środa, 5 lutego 2014

Więzy

Saṃyojanasuttaṃ (AN 2.6) - Sutta o więzach
 
"Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Yā ca saṃyojaniyesu dhammesu assādānupassitā, yā ca saṃyojaniyesu dhammesu nibbidānupassitā. Saṃyojaniyesu, bhikkhave, dhammesu assādānupassī viharanto rāgaṃ na pajahati, dosaṃ na pajahati, mohaṃ na pajahati. Rāgaṃ appahāya, dosaṃ appahāya, mohaṃ appahāya na parimuccati jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi. Na parimuccati dukkhasmāti vadāmi.

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Ta, która w związanych z więzami dhammach zadowolenie dostrzega, i ta, która w związanych z więzami dhammach niechęć dostrzega. W związanych z więzami, mnisi, dhammach, zadowolenie dostrzegający obecnego (tam) pożądania nie porzuca, gniewu nie porzuca, niewiedzy nie porzuca. Pożądania nie porzuciwszy, gniewu nie porzuciwszy, niewiedzy nie porzuciwszy, nie uwalnia się od narodzin, starości, śmierci, smutku, płaczu, bólu, niezadowolenia, niepokoju. 'Nie uwalnia się od cierpienia' - mówię.

Saṃyojaniyesu, bhikkhave, dhammesu nibbidānupassī viharanto rāgaṃ pajahati, dosaṃ pajahati, mohaṃ pajahati. Rāgaṃ pahāya, dosaṃ pahāya, mohaṃ pahāya, parimuccati jātiyā jarāya maraṇena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi. Parimuccati dukkhasmāti vadāmi. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā"ti. 

Chaṭṭhaṃ.

W związanych z więzami, mnisi, dhammach, niechęć dostrzegający obecne (tam) pożądanie porzuca, gniew porzuca, niewiedzę porzuca. Pożądanie porzuciwszy, gniew porzuciwszy, niewiedzę  porzuciwszy, uwalnia się od narodzin, starości, śmierci, smutku, płaczu, bólu, niezadowolenia, niepokoju. 'Uwalnia się od cierpienia' - mówię. To są, mnisi, dwie dhammy."

Szósta [sutta z rozdziału Kammakaraṇavaggo].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz