niedziela, 10 listopada 2013

Pomyślność

Maṅgalasuttaṃ (KN 1.5) - Sutta o pomyślności
  
Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ jetavanaṃ obhāsetvā yena bhagavā tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi:
 
"Bahū devā manussā ca, maṅgalāni acintayuṃ,
Ākaṅkhamānā sotthānaṃ, brūhi maṅgalamuttamaṃ."

Tak słyszałem. Pewnego razu Błogosławiony w Savatthi przebywał, w gaju Jety, w ogrodzie Anathapindiki. Wtedy pewne bóstwo z nadejściem nocy wspaniałym pięknem prawie cały gaj Jety oświetliwszy, do Błogosławionego zbliżyło się, zbliżywszy się, Błogosławionego pozdrowiwszy, z boku usiadło. To bóstwo, które z boku usiadło, do Błogosławionego wierszem powiedziało:
 
"Wielu bogów i ludzi, o pomyślności myślało,
Pragnąc błogosławieństwa, powiedz o najwyższej pomyślności."
 
"Asevanā ca bālānaṃ, paṇḍitānañca sevanā,
Pūjā ca pūjaneyyānaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

"Niewiązanie się z głupcami i wiązanie się z mędrcami,
I oddawanie czci czcigodnym, to jest najwyższa pomyślność.
  
Patirūpadesavāso ca, pubbe ca katapuññatā,
Attasammāpaṇidhī ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

We właściwym miejscu mieszkając i w przeszłości będąc tym, który czynił dobro,
I (mając) własne słuszne dążenia, to jest najwyższa pomyślność.
 
Bāhusaccañca sippañca, vinayo ca susikkhito,
Subhāsitā ca yā vācā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Wielka nauka i rzemiosło, i Dyscyplina dokładnie wyuczona,
I te słowa, dobrze powiedziane, to jest najwyższa pomyślność.  
 
Mātāpitu upaṭṭhānaṃ, puttadārassa saṅgaho,
Anākulā ca kammantā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Opieka nad matką i ojcem, o dzieci i żonę troska, 
I nieskomplikowane zajęcia, to jest najwyższa pomyślność.
  
Dānañca dhammacariyā ca, ñātakānañca saṅgaho,
Anavajjāni kammāni, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Dawanie i przestrzeganie Dhammy, i o krewnych troska,
Nienaganne czyny, to jest najwyższa pomyślność.
 
Āratī viratī pāpā, majjapānā ca saṃyamo,
Appamādo ca dhammesu, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.
  
Porzucone, nieobecne złe czyny, i wstrzemięźliwość w piciu alkoholu,
I gorliwość we (wszystkich) rzeczach, to jest najwyższa pomyślność.
 
Gāravo ca nivāto ca, santuṭṭhi ca kataññutā,
Kālena dhammassavanaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.
 
Szacunek i pokora, zadowolenie i wdzięczność,
Słuchanie Dhammy we właściwym czasie, to jest najwyższa pomyślność. 
  
Khantī ca sovacassatā, samaṇānañca dassanaṃ,
Kālena dhammasākacchā, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Cierpliwość i łagodność, wgląd ascetów, 
Dyskusje o Dhammie we właściwym czasie, to jest najwyższa pomyślność.
 
Tapo ca brahmacariyañca, ariyasaccāna dassanaṃ,
Nibbānasacchikiriyā ca, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.
 
Moralność i szlachetne życie, wgląd w szlachetne prawdy,
I osiągnięcie nibbany,  to jest najwyższa pomyślność.  
  
Phuṭṭhassa lokadhammehi, cittaṃ yassa na kampati,
Asokaṃ virajaṃ khemaṃ, etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Dotkniętego przez światowe rzeczy umysł nie chwieje się,
Wolny od smutku, od zanieczyszczeń, pełen spokoju, to jest najwyższa pomyślność.

Etādisāni katvāna, sabbatthamaparājitā,
Sabbattha sotthiṃ gacchanti, taṃ tesaṃ maṅgalamuttama"nti.
 
Maṅgalasuttaṃ niṭṭhitaṃ.

W taki sposób postąpiwszy, wszędzie niepokonany,
Wszędzie bezpiecznie chodzi, to jest najwyższa pomyślność.

Sutta o pomyślności jest zakończona.
 

1 komentarz: