatego strzeżcie ich gorliwie.

Yaṃ kiñci vittaṃ idha vā huraṃ vā, saggesu vā yaṃ ratanaṃ paṇītaṃ,
Na no samaṃ atthi tathāgatena, idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu.

Jakiś skarb w tym albo w innym świecie, albo w niebie klejnot wspaniały,
Nie jest równy Tathagacie. To w Buddzie jest klejnot wspaniały.
Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!

Khayaṃ virāgaṃ amataṃ paṇītaṃ, yadajjhagā sakyamunī samāhito,
Na tena dhammena samatthi kiñci, idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu.

Zanik, brak pragnień, nieśmiertelność wspaniała, których doświadczył niezłomny Sakyamuni.
Nie ma niczego równego tej Dhammie. To w Dhammie jest klejnot wspaniały.
Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!
  
Yaṃ buddhaseṭṭho parivaṇṇayī suciṃ, samādhimānantarikaññamāhu,
Samādhinā tena samo na vijjati, idampi dhamme ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu.

To, co Najwyższy Budda wychwalał jako czyste - skupienie, o którym mówili, że daje najwyższą wiedzę,
Równe mu skupienie nie istnieje. To w Dhammie jest klejnot wspaniały.
Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!

Ye puggalā aṭṭha sataṃ pasatthā, cattāri etāni yugāni honti,
Te dakkhiṇeyyā sugatassa sāvakā, etesu dinnāni mahapphalāni,
Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ, etena saccena suvatthi hotu.

Te osiem osób, przez wielu chwalonych, cztery to są pary,
Oni są godnymi darów uczniami Sugaty, wśród tych (darów) ofiarowane są wielkie owoce.
To w Zgromadzeniu  jest klejnot wspaniały. Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!
 
Ye suppayuttā manasā daḷhena, nikkāmino gotamasāsanamhi,
Te pattipattā amataṃ vigayha, laddhā mudhā nibbutiṃ bhuñjamānā,
Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ, etena saccena suvatthi hotu.
 
Ci, którzy niewzruszonym umysłem, bez pragnień głęboko oddani nauczaniu Gotamy,
Osiągnęli nieśmiertelność pogrążywszy się (w niej), ciesząc się z osiągniętego za darmo spokoju.
To w Zgromadzeniu  jest klejnot wspaniały. Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!
  
Yathindakhīlo pathavissito siyā, catubbhi vātehi asampakampiyo,
Tathūpamaṃ sappurisaṃ vadāmi, yo ariyasaccāni avecca passati,
Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ, etena saccena suvatthi hotu.

Jak słup w ziemię wbity byłby przez cztery wiatry nieporuszony,
Tak podobny dobremu człowiekowi, mówię, jest ten, kto szlachetne prawdy jasno widzi.
To w Zgromadzeniu  jest klejnot wspaniały. Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!
  
Ye ariyasaccāni vibhāvayanti, gambhīrapaññena sudesitāni,
Kiñcāpi te honti bhusaṃ pamattā, na te bhavaṃ aṭṭhamamādiyanti,
Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ, etena saccena suvatthi hotu.

Ci, którzy szlachetne prawdy jasno pojmują, głęboką mądrością pouczeni,
Kimkolwiek oni są, często nieuważni, oni ósmej egzystencji nie otrzymują.
To w Zgromadzeniu  jest klejnot wspaniały. Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!
  
Sahāvassa dassanasampadāya, tayassu dhammā jahitā bhavanti,
Sakkāyadiṭṭhī vicikicchitañca, sīlabbataṃ vāpi yadatthi kiñci.

Wraz z nieuniknionym osiągnięciem wglądu, trzy nauki powinny być porzucone, 
Pogląd o indywidualności i wątpliwości (co do Dhammy), także ta (wiara), że rytuał jest czymś.
 
Catūhapāyehi ca vippamutto, chaccābhiṭhānāni  abhabba kātuṃ,
Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ, etena saccena suvatthi hotu.

Zatem dla wyzwolonego z czterech stanów niedoli jest niemożliwym, żeby sześć wielkich zbrodni popełnić.
To w Zgromadzeniu  jest klejnot wspaniały. Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!
 
Kiñcāpi so kammaṃ karoti pāpakaṃ, kāyena vācā uda cetasā vā,
Abhabba so tassa paṭicchadāya, abhabbatā diṭṭhapadassa vuttā,
Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ, etena saccena suvatthi hotu.
 
Jakikolwiek zły czyn on popełnia, ciałem, mową lub umysłem,
Jest niemożliwym jego ukrycie, jest niemożliwością dla tego, który ujrzał ścieżkę, jest (tak) powiedziane.
To w Zgromadzeniu  jest klejnot wspaniały. Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!
  
Vanappagumbe yatha phussitagge, gimhānamāse paṭhamasmiṃ gimhe,
Tathūpamaṃ dhammavaraṃ adesayi, nibbānagāmiṃ paramaṃ hitāya,
Idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ, etena saccena suvatthi hotu.
 
W leśnej gęstwinie jak na radośnie kolorowym wierzchołku (drzewa), w pierwszym letnim miesiącu, w gorącej porze,
Tak podobnie wspaniałą Dhammę wygłosił, prowadzącą do nibbany, do najwyższego szczęścia.
W tym Buddzie jest klejnot wspaniały. Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!
   
Varo varaññū varado varāharo, anuttaro dhammavaraṃ adesayi,
Idampi buddhe ratanaṃ paṇītaṃ, etena saccena suvatthi hotu.

Szlachetny, znający to, co szlachetne, dający to, co najlepsze, przynoszący to, co najlepsze, niezrównaną, wspaniałą Dhammę wygłosił.
W tym Buddzie jest klejnot wspaniały. Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!
 
Khīṇaṃ purāṇaṃ nava natthi sambhavaṃ, virattacittāyatike bhavasmiṃ,
Te khīṇabījā avirūḷhichandā, nibbanti dhīrā yathāyaṃ padīpo,
Idampi saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ, etena saccena suvatthi hotu.

Zniszczone jest stare, nowe nie ma początku, nieprzywiązany jest umysł do przyszłej egzystencji,
Oni są tymi, którzy niszczą nasiona (istnienia), tymi, którzy pragną przerwania wzrostu, mądrzy gasną jak ta lampa.
W tym Zgromadzeniu jest klejnot wspaniały. Dzięki tej prawdzie pomyślność niech będzie!

Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe,
Tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ, buddhaṃ namassāma suvatthi hotu.

Te zgromadzone tu żywe istoty, żyjące na ziemi albo te w powietrzu,
Tathagacie, przez bogów i ludzi szanowanemu, i Buddzie oddajmy cześć.
Pomyślność niech będzie!

Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe,
Tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ, dhammaṃ namassāma suvatthi hotu.

Te zgromadzone tu żywe istoty, żyjące na ziemi albo te w powietrzu,
Tathagacie, przez bogów i ludzi szanowanemu, i Dhammie oddajmy cześć.
Pomyślność niech będzie!
 
Yānīdha bhūtāni samāgatāni, bhummāni vā yāni va antalikkhe,
Tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ, saṅghaṃ namassāma suvatthi hotūti.
  
Ratanasuttaṃ niṭṭhitaṃ.

Te zgromadzone tu żywe istoty, żyjące na ziemi albo te w powietrzu,
Tathagacie, przez bogów i ludzi szanowanemu, i Zgromadzeniu oddajmy cześć.
Pomyślność niech będzie!

Sutta o klejnocie jest zakończona.
   

1 komentarz:

 1. samādhimānantarikaññamāhu = samādhiṃ + ānantarika + aññaṃ + āhu - skupienie medytacyjne, o którym mówili, że daje najwyższą wiedzę
  suppayuttā = su + payuttā
  pathavissito = pathavī + sito
  chaccābhiṭhānāni = cha + uccā + abhiṭhānāni
  phussitagge = phussa - radośnie kolorowy + agga - wierzchołek

  OdpowiedzUsuń