niedziela, 19 stycznia 2014

Pięć przejść do innej sfery egzystencji

Pañcagatipeyyālavaggo (SN.56.102-131 - Rozdział o pięciu przejściach do innej sfery istnienia

Manussacutinirayasuttaṃ (SN 56.102) - Sutta 'Ze sfery ludzi odchodzenie do piekła'

Atha kho bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsuṃ āropetvā bhikkhū āmantesi – "taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, katamaṃ nu kho bahutaraṃ – yo vāyaṃ mayā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito, ayaṃ vā mahāpathavī"ti? "Etadeva, bhante, bahutaraṃ, yadidaṃ – mahāpathavī, appamattakāyaṃ bhagavatā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito. Saṅkhampi na upeti, upanidhampi na upeti, kalabhāgampi na upeti mahāpathaviṃ upanidhāya bhagavatā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito"ti."Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye manussā cutā manussesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye manussā cutā niraye paccājāyanti." …pe… Paṭhamaṃ.

Wtedy Błogosławiony czubkiem paznokcia trochę pyłu zgarnąwszy do mnichów zwrócił się: "Co o tym, myślicie, mnisi, czego jest więcej, czy przeze mnie czubkiem paznokcia trochę tego pyłu zebranego, czy tamtego (pyłu) na ziemi?"
"Tamtego właśnie, Panie, jest więcej, a mianowicie - (pyłu) na ziemi, odrobiną jest przez Błogosławionego czubkiem paznokcia trochę tego pyłu zebranego. Nawet nie liczy się, nawet nie ma porównania, nawet nie jest ułamkiem, w porównaniu z (pyłem) na ziemi, przez Błogosławionego czubkiem paznokcia ta odrobina pyłu zebrana."
"Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które z ludzkiej sfery odchodząc wśród ludzi odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które z ludzkiej sfery odchodząc w piekle odradzają się." ...etc... Pierwsza.

Manussacutitiracchānasuttaṃ (SN 56.103) - Sutta 'Ze sfery ludzi odchodzenie do sfery zwierząt'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye manussā cutā manussesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye manussā cutā tiracchānayoniyā paccājāyanti." …pe… Dutiyaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które z ludzkiej sfery odchodząc wśród ludzi odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które z ludzkiej sfery odchodząc w sferze zwierząt odradzają się." ...etc... Druga.

Manussacutipettivisayasuttaṃ (SN 56.104) - Sutta 'Ze sfery ludzi odchodzenie do sfery głodnych duchów'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye manussā cutā manussesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye manussā cutā pettivisaye paccājāyanti." …pe…. Tatiyaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które z ludzkiej sfery odchodząc wśród ludzi odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które z ludzkiej sfery odchodząc w sferze głodnych duchów odradzają się." ...etc... Trzecia.

Manussacutidevanirayādisuttaṃ (SN 56.105, 106, 107) - Sutta 'Ze sfery ludzi odchodzenie do sfery bogów, do piekła itd'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye manussā cutā devesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye manussā cutā niraye paccājāyanti …pe… tiracchānayoniyā paccājāyanti …pe… pettivisaye paccājāyanti." …pe…. Chaṭṭhaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które z ludzkiej sfery odchodząc wśród bogów odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które z ludzkiej sfery odchodząc w piekle odradzają się ...etc... w sferze zwierząt odradzają się ...etc... w sferze głodnych duchów odradzają się." ...etc... Szósta.

Devacutinirayādisuttaṃ (SN 56.108, 109, 110) - Sutta 'Ze sfery bogów odchodzenie do piekła itd'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye devā cutā devesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye devā cutā niraye paccājāyanti …pe… tiracchānayoniyā paccājāyanti…pe… pettivisaye paccājāyanti." …pe… Navamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które z boskiej sfery odchodząc wśród bogów odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które z boskiej sfery odchodząc w piekle odradzają się ...etc... w sferze zwierząt odradzają się ...etc... w sferze głodnych duchów odradzają się." ...etc... Dziewiąta.

Devamanussanirayādisuttaṃ (SN 56.111, 112, 113) - Sutta 'Ze sfery bogów odchodzenie do sfery ludzi, do piekła itd'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye devā cutā manussesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye devā cutā niraye paccājāyanti …pe… tiracchānayoniyā paccājāyanti …pe… pettivisaye paccājāyanti." …pe…. Dvādasamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które z boskiej sfery odchodząc wśród ludzi odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które z boskiej sfery odchodząc w piekle odradzają się ...etc... w sferze zwierząt odradzają się ...etc... w sferze głodnych duchów odradzają się." ...etc... Dwunasta.

Nirayamanussanirayādisuttaṃ (SN 56.114, 115, 116) - Sutta 'Ze sfery piekła odchodzenie do sfery ludzi, do piekła itd'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye nirayā cutā manussesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye nirayā cutā niraye paccājāyanti …pe… tiracchānayoniyā paccājāyanti…pe… pettivisaye paccājāyanti." …pe… Pannarasamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które ze sfery piekła odchodząc wśród ludzi odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które ze sfery piekła odchodząc w piekle odradzają się ...etc... w sferze zwierząt odradzają się ...etc... w sferze głodnych duchów odradzają się." ...etc... Piętnasta.

Nirayadevanirayādisuttaṃ (SN 56.117, 118, 119) - Sutta 'Ze sfery piekła odchodzenie do sfery bogów, do piekła itd'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye nirayā cutā devesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye nirayā cutā niraye paccājāyanti …pe… tiracchānayoniyā paccājāyanti …pe… pettivisaye paccājāyanti."…pe… Aṭṭhārasamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które ze sfery piekła odchodząc wśród bogów odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które ze sfery piekła odchodząc w piekle odradzają się ...etc... w sferze zwierząt odradzają się ...etc... w sferze głodnych duchów odradzają się." ...etc... Osiemnasta.

Tiracchānamanussanirayādisuttaṃ (SN 56.120, 121, 122) - Sutta 'Ze sfery zwierząt odchodzenie do sfery ludzi, do piekła itd'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye tiracchānayoniyā cutā manussesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye tiracchānayoniyā cutā niraye paccājāyanti …pe… tiracchānayoniyā paccājāyanti …pe… pettivisaye paccājāyanti." …pe…. Ekavīsatimaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które ze sfery zwierząt odchodząc wśród ludzi odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które ze sfery zwierząt odchodząc w piekle odradzają się ...etc... w sferze zwierząt odradzają się ...etc... w sferze głodnych duchów odradzają się." ...etc... Dwudziesta pierwsza.

Tiracchānadevanirayādisuttaṃ (SN 56.123, 124, 125) - Sutta 'Ze sfery zwierząt odchodzenie do sfery bogów, do piekła itd'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye tiracchānayoniyā cutā devesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye tiracchānayoniyā cutā niraye paccājāyanti …pe… tiracchānayoniyā paccājāyanti …pe… pettivisaye paccājāyanti." …pe…. Catuvīsatimaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które ze sfery zwierząt odchodząc wśród bogów odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które ze sfery zwierząt odchodząc w piekle odradzają się ...etc... w sferze zwierząt odradzają się ...etc... w sferze głodnych duchów odradzają się." ...etc... Dwudziesta czwarta.

Pettimanussanirayādisuttaṃ (SN 56.126, 127, 128) - Sutta 'Ze sfery głodnych duchów odchodzenie do sfery ludzi, do piekła itd'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye pettivisayā cutā manussesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye pettivisayā cutā niraye paccājāyanti …pe… tiracchānayoniyā paccājāyanti …pe… pettivisaye paccājāyanti." …pe…. Sattavīsatimaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które ze sfery głodnych duchów odchodząc wśród ludzi odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które ze sfery głodnych duchów odchodząc w piekle odradzają się ...etc... w sferze zwierząt odradzają się ...etc... w sferze głodnych duchów odradzają się." ...etc... Dwudziesta siódma.

Pettidevanirayādisuttaṃ (SN 56.129, 130) - Sutta 'Ze sfery głodnych duchów odchodzenie do sfery bogów, do piekła itd'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye pettivisayā cutā devesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye pettivisayā cutā niraye paccājāyanti …pe… evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye pettivisayā cutā devesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye pettivisayā cutā tiracchānayoniyā paccājāyanti." …pe… Ekūnatiṃsatimaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które ze sfery głodnych duchów odchodząc wśród bogów odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które ze sfery głodnych duchów odchodząc w piekle odradzają się ...etc... Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które ze sfery głodnych duchów odchodząc wśród bogów odradzają się natomiast więcej jest właśnie tych istot, które ze sfery głodnych duchów odchodząc w sferze zwierząt odradzają się." ...etc... Dwudziesta dziewiąta.

Pettidevapettivisayasuttaṃ (SN 56.131) - Sutta 'Ze sfery głodnych duchów odchodzenie do sfery bogów, do sfery głodnych duchów'

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye pettivisayā cutā devesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye pettivisayā cutā pettivisaye paccājāyanti. Taṃ kissa hetu? Adiṭṭhattā bhikkhave, catunnaṃ ariyasaccānaṃ. Katamesaṃ catunnaṃ? Dukkhassa ariyasaccassa, dukkhasamudayassa ariyasaccassa, dukkhanirodhassa ariyasaccassa, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasaccassa. Tasmātiha, bhikkhave, 'idaṃ dukkha'nti yogo karaṇīyo, 'ayaṃ dukkhasamudayo'ti yogo karaṇīyo, 'ayaṃ dukkhanirodho'ti yogo karaṇīyo, 'ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā'ti yogo karaṇīyo"ti. 
Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti. Tiṃsatimaṃ.


…Etc… "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które ze sfery głodnych duchów odchodząc wśród bogów odradzają się, natomiast więcej jest właśnie tych istot, które ze sfery głodnych duchów odchodząc w sferze głodnych duchów odradzają się. To z jakiego powodu? Z powodu nie widzianych, mnisi, czterech szlachetnych prawd. Jakich czterech? Szlachetnej prawdy o cierpieniu, szlachetnej prawdy o przyczynie cierpienia, szlachetnej prawdy o zniszczeniu cierpienia, szlachetnej prawdy o drodze, która prowadzi do zniszczenia cierpienia. Dlatego tutaj, mnisi, 'to jest cierpienie' - wysiłek powinien być uczyniony, 'to jest przyczyna cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony, 'to jest zniszczenie cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony, 'to jest droga, która prowadzi do zniszczenia cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony."
Powiedział to Błogosławiony. Uradowani ci mnisi w mowie Błogosławionego znaleźli przyjemność. Trzydziesta.

Pañcagatipeyyālavaggo ekādasamo.
 
Tassuddānaṃ –
Manussato cutā chāpi, devā cutā nirayato,
Tiracchānapettivisayā, tiṃsamatto gativaggoti.

Rozdział o pięciu przejściach do innej sfery egzystencji etc, jedenasty.

Spis treści:
Ze sfery ludzi odchodzenie – sześć (mów), ze sfery bogów odchodzenie, z piekła,
Ze sfery zwierząt i głodnych duchów, trzydzieści (mów) liczący rozdział o przejściach do innej sfery egzystencji.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz