niedziela, 2 lutego 2014

Listy trójek

Dhammasaṅgaṇīpāḷi, Mātikā, 1. Tikamātikā - Wyliczenie dhamm, Listy, 1. Listy trójek
 
1. (Ka) kusalā dhammā. (Kha) akusalā dhammā. (Ga) abyākatā dhammā.
2. (Ka) sukhāya vedanāya sampayuttā dhammā. (Kha) dukkhāya vedanāya sampayuttā dhammā. (Ga) adukkhamasukhāya vedanāya sampayuttā dhammā.
3. (Ka) vipākā dhammā. (Kha) vipākadhammadhammā. (Ga) nevavipākanavipākadhammadhammā.
4. (Ka) upādiṇṇupādāniyā dhammā. (Kha) anupādiṇṇupādāniyā dhammā. (Ga) anupādiṇṇaanupādāniyā dhammā.
5. (Ka) saṃkiliṭṭhasaṃkilesikā dhammā. (Kha) asaṃkiliṭṭhasaṃkilesikā dhammā. (Ga) asaṃkiliṭṭhaasaṃkilesikā dhammā.
6. (Ka) savitakkasavicārā dhammā. (Kha) avitakkavicāramattā dhammā. (Ga) avitakkaavicārā dhammā.
7. (Ka) pītisahagatā dhammā. (Kha) sukhasahagatā dhammā. (Ga) upekkhāsahagatā dhammā.
8. (Ka) dassanena pahātabbā dhammā. (Kha) bhāvanāya pahātabbā dhammā. (Ga) neva dassanena na bhāvanāya pahātabbā dhammā.
9. (Ka) dassanena pahātabbahetukā dhammā. (Kha) bhāvanāya pahātabbahetukā dhammā. (Ga) neva dassanena na bhāvanāya pahātabbahetukā dhammā.
10. (Ka) ācayagāmino dhammā. (Kha) apacayagāmino dhammā. (Ga) nevācayagāmināpacayagāmino dhammā.
11. (Ka) sekkhā dhammā. (Kha) asekkhā dhammā. (Ga) nevasekkhanāsekkhā  dhammā.
12. (Ka) parittā dhammā. (Kha) mahaggatā dhammā. (Ga) appamāṇā dhammā.
13. (Ka) parittārammaṇā dhammā. (Kha) mahaggatārammaṇā dhammā.(Ga) appamāṇārammaṇā dhammā.
14. (Ka) hīnā dhammā. (Kha) majjhimā dhammā. (Ga) paṇītā dhammā.
15. (Ka) micchattaniyatā dhammā. (Kha) sammattaniyatā dhammā. (Ga) aniyatā dhammā.
16. (Ka) maggārammaṇā dhammā. (Kha) maggahetukā dhammā. (Ga) maggādhipatino dhammā.
17. (Ka) uppannā dhammā. (Kha) anuppannā dhammā. (Ga) uppādino dhammā.
18. (Ka) atītā dhammā. (Kha) anāgatā dhammā. (Ga) paccuppannā dhammā.
19. (Ka) atītārammaṇā dhammā. (Kha) anāgatārammaṇā dhammā. (Ga) paccuppannārammaṇā dhammā.
20. (Ka) ajjhattā dhammā. (Kha) bahiddhā dhammā. (Ga) ajjhattabahiddhā dhammā.
21. (Ka) ajjhattārammaṇā dhammā. (Kha) bahiddhārammaṇā dhammā. (Ga) ajjhattabahiddhārammaṇā dhammā.
22. (Ka) sanidassanasappaṭighā dhammā. (Kha) anidassanasappaṭighā dhammā. (Ga) anidassanaappaṭighā dhammā.
Tikamātikā.

1. (a) Dobre dhammy, (b) złe dhammy, (c) nieokreślone dhammy.
2. (a) Dhammy szczęśliwe, związane z uczuciami, (b) dhammy bolesne, związane z uczuciami, (c) dhammy ani bolesne, ani szczęśliwe, związane z uczuciami.
3. (a) Dhammy będące skutkami działań, (b) dhammy mające skutki działań w dhammach, (c) dhammy nie będące skutkami działań ani nie mające skutków działań w dhammach.
4. (a) Dhammy mające związek z chwytaniem, (b) dhammy nie mające związku z chwytaniem, (c) dhammy nie mające związku z brakiem chwytania.
5. (a) Dhammy nieczyste, powodujące splamienia, (b) dhammy czyste, powodujące splamienia, (c) dhammy czyste, nie powodujące splamień.
6. (a) Dhammy towarzyszące rozumowaniu, towarzyszące badaniu, (b) dhammy nie towarzyszące rozumowaniu, towarzyszące badaniu, (c) dhammy nie towarzyszące rozumowaniu, nie towarzyszące badaniu.
7. (a) Dhammy towarzyszące radości, (b) dhammy towarzyszące szczęściu, (c) dhammy towarzyszące obojętności.
8. (a) Dhammy, które powinny być porzucone przez wgląd, (b) dhammy, które powinny być porzucone przez medytację, (c) dhammy, które  powinny być porzucone nie przez wgląd i nie przez medytację.
9. (a) Dhammy związane z przyczyną porzucenia przez wgląd, (b) dhammy związane z przyczyną porzucenia przez medytację, (c) dhammy związane z przyczyną porzucenia nie przez wgląd i nie przez medytację.
10. (a) Dhammy prowadzące do zwiększenia, (b) dhammy prowadzące do zmniejszenia, (c) dhammy nie prowadzące do zwiększenia ani do zmniejszenia.
11. (a) Dhammy związane z uczeniem się, (b) dhammy związane z brakiem uczenia się, (c) dhammy niezwiązane z uczeniem się ani z brakiem uczenia się.
12. (a) Małe dhammy, (b) duże dhammy, (c) nieograniczone dhammy.
13. (a) Dhammy małych przedmiotów zmysłów, (b) dhammy dużych przedmiotów zmysłów, (c) dhammy nieograniczonych przedmiotów zmysłów.
14. (a) Nędzne dhammy, (b) średnie dhammy, (c) wspaniałe dhammy.
15. (a) Dhammy utwierdzone w fałszu (b) dhammy utwierdzone w poprawności, (c) dhammy nieutwierdzone.
16. (a) Dhammy przedmiotów ścieżki (duchowego rozwoju), (b) dhammy związane z przyczyną ścieżki (duchowego rozwoju), (c) dhammy dominującej ścieżki (duchowego rozwoju).
17. (a) Powstałe dhammy, (b) niepowstałe dhammy, (c) powstające dhammy.
18. (a) Przeszłe dhammy, (b) przyszłe dhammy, (c) teraźniejsze dhammy.
19. (a) Dhammy przeszłych przedmiotów zmysłów, (b) dhammy przyszłych przedmiotów zmysłów, (c) dhammy teraźniejszych przedmiotów zmysłów.
20. (a) Wewnętrzne dhammy, (b) zewnętrzne dhammy, (c) wewnętrzne i zewnętrzne dhammy.
21. (a) Dhammy wewnętrznych przedmiotów zmysłów, (b) dhammy zewnętrznych przedmiotów zmysłów, (c) dhammy wewnętrznych i zewnętrznych przedmiotów zmysłów.
22. (a) Widzialne szkodliwe dhammy, (b) niewidzialne szkodliwe dhammy, (c) niewidzialne nieszkodliwe dhammy.
Listy trójek.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz