środa, 9 kwietnia 2014

Brak pełnego zrozumienia - druga mowa

Dutiyaaparijānanasuttaṃ (SN 35.27) - Druga sutta o braku pełnego zrozumienia

"Sabbaṃ, bhikkhave, anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ abhabbo dukkhakkhayāya. Kiñca, bhikkhave, sabbaṃ anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ abhabbo dukkhakkhayāya? Yañca, bhikkhave, cakkhu, ye ca rūpā, yañca cakkhuviññāṇaṃ, ye ca cakkhuviññāṇaviññātabbā dhammā …pe… yā ca jivhā, ye ca rasā, yañca jivhāviññāṇaṃ, ye ca jivhāviññāṇaviññātabbā dhammā, yo ca kāyo, ye ca phoṭṭhabbā, yañca kāyaviññāṇaṃ, ye ca kāyaviññāṇaviññātabbā dhammā, yo ca mano, ye ca dhammā, yañca manoviññāṇaṃ, ye ca manoviññāṇaviññātabbā dhammā – idaṃ kho, bhikkhave, sabbaṃ anabhijānaṃ aparijānaṃ avirājayaṃ appajahaṃ abhabbo dukkhakkhayāya.

"Bez rozpoznania wszystkiego, mnisi, bez pełnego zrozumienia, bez okazania braku zainteresowania, bez porzucenia, nie jest się zdolnym do zniszczenia cierpienia. Zatem bez rozpoznania czego wszystkiego, mnisi, bez pełnego zrozumienia, bez okazania braku zainteresowania, bez porzucenia, nie jest się zdolnym do zniszczenia cierpienia? Zatem, mnisi, co jest okiem, co jest formami (widzianymi), co jest świadomością oka, i co jest dhammami rozpoznanymi przez świadomość oka ...etc... co jest językiem, co jest smakami, co jest świadomością języka, i co jest dhammami rozpoznanymi przez świadomość języka, co jest ciałem, co jest tym, co jest dotykane, co jest świadomością ciała, i co jest dhammami rozpoznanymi przez świadomość ciała, co jest umysłem, co jest dhammami, co jest świadomością umysłu, i co jest dhammami rozpoznanymi przez świadomość umysłu - to jest, mnisi, wszystko bez rozpoznania którego, bez pełnego zrozumienia, bez okazania braku zainteresowania, bez porzucenia, nie jest się zdolnym do zniszczenia cierpienia.
 
Sabbaṃ, bhikkhave, abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāya. Kiñca, bhikkhave, sabbaṃ abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāya? Yañca, bhikkhave, cakkhu, ye ca rūpā, yañca cakkhuviññāṇaṃ, ye ca cakkhuviññāṇaviññātabbā dhammā …pe… yā ca jivhā, ye ca rasā, yañca jivhāviññāṇaṃ, ye ca jivhāviññāṇaviññātabbā dhammā, yo ca kāyo, ye ca phoṭṭhabbā, yañca kāyaviññāṇaṃ, ye ca kāyaviññāṇaviññātabbā dhammā, yo ca mano, ye ca dhammā, yañca manoviññāṇaṃ, ye ca manoviññāṇaviññātabbā dhammā – idaṃ kho, bhikkhave, sabbaṃ abhijānaṃ parijānaṃ virājayaṃ pajahaṃ bhabbo dukkhakkhayāyā"ti.
 
Pañcamaṃ.

Z rozpoznaniem wszystkiego, mnisi, z pełnym zrozumieniem, z okazaniem braku zainteresowania, z porzuceniem, jest się zdolnym do zniszczenia cierpienia. Zatem z rozpoznaniem czego wszystkiego, mnisi, z pełnym zrozumieniem, z okazaniem braku zainteresowania, z porzuceniem, jest się zdolnym do zniszczenia cierpienia? Zatem, mnisi, co jest okiem, co jest formami (widzianymi), co jest świadomością oka, i co jest dhammami rozpoznanymi przez świadomość oka ...etc... co jest językiem, co jest smakami, co jest świadomością języka, i co jest dhammami rozpoznanymi przez świadomość języka, co jest ciałem, co jest tym, co jest dotykane, co jest świadomością ciała, i co jest dhammami rozpoznanymi przez świadomość ciała, co jest umysłem, co jest dhammami, co jest świadomością umysłu, i co jest dhammami rozpoznanymi przez świadomość umysłu - to jest, mnisi, wszystko z rozpoznaniem którego, z pełnym zrozumieniem, z okazaniem braku zainteresowania, z porzuceniem, jest się zdolnym do zniszczenia cierpienia."

Piąta [sutta z rozdziału Sabbavaggo].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz