poniedziałek, 6 stycznia 2014

Usunięcie niewiedzy - druga mowa

Dutiyāvijjāpahānasuttaṃ (SN 35.80) - Druga sutta o usunięciu niewiedzy

Atha kho aññataro bhikkhu…pe… etadavoca – "atthi nu kho, bhante, eko dhammo yassa pahānā bhikkhuno avijjā pahīyati, vijjā uppajjatī"ti?
"Atthi kho, bhikkhu, eko dhammo yassa pahānā bhikkhuno avijjā pahīyati, vijjā uppajjatī"ti.
 
Wtedy pewien mnich ...etc... powiedział to: "Czy jest, Panie, jedna dhamma, przez której usunięcie u mnicha niewiedza zanika, wiedza pojawia się?"
"Jest, mnichu, jedna dhamma, przez której usunięcie u mnicha niewiedza zanika, wiedza pojawia się."
 
"Katamo pana, bhante, eko dhammo yassa pahānā bhikkhuno avijjā pahīyati, vijjā uppajjatī"ti?
"Avijjā kho, bhikkhu, eko dhammo yassa pahānā bhikkhuno avijjā pahīyati, vijjā uppajjatī"ti.
 
"Jaka jest, Panie, jedna dhamma, przez której usunięcie u mnicha niewiedza zanika, wiedza pojawia się?"
"Niewiedza jest, mnichu, jedną dhammą, przez której usunięcie u mnicha niewiedza zanika, wiedza pojawia się."
 
"Kathaṃ pana, bhante, jānato, kathaṃ passato avijjā pahīyati, vijjā uppajjatī"ti?
"Idha, bhikkhu, bhikkhuno sutaṃ hoti – 'sabbe dhammā nālaṃ abhinivesāyā'ti. Evañcetaṃ, bhikkhu, bhikkhuno sutaṃ hoti – 'sabbe dhammā nālaṃ abhinivesāyā'ti. So sabbaṃ dhammaṃ abhijānāti, sabbaṃ dhammaṃ abhiññāya sabbaṃ dhammaṃ parijānāti, sabbaṃ dhammaṃ pariññāya sabbanimittāni aññato passati, cakkhuṃ aññato passati, rūpe … cakkhuviññāṇaṃ … cakkhusamphassaṃ … yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aññato passati …pe… manaṃ aññato passati, dhamme … manoviññāṇaṃ … manosamphassaṃ … yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aññato passati. Evaṃ kho, bhikkhu, jānato evaṃ passato bhikkhuno avijjā pahīyati, vijjā uppajjatī"ti. 
 
Sattamaṃ.

"Ale jak, Panie, u tego, który wie, u tego, który widzi, u mnicha niewiedza zanika, wiedza pojawia się?" 
"W tym świecie, mnichu, przez mnicha jest słyszane - 'Wszystkie rzeczy są niewarte lgnięcia.' Zatem właśnie to, mnichu, przez mnicha jest słyszane - 'Wszystkie rzeczy są niewarte lgnięcia.' On wszystkie rzeczy poznaje przez doświadczenie, wszystkie rzeczy poznawszy przez doświadczenie, wszystkie rzeczy rozpoznaje, wszystkie rzeczy rozpoznawszy, wszystkie znaki inaczej widzi. Oko inaczej widzi, formy (widziane) ... świadomość oka ... kontakt wzrokowy ... także to, co za przyczyną kontaktu wzrokowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, także to inaczej widzi ...etc... umysł inaczej widzi, dhammy ... świadomość umysłu ... kontakt umysłowy ... także to, co za przyczyną kontaktu umysłowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, także to inaczej widzi. Tak, mnichu, u tego, który wie, tak u tego, który widzi, u mnicha niewiedza zanika, wiedza pojawia się."

Siódma [sutta z rozdziału Gilānavaggo].
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz