poniedziałek, 10 lutego 2014

Listy dwójek

Dhammasaṅgaṇīpāḷi, Mātikā, 2. Dukamātikā - Wyliczenie dhamm, Listy, 2. Listy dwójek

Hetugocchakaṃ - Grono przyczyn

1. (Ka) hetū dhammā. (Kha) na hetū dhammā.
2. (Ka) sahetukā dhammā. (Kha) ahetukā dhammā.
3. (Ka) hetusampayuttā dhammā. (Kha) hetuvippayuttā dhammā.
4. (Ka) hetū ceva dhammā sahetukā ca. (Kha) sahetukā ceva dhammā na ca hetū.
5. (Ka) hetū ceva dhammā hetusampayuttā ca. (Kha) hetusampayuttā ceva dhammā na ca hetū.
6. (Ka) na hetū kho pana dhammā sahetukāpi. (Kha) ahetukāpi.
Hetugocchakaṃ.

1. (a) Dhammy, które są przyczynami, (b) dhammy, które nie są przyczynami.
2. (a) Dhammy, które mają przyczyny, (b) dhammy, które nie mają przyczyn.
3. (a) Dhammy połączone z przyczynami, (c) dhammy oddzielone od przyczyn.
4. (a) Dhammy, które zarówno są przyczynami jak i mają przyczyny, (b) dhammy, które właśnie mają przyczyny a nie są przyczynami.
5. (a) Dhammy, które zarówno są przyczynami jak i są połączone z przyczynami, (b) dhammy, które właśnie są połączone z przyczynami a nie są przyczynami.
6. (a) I jeszcze dhammy, które nie są przyczynami, mimo, że mają przyczyny, (b) mimo, że nie mają przyczyn.
Grono przyczyn.
 
Cūḷantaradukaṃ - Mały (rozdział) różnice parami

7. (Ka) sappaccayā dhammā. (Kha) appaccayā dhammā.
8. (Ka) saṅkhatā dhammā. (Kha) asaṅkhatā dhammā.
9. (Ka) sanidassanā dhammā. (Kha) anidassanā dhammā.
10. (Ka) sappaṭighā dhammā. (Kha) appaṭighā dhammā.
11. (Ka) rūpino dhammā. (Kha) arūpino dhammā.
12. (Ka) lokiyā dhammā. (Kha) lokuttarā dhammā. 
13. (Ka) kenaci viññeyyā dhammā. (Kha) kenaci na viññeyyā dhammā.
Cūḷantaradukaṃ.

7. (a) Dhammy mające warunki, (b) dhammy nie mające warunków.
8. (a) Dhammy uwarunkowane, (b) dhammy nieuwarunkowane.
9. (a) Dhammy widzialne, (b) dhammy niewidzialne.
10. (a) Dhammy szkodliwe, (b) dhammy nieszkodliwe.
11. (a) Dhammy materialne, (b) dhammy niematerialne.
12. (a) Dhammy światowe, (b) dhammy transcendentalne.
13. (a) Dhammy postrzegane przez kogoś, (b) dhammy nie postrzegane przez nikogo.
Mniejszy (rozdział) różnice parami.
 
Āsavagocchakaṃ - Grono skaz

14. (Ka) āsavā dhammā. (Kha) no āsavā dhammā.
15. (Ka) sāsavā dhammā. (Kha) anāsavā dhammā.
16. (Ka) āsavasampayuttā dhammā. (Kha) āsavavippayuttā dhammā.
17. (Ka) āsavā ceva dhammā sāsavā ca. (Kha) sāsavā ceva dhammā no ca āsavā.
18. (Ka) āsavā ceva dhammā āsavasampayuttā ca. (Kha) āsavasampayuttā ceva dhammā no ca āsavā.
19. (Ka) āsavavippayuttā kho pana dhammā sāsavāpi. (Kha) anāsavāpi.
Āsavagocchakaṃ.

14. (a) Dhammy, które są skazami, (b) dhammy, które nie są skazami.
15. (a) Dhammy związane ze skazami, (b) dhammy nie związane ze skazami.
16. (a) Dhammy połączone ze skazami, (b) dhammy oddzielone od skaz.
17. (a) Dhammy, które zarówno są skazami jak i są związane ze skazami, (b) dhammy, które właśnie są związane ze skazami a nie są skazami.
18. (a) Dhammy, które zarówno są skazami jak i są połączone ze skazami, (b) dhammy, które właśnie są połączone ze skazami a nie są skazami.
19.  (a) I jeszcze dhammy, które są oddzielone od skaz, mimo, że są związane ze skazami, (b) mimo, że nie są związane ze skazami.
Grono skaz*.
 
* Istnieją cztery skazy: zmysłowe pożądanie (kāmāsava), pożądanie stawania się (bhavāsava), błędne poglądy (diṭṭhāsava), niewiedza (avijjāsava).
 
Saṃyojanagocchakaṃ - Grono więzów
 
20. (Ka) saṃyojanā dhammā. (Kha) no saṃyojanā dhammā.
21. (Ka) saṃyojaniyā dhammā. (Kha) asaṃyojaniyā dhammā.
22. (Ka) saṃyojanasampayuttā dhammā. (Kha) saṃyojanavippayuttā dhammā.
23. (Ka) saṃyojanā ceva dhammā saṃyojaniyā ca. (Kha) saṃyojaniyā ceva dhammā no ca saṃyojanā.
24. (Ka) saṃyojanā ceva dhammā saṃyojanasampayuttā ca. (Kha) saṃyojanasampayuttā ceva dhammā no ca saṃyojanā.
25. (Ka) saṃyojanavippayuttā kho pana dhammā saṃyojaniyāpi. (Kha) asaṃyojaniyāpi.
Saṃyojanagocchakaṃ.

20. (a) Dhammy, które są więzami, (b) dhammy, które nie są więzami.
21. (a) Dhammy związane z więzami, (b) dhammy nie związane z więzami.
22. (a) Dhammy połączone z więzami, (b) dhammy oddzielone od więzów.
23. (a) Dhammy, które zarówno są więzami jak i są związane z więzami, (b) dhammy, które właśnie są związane z więzami a nie są więzami.
24. (a) Dhammy, które zarówno są więzami jak i są połączone z więzami, (b) dhammy, które właśnie są połączone z więzami a nie są więzami.
25. (a) I jeszcze dhammy, które są oddzielone od więzów, mimo, że są związane z więzami, (b) mimo, że nie są związane z więzami.
Grono więzów*.

* Istnieje dziesięć więzów, które przywiązują istoty do kołowrotu wcieleń. Są to: wiara w indywidualną osobowość (sakkāyadiṭṭhi), niepewność (vicikicchā), przywiązanie do rytuałów (sīlabbataparāmāsa), zmysłowe pożądanie (kāmārāga), wrogość (byāpāda), pragnienie narodzin w świecie materialnym (rūparāga), pragnienie narodzin w świecie niematerialnym (arūparāga), zarozumiałość (māna), wyniosłość (uddhacca), niewiedza (avijjā).  
 
Ganthagocchakaṃ - Grono brzemion
 
26. (Ka) ganthā dhammā. (Kha) no ganthā dhammā.
27. (Ka) ganthaniyā dhammā. (Kha) aganthaniyā dhammā.
28. (Ka) ganthasampayuttā dhammā. (Kha) ganthavippayuttā dhammā.
29. (Ka) ganthā ceva dhammā ganthaniyā ca. (Kha) ganthaniyā ceva dhammā no ca ganthā.
30. (Ka) ganthā ceva dhammā ganthasampayuttā ca. (Kha) ganthasampayuttā ceva dhammā no ca ganthā.
31. (Ka) ganthavippayuttā kho pana dhammā ganthaniyāpi. (Kha) aganthaniyāpi.
Ganthagocchakaṃ.

26. (a) Dhammy, które są brzemionami, (b) dhammy, które nie są brzemionami.
27. (a) Dhammy związane z brzemionami, (b) dhammy nie związane z brzemionami .
28. (a) Dhammy połączone z brzemionami, (b) dhammy oddzielone od brzemion.
29. (a) Dhammy, które zarówno są brzemionami jak i są związane z brzemionami, (b) dhammy, które właśnie są związane z brzemionami a nie są brzemionami.
30. (a) Dhammy, które zarówno są brzemionami jak i są połączone z brzemionami, (b) dhammy, które właśnie są połączone z brzemionami a nie są brzemionami.
31. (a) I jeszcze dhammy, które są oddzielone od brzemion, mimo, że są związane z brzemionami, (b) mimo, że nie są związane z brzemionami.
Grono brzemion*.

* Istnieją cztery brzemiona: cielesne brzemię (kāyagantha), wrogość (byāpāda), przywiązanie do rytuałów (sīlabbataparāmāsa), fanatyzm (saccābhinivesa).

Oghagocchakaṃ - Grono powodzi
 
32. (Ka) oghā dhammā. (Kha) no oghā dhammā.
33. (Ka) oghaniyā dhammā. (Kha) anoghaniyā dhammā.
34. (Ka) oghasampayuttā dhammā. (Kha) oghavippayuttā dhammā.
35. (Ka) oghā ceva dhammā oghaniyā ca. (Kha) oghaniyā ceva dhammā no ca oghā.
36. (Ka) oghā ceva dhammā oghasampayuttā ca. (Kha) oghasampayuttā ceva dhammā no ca oghā.
37. (Ka) oghavippayuttā kho pana dhammā oghaniyāpi. (Kha) anoghaniyāpi.
Oghagocchakaṃ.

32. (a) Dhammy, które są powodziami, (b) dhammy, które nie są powodziami.
33. (a) Dhammy związane z powodziami, (b) dhammy nie związane z powodziami.
34. (a) Dhammy połączone z powodziami, (b) dhammy oddzielone od powodzi.
35. (a) Dhammy, które zarówno są powodziami jak i związane są z powodziami, (b) dhammy, które właśnie związane są z powodziami a nie są powodziami.
36. (a) Dhammy, które zarówno są powodziami jak i są połączone z powodziami, (b) dhammy, które właśnie są połączone z powodziami a nie są powodziami.
37. (a) I jeszcze dhammy, które są oddzielone od powodzi, mimo, że są związane z powodziami, (b) mimo, że nie są związane z powodziami.
Grono powodzi*.

* Powodzie są innym określeniem czterech skaz.
 
Yogagocchakaṃ - Grono jarzm
   
38. (Ka) yogā dhammā. (Kha) no yogā dhammā.
39. (Ka) yoganiyā dhammā. (Kha) ayoganiyā dhammā.
40. (Ka) yogasampayuttā dhammā. (Kha) yogavippayuttā dhammā.
41. (Ka) yogā ceva dhammā yoganiyā ca. (Kha) yoganiyā ceva dhammā no ca yogā.
42. (Ka) yogā ceva dhammā yogasampayuttā ca. (Kha) yogasampayuttā ceva dhammā no ca yogā.
43. (Ka) yogavippayuttā kho pana dhammā yoganiyāpi. (Kha) ayoganiyāpi.
Yogagocchakaṃ.
 
38. (a) Dhammy, które są jarzmami, (b) dhammy, które nie są jarzmami.
39. (a) Dhammy związane z jarzmami, (b) dhammy nie związane z jarzmami.
40. (a) Dhammy połączone z jarzmami, (b) dhammy oddzielone od jarzm.
41. (a) Dhammy, które zarówno są jarzmami jak i są związane z jarzmami, (b) dhammy, które właśnie są związane z jarzmami a nie są jarzmami.
42. (a) Dhammy, które zarówno są jarzmami jak i są połączone z jarzmami, (b) dhammy, które właśnie są połączone z jarzmami a nie są jarzmami.
43. (a) I jeszcze dhammy, które są oddzielone od jarzm, mimo, że są związane z jarzmami, (b) mimo, że nie są związane z jarzmami.
Grono jarzm*.

* Jarzma są kolejnym określeniem czterech skaz.
  
Nīvaraṇagocchakaṃ - Grono przeszkód
   
44. (Ka) nīvaraṇā dhammā. (Kha) no nīvaraṇā dhammā.
45. (Ka) nīvaraṇiyā dhammā. (Kha) anīvaraṇiyā dhammā.
46. (Ka) nīvaraṇasampayuttā dhammā. (Kha) nīvaraṇavippayuttā dhammā.
47. (Ka) nīvaraṇā ceva dhammā nīvaraṇiyā ca. (Kha) nīvaraṇiyā ceva dhammā no ca nīvaraṇā.
48. (Ka) nīvaraṇā ceva dhammā nīvaraṇasampayuttā ca. (Kha) nīvaraṇasampayuttā ceva dhammā no ca nīvaraṇā.
49. (Ka) nīvaraṇavippayuttā kho pana dhammā nīvaraṇiyāpi. (Kha) anīvaraṇiyāpi.
Nīvaraṇagocchakaṃ.
 
44. (a) Dhammy, które są przeszkodami, (b) dhammy, które nie są przeszkodami.
45. (a) Dhammy związane z przeszkodami, (b) dhammy nie związane z przeszkodami.
46. (a) Dhammy połączone z przeszkodami, (b) dhammy oddzielone od przeszkód.
47. (a) Dhammy, które zarówno są przeszkodami jak i są związane z przeszkodami, (b) dhammy, które właśnie są związane z przeszkodami a nie są przeszkodami.
48. (a) Dhammy, które zarówno są przeszkodami jak i są połączone z przeszkodami, (b) dhammy, które właśnie są połączone z przeszkodami a nie są przeszkodami.
49. (a) I jeszcze dhammy, które są oddzielone od przeszkód, mimo, że są związane z przeszkodami, (b) mimo, że nie są związane z przeszkodami.
Grono przeszkód*.

* Przeszkody dla umysłu, które utrudniają zdolność rozumienia. W ich obecności nie można osiągnąć skupienia i nie można jasno dostrzec prawdy. Są to: zmysłowe pożądanie (kāmārāga), wrogość (byāpāda), ospałość i ociężałość (thīnamiddha), wyniosłość i wyrzuty sumienia (uddhaccakukkucca), niepewność (vicikicchā).
   
Parāmāsagocchakaṃ - Grono przywiązań
   
50. (Ka) parāmāsā dhammā. (Kha) no parāmāsā dhammā.
51. (Ka) parāmaṭṭhā dhammā. (Kha) aparāmaṭṭhā dhammā.
52. (Ka) parāmāsasampayuttā dhammā. (Kha) parāmāsavippayuttā dhammā.
53. (Ka) parāmāsā ceva dhammā parāmaṭṭhā ca. (Kha) parāmaṭṭhā ceva dhammā no ca parāmāsā.
54. (Ka) parāmāsavippayuttā kho pana dhammā parāmaṭṭhāpi. (Kha) aparāmaṭṭhāpi.
Parāmāsagocchakaṃ.

50. (a) Dhammy, które są przywiązaniami, (b) dhammy, które nie są przywiązaniami.
51. (a) Dhammy przywiązane, (b) dhammy nieprzywiązane.
52. (a) Dhammy, które są połączone z przywiązaniami, (b) dhammy, które są oddzielone od przywiązań.
53. (a) Dhammy, które zarówno są przywiązaniami jak i są przywiązane, (b) dhammy, które właśnie są przywiązane a nie są przywiązaniami.
54. (a) I jeszcze dhammy, które są oddzielone od przywiązań, mimo, że są przywiązane, (b) mimo, że nie są przywiązane.
Grono przywiązań*.
 
* Przywiązanie, lgnięcie, trwanie przy błędnym przekonaniu. 
  
Mahantaradukaṃ - Duży (rozdział) różnice parami
 
55. (Ka) sārammaṇā dhammā. (Kha) anārammaṇā dhammā.
56. (Ka) cittā dhammā. (Kha) no cittā dhammā.
57. (Ka) cetasikā dhammā. (Kha) acetasikā dhammā.
58. (Ka) cittasampayuttā dhammā. (Kha) cittavippayuttā dhammā.
59. (Ka) cittasaṃsaṭṭhā dhammā. (Kha) cittavisaṃsaṭṭhā dhammā.
60. (Ka) cittasamuṭṭhānā dhammā. (Kha) no cittasamuṭṭhānā dhammā.
61. (Ka) cittasahabhuno dhammā. (Kha) no cittasahabhuno dhammā.
62. (Ka) cittānuparivattino dhammā. (Kha) no cittānuparivattino dhammā.
63. (Ka) cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dhammā. (Kha) no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānā dhammā.
64. (Ka) cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno dhammā. (Kha) no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānasahabhuno dhammā.
65. (Ka) cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino dhammā. (Kha) no cittasaṃsaṭṭhasamuṭṭhānānuparivattino dhammā.
66. (Ka) ajjhattikā dhammā. (Kha) bāhirā dhammā.
67. (Ka) upādā dhammā. (Kha) no upādā dhammā.
68. (Ka) upādiṇṇā dhammā. (Kha) anupādiṇṇā dhammā.
Mahantaradukaṃ.

55. (a) Dhammy, które są przedmiotami zmysłów, (b) dhammy, które nie są przedmiotami zmysłów,
56. (a) Dhammy, które są umysłem, (b) dhammy, które nie są umysłem.
57. (a) Dhammy, które są czynnikami umysłowymi, (b) dhammy, które nie są czynnikami umysłowymi.
58. (a) Dhammy połączone z umysłem, (b) dhammy oddzielone od umysłu.
59. (a) Dhammy związane z umysłem, (b) dhammy odłączone od umysłu.
60. (a) Dhammy będące przyczyną umysłu, (b) dhammy nie będące przyczyną umysłu.
61. (a) Dhammy powstające razem z umysłem, (b) dhammy nie powstające razem z umysłem.
62. (a) Dhammy poruszające się razem z umysłem, (b) dhammy nie poruszające się razem z umysłem.
63. (a) Dhammy związane z umysłem, będące przyczyną umysłu, (b) dhammy nie związane z umysłem, nie będące przyczyną umysłu.
64. (a) Dhammy związane z umysłem, będące przyczyną umysłu, powstające razem z umysłem, (b) dhammy nie związane z umysłem, nie będące przyczyną umysłu, nie powstające razem z umysłem.
65. (a) Dhammy związane z umysłem, będące przyczyną umysłu, powstające razem z umysłem, poruszające się razem z umysłem  (b) dhammy nie związane z umysłem, nie będące przyczyną umysłu, nie powstające razem z umysłem, nie poruszające się razem z umysłem.
66. (a) Dhammy wewnętrzne, (b) dhammy zewnętrzne.
67. (a) Dhammy chwytające, (b) dhammy nie chwytające.
68. (a) Dhammy chwytane, (b) dhammy nie chwytane.
Duży (rozdział) różnice parami.

Upādānagocchakaṃ - Grono chwytania

69. (Ka) upādānā dhammā. (Kha) no upādānā dhammā.
70. (Ka) upādāniyā dhammā. (Kha) anupādāniyā dhammā.
71. (Ka) upādānasampayuttā dhammā. (Kha) upādānavippayuttā dhammā.
72. (Ka) upādānā ceva dhammā upādāniyā ca. (Kha) upādāniyā ceva dhammā no ca upādānā.
73. (Ka) upādānā ceva dhammā upādānasampayuttā ca. (Kha) upādānasampayuttā ceva dhammā no ca upādānā.
74. (Ka) upādānavippayuttā kho pana dhammā upādāniyāpi. (Kha) anupādāniyāpi.
Upādānagocchakaṃ.

69. (a) Dhammy, które są chwytaniem, (b) dhammy, które nie są chwytaniem.
70. (a) Dhammy związane z chwytaniem, (b) dhammy nie związane z chwytaniem.
71. (a) Dhammy połączone z chwytaniem, (b) dhammy oddzielone od chwytania.
72. (a) Dhammy, które zarówno są chwytaniem jak i są związane z chwytaniem, (b) dhammy, które właśnie są związane z chwytaniem a nie są chwytaniem.
73. (a) Dhammy, które zarówno są chwytaniem jak i są połączone z chwytaniem, (b) dhammy, które właśnie są połączone z chwytaniem a nie są chwytaniem.
74. (a) I jeszcze dhammy, które są oddzielone od chwytania, mimo, że są związane z chwytaniem, (b) mimo, że nie są związane z chwytaniem.
Grono chwytania*.

* Cztery rodzaje chwytania (przywiązania) to: zmysłowe przywiązanie (kāmupādāna), przywiązanie do poglądów (diṭṭhupādāna), przywiązanie do rytuałów (sīlabbataparāmāsa), przywiązanie do wiary w ja (attavādupādāna).
   
Kilesagocchakaṃ - Grono splamień
 
75. (Ka) kilesā dhammā. (Kha) no kilesā dhammā.
76. (Ka) saṃkilesikā dhammā. (Kha) asaṃkilesikā dhammā.
77. (Ka) saṃkiliṭṭhā dhammā. (Kha) asaṃkiliṭṭhā dhammā.
78. (Ka) kilesasampayuttā dhammā. (Kha) kilesavippayuttā dhammā.
79. (Ka) kilesā ceva dhammā saṃkilesikā ca. (Kha) saṃkilesikā ceva dhammā no ca kilesā.
80. (Ka) kilesā ceva dhammā saṃkiliṭṭhā ca. (Kha) saṃkiliṭṭhā ceva dhammā no ca kilesā.
81. (Ka) kilesā ceva dhammā kilesasampayuttā ca. (Kha) kilesasampayuttā ceva dhammā no ca kilesā.
82. (Ka) kilesavippayuttā kho pana dhammā saṃkilesikāpi. (Kha) asaṃkilesikāpi.
Kilesagocchakaṃ.
 
75. (a) Dhammy, które są splamieniami, (b) dhammy, które nie są splamieniami.
76. (a) Dhammy powodujące splamienia, (b) dhammy nie powodujące splamień.
77. (a) Dhammy nieczyste, (b) dhammy czyste.
78. (a) Dhammy połączone ze splamieniami, (b) dhammy oddzielone od splamień.
79.  (a) Dhammy, które zarówno są splamieniami jak i które powodują splamienia, (b) dhammy, które właśnie powodują splamienia a nie są splamieniami.
80.  (a) Dhammy, które właśnie są splamieniami i które są nieczyste, (b) dhammy, które właśnie są nieczyste, a które nie są splamieniami.
81. (a) Dhammy, które zarówno są splamieniami jak i są połączone ze splamieniami, (b) dhammy, które właśnie są połączone ze splamieniami a nie są splamieniami.
82. (a) I jeszcze dhammy, które są oddzielone od splamień, mimo, że powodują splamienia, (b) mimo, że nie powodują splamień.
Grono splamień*.
 
* Istnieje 10 splamień umysłu. Są to: chciwość (lobha), nienawiść (dosa), złudzenie (moha), zarozumiałość (māna), błędne poglądy (diṭṭhi), niepewność (vicikicchā), ospałość (thīna), wyniosłość (uddhacca), brak wstydu (ahirika), lekkomyślność (anottappa).
 
Piṭṭhidukaṃ - Górne dwójki
 
83. (Ka) dassanena pahātabbā dhammā. (Kha) na dassanena pahātabbā dhammā.
84. (Ka) bhāvanāya pahātabbā dhammā. (Kha) na bhāvanāya pahātabbā dhammā.
85. (Ka) dassanena pahātabbahetukā dhammā. (Kha) na dassanena pahātabbahetukā dhammā.
86. (Ka) bhāvanāya pahātabbahetukā dhammā. (Kha) na bhāvanāya pahātabbahetukā dhammā.
87. (Ka) savitakkā dhammā. (Kha) avitakkā dhammā.
88. (Ka) savicārā dhammā. (Kha) avicārā dhammā.
89. (Ka) sappītikā dhammā. (Kha) appītikā dhammā.
90. (Ka) pītisahagatā dhammā. (Kha) na pītisahagatā dhammā.
91. (Ka) sukhasahagatā dhammā. (Kha) na sukhasahagatā dhammā.
92. (Ka) upekkhāsahagatā dhammā. (Kha) na upekkhāsahagatā dhammā.
93. (Ka) kāmāvacarā dhammā. (Kha) na kāmāvacarā dhammā.
94. (Ka) rūpāvacarā dhammā. (Kha) na rūpāvacarā dhammā.
95. (Ka) arūpāvacarā dhammā. (Kha) na arūpāvacarā dhammā.
96. (Ka) pariyāpannā dhammā. (Kha) apariyāpannā dhammā.
97. (Ka) niyyānikā dhammā. (Kha) aniyyānikā dhammā.
98. (Ka) niyatā dhammā. (Kha) aniyatā dhammā.
99. (Ka) sauttarā dhammā. (Kha) anuttarā dhammā.
100. (Ka) saraṇā dhammā. (Kha) araṇā dhammā.
Piṭṭhidukaṃ.
Abhidhammadukamātikā.

83. (a) Dhammy, które powinny być porzucone przez wgląd, (b) dhammy, które nie powinny być porzucone przez wgląd.
84. (a) Dhammy, które powinny być porzucone przez medytację, (b) dhammy, które nie powinny być porzucone przez medytację.
85. (a) Dhammy związane z przyczyną porzucenia przez wgląd, (b) dhammy nie związane z przyczyną porzucenia przez wgląd.
86. (a) Dhammy związane z przyczyną porzucenia przez medytację, (b) dhammy nie związane z przyczyną porzucenia przez medytację.
87. (a) Dhammy towarzyszące rozumowaniu, (b) dhammy nie towarzyszące rozumowaniu.
88. (a) Dhammy towarzyszące badaniu, (b) dhammy nie towarzyszące badaniu.
89. (a) Dhammy związane z radością, (b) dhammy nie związane z radością.
90. (a) Dhammy towarzyszące radości, (b) dhammy nie towarzyszące radości.
91. (a) Dhammy towarzyszące szczęściu, (b) dhammy nie towarzyszące szczęściu.
92. (a) Dhammy towarzyszące obojętności, (b) dhammy nie towarzyszące obojętności.
93. (a) Dhammy należące do sfery zmysłów, (b) dhammy nie należące do sfery zmysłów.
94. (a) Dhammy należące do sfery subtelnej materii, (b) dhammy nie należące do sfery subtelnej materii.
95. (a) Dhammy należące do sfery niematerialnej, (b) dhammy nie należące do sfery niematerialnej.
96. (a) Dhammy włączone (do trzech sfer istnienia), (b) dhammy nie włączone (do trzech sfer istnienia).
97. (a) Dhammy prowadzące do wyzwolenia, (b) dhammy nie prowadzące do wyzwolenia.
98. (a) Dhammy stałe, (b) dhammy niestałe.
99. (a) Dhammy niższe, (b) dhammy najwyższe.
100. (a) Dhammy będące schronieniem, (b) dhammy beznamiętne.
Górne dwójki.
Listy dwójek Abhidhammy.
 
Suttantikadukamātikā - Listy dwójek Suttanty
 
101. (Ka) vijjābhāgino dhammā. (Kha) avijjābhāgino dhammā.
102. (Ka) vijjūpamā dhammā. (Kha) vajirūpamā dhammā.
103. (Ka) bālā dhammā. (Kha) paṇḍitā dhammā.
104. (Ka) kaṇhā dhammā. (Kha) sukkā dhammā.
105. (Ka) tapanīyā dhammā. (Kha) atapanīyā dhammā.
106. (Ka) adhivacanā dhammā. (Kha) adhivacanapathā dhammā.
107. (Ka) nirutti dhammā. (Kha) niruttipathā dhammā.
108. (Ka) paññatti dhammā. (Kha) paññattipathā dhammā.
109. (Ka) nāmañca. (Kha) rūpañca.
110. (Ka) avijjā ca. (Kha) bhavataṇhā ca.
111. (Ka) bhavadiṭṭhi ca. (Kha) vibhavadiṭṭhi ca.
112. (Ka) sassatadiṭṭhi ca. (Kha) ucchedadiṭṭhi ca.
113. (Ka) antavā diṭṭhi ca. (Kha) anantavā diṭṭhi ca.
114. (Ka) pubbantānudiṭṭhi ca. (Kha) aparantānudiṭṭhi ca.
115. (Ka) ahirikañca. (Kha) anottappañca.
116. (Ka) hirī ca. (Kha) ottappañca.
117. (Ka) dovacassatā ca. (Kha) pāpamittatā ca.
118. (Ka) sovacassatā ca. (Kha) kalyāṇamittatā ca.
119. (Ka) āpattikusalatā ca. (Kha) āpattivuṭṭhānakusalatā ca.
120. (Ka) samāpattikusalatā ca. (Kha) samāpattivuṭṭhānakusalatā ca.
121. (Ka) dhātukusalatā ca. (Kha) manasikārakusalatā ca.
122. (Ka) āyatanakusalatā ca. (Kha) paṭiccasamuppādakusalatā ca.
123. (Ka) ṭhānakusalatā ca. (Kha) aṭṭhānakusalatā ca.
124. (Ka) ajjavo ca. (Kha) maddavo ca.
125. (Ka) khanti ca. (Kha) soraccañca.
126. (Ka) sākhalyañca. (Kha) paṭisanthāro ca.
127. (Ka) indriyesu aguttadvāratā ca. (Kha) bhojane amattaññutā ca.
128. (Ka) indriyesu guttadvāratā ca. (Kha) bhojane mattaññutā ca.
129. (Ka) muṭṭhasaccañca. (Kha) asampajaññañca.
130. (Ka) sati ca. (Kha) sampajaññañca.
131. (Ka) paṭisaṅkhānabalañca. (Kha) bhāvanābalañca.
132. (Ka) samatho ca. (Kha) vipassanā ca.
133. (Ka) samathanimittañca. (Kha) paggāhanimittañca.
134. (Ka) paggāho ca. (Kha) avikkhepo ca.
135. (Ka) sīlavipatti ca. (Kha) diṭṭhivipatti ca.
136. (Ka) sīlasampadā ca. (Kha) diṭṭhisampadā ca.
137. (Ka) sīlavisuddhi ca. (Kha) diṭṭhivisuddhi ca.
138. (Ka) diṭṭhivisuddhi kho pana. (Kha) yathādiṭṭhissa ca padhānaṃ.
139. (Ka) saṃvego ca saṃvejaniyesu ṭhānesu. (Kha) saṃviggassa ca yoniso padhānaṃ.
140. (Ka) asantuṭṭhitā ca kusalesu dhammesu. (Kha) appaṭivānitā ca padhānasmiṃ.
141. (Ka) vijjā ca. (Kha) vimutti ca.
142. (Ka) khaye ñāṇaṃ. (Kha) anuppāde ñāṇanti.
Suttantikadukamātikā.
Mātikā niṭṭhitā.

101. (a) Dhammy mające udział w wiedzy, (b) dhammy mające udział w niewiedzy.
102. (a) Dhammy podobne do pioruna, (b) dhammy podobne do diamentu.
103. (a) Dhammy głupca, (b) dhammy mędrca.
104. (a) Dhammy czarne, (b) dhammy białe.
105. (a) Dhammy wywołujące wyrzuty sumienia, (b) dhammy nie wywołujące wyrzutów sumienia.
106. (a) Dhammy nazw, (b) dhammy procesu tworzenia nazw.
107. (a) Dhammy gramatycznej analizy, (b) dhammy procesu gramatycznej analizy.
108. (a) Dhammy pojęć, (b) dhammy procesu tworzenia pojęć.
109. (a) Nazwa (b) i forma.
110. (a) Niewiedza (b) i pragnienie powtórnych narodzin.
111. (a) Pogląd na stawanie się (b) i pogląd na niestawanie się.
112. (a) Eternalizm (b) i nihilizm.
113. (a) Pogląd na koniec (b) i pogląd na brak końca.
114. (a) Rozważania na temat przeszłości (b) i rozważania na temat przyszłości.
115. (a) Bezwstydność (b) i brak sumienia.
116. (a) Wstyd (b) i sumienie.
117. (a) Nieposłuszeństwo (b) i wiązanie się ze złymi ludźmi.
118. (a) Posłuszeństwo (b) i wiązanie się z przyjaciółmi.
119. (a) Umiejętność rozpoznawania odstępstw od doktryny (b) i umiejętność rozpoznawania pojawiania się odstępstw od doktryny.
120. (a) Umiejętność rozpoznawania stadiów medytacji (b) i umiejętność rozpoznawania  pojawiania się stadiów medytacji.
121. (a) Umiejętność rozpoznawania podstawowych składników (b) i umiejętność rozpoznawania refleksji.
122. (a) Umiejętność rozpoznawania podstaw poznania (b) i umiejętność rozpoznawania współzależnego powstawania.
123. (a) Umiejętność rozpoznawania dobrych stanów (b) i umiejętność rozpoznawania złych stanów.
124. (a) Uczciwość (b) i łagodność.
125. (a) Cierpliwość (b) i delikatność.
126. (a) Przyjaźń (b) i przyjacielskie odnoszenie się.
127. (a) Brak kontroli nad własnymi zmysłami (b) i brak umiaru w jedzeniu.
128. (a) Kontrola nad własnymi zmysłami (b) i umiar w jedzeniu.
129. (a) Zapominanie (b) i brak zrozumienia.
130. (a) Uważność (b) i zrozumienie.
131. (a) Moc uważności (b) i moc medytacji.
132. (a) Wyciszenie (b) i wgląd.
133. (a) Oznaka wyciszenia (b) i oznaka wysiłku.
134. (a) Wysiłek (b) i równowaga.
135. (a) Fałszywa moralność (b) i fałszywy pogląd.
136. (a) Osiągnięcie moralności (b) i osiągnięcie (poprawnego) poglądu.
137. (a) Moralna czystość (b) i poprawny pogląd.
138. (a) Jeszcze poprawny pogląd (b) i dążenie zgodne z (tym) poglądem.
139. (a) Niepokój w stanach emocjonalnych (b) i mądre dążenie wzburzonego.
140. (a) Niezadowolenie z dobrych rzeczy (b) i niezmniejszanie dążenia.
141. (a) Wyższa wiedza (b ) i wyzwolenie.
142. (a) Wiedza o zaniku (b) i wiedza o braku narodzin.
Listy dwójek Suttanty.
Listy zakończone.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz