poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Odpowiednie usunięcie - druga mowa

Dutiyasamugghātasappāyasuttaṃ (SN 35.32) - Druga sutta o odpowiednim usunięciu
  
"Sabbamaññitasamugghātasappāyaṃ vo, bhikkhave, paṭipadaṃ desessāmi. Taṃ suṇātha. Katamā ca sā, bhikkhave, sabbamaññitasamugghātasappāyā paṭipadā? Taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, cakkhuṃ niccaṃ vā aniccaṃ vā"ti?
"Aniccaṃ, bhante".

 "O odpowiedniej usunięcia wszystkich wyobrażeń was, mnisi, metodzie będę nauczał. Słuchajcie tego. Jaka jest zatem ta, mnisi, odpowiednia usunięcia wszystkich wyobrażeń metoda? Co o tym myślicie, mnisi, oko jest trwałe czy nietrwałe?"
"Nietrwałe, Panie."

"Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā"ti?
"Dukkhaṃ, bhante".
"Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ – 'etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā'"ti?
"No hetaṃ bhante".
"Rūpā …pe… cakkhuviññāṇaṃ … cakkhusamphasso nicco vā anicco vā"ti?
"Anicco, bhante" …pe…
"Yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi niccaṃ vā aniccaṃ vā"ti?
"Aniccaṃ, bhante".
"Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā’’ti?
"Dukkhaṃ, bhante".
"Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ – 'etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā'"ti?
"No hetaṃ, bhante" …pe….

"A to, co jest nietrwałe, cierpieniem jest to czy szczęściem?'
"Cierpieniem, Panie."
"A to, co jest nietrwałe, jest cierpieniem, jest przedmiotem zmian, czy jest właściwe (tak) to widzieć - 'to jest moje, to ja jestem, to jest moje ja?'"
"Z pewnością nie, Panie."
"Formy (widziane) ...etc... świadomość oka ... kontakt wzrokowy trwały jest czy nietrwały?"
"Nietrwały, Panie." ...etc...
"A także to, co za przyczyną kontaktu wzrokowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest trwałe czy nietrwałe?"
"Nietrwałe, Panie."
"A to, co jest nietrwałe, cierpieniem jest to czy szczęściem?'
"Cierpieniem, Panie."
"A to, co jest nietrwałe, jest cierpieniem, jest przedmiotem zmian, czy jest właściwe (tak) to widzieć - 'to jest moje, to ja jestem, to jest moje ja?'"
"Z pewnością nie, Panie." ...etc...
  
"Jivhā niccā vā aniccā vā"ti?
"Aniccā bhante" …pe….
"Rasā … jivhāviññāṇaṃ … jivhāsamphasso …pe… yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi niccaṃ vā aniccaṃ vā"ti?
"Aniccaṃ, bhante" …pe… dhammā … manoviññāṇaṃ … manosamphasso nicco vā anicco vā"ti?
"Anicco, bhante".
"Yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi niccaṃ vā aniccaṃ vā"ti?
"Aniccaṃ, bhante".
"Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vā taṃ sukhaṃ vā"ti?
"Dukkhaṃ bhante".
"Yaṃ panāniccaṃ dukkhaṃ vipariṇāmadhammaṃ, kallaṃ nu taṃ samanupassituṃ – 'etaṃ mama, esohamasmi, eso me attā'"ti?
"No hetaṃ, bhante".

"Język jest trwały czy nietrwały?"
"Nietrwały, Panie." ...etc...
"Smaki ... świadomość języka ... kontakt smakowy ...etc... a także to, co za przyczyną kontaktu smakowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest trwałe czy nietrwałe?"
"Nietrwałe, Panie." ...etc... dhammy ... świadomość umysłu ... kontakt umysłowy trwały jest czy nietrwały?"
"Nietrwały, Panie."
"A także to, co za przyczyną kontaktu umysłowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest trwałe czy nietrwałe?"
"Nietrwałe, Panie."
"A to, co jest nietrwałe, cierpieniem jest to czy szczęściem?'
"Cierpieniem, Panie."
"A to, co jest nietrwałe, jest cierpieniem, jest przedmiotem zmian, czy jest właściwe (tak) to widzieć - 'to jest moje, to ja jestem, to jest moje ja?'"
"Z pewnością nie, Panie."
 
"Evaṃ passaṃ, bhikkhave, sutavā ariyasāvako cakkhusmimpi nibbindati, rūpesupi nibbindati, cakkhuviññāṇepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati. Yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi nibbindati …pe… jivhāyapi nibbindati, rasesupi …pe… yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi nibbindati. Manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, manoviññāṇepi nibbindati, manosamphassepi nibbindati. Yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi nibbindati. Nibbindaṃ virajjati, virāgā vimuccati, vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti. 'Khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā'ti pajānāti. Ayaṃ kho sā, bhikkhave, sabbamaññitasamugghātasappāyā paṭipadā'ti. 
 
Dasamaṃ.

"Tak widząc, mnisi, pouczony szlachetny uczeń znużony jest okiem, znużony jest formami (widzianymi), znużony jest świadomością oka, znużony jest kontaktem wzrokowym. A także tym, co za przyczyną kontaktu wzrokowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, tym także jest znużony ...etc... znużony jest językiem, smakami ...etc... a także tym, co za przyczyną kontaktu smakowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, tym także jest znużony. Znużony jest umysłem, znużony jest dhammami, znużony jest świadomością umysłu, znużony jest kontaktem umysłowym. A także tym, co za przyczyną kontaktu umysłowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, tym także jest znużony. Będąc znużonym okazuje brak zainteresowania (pragnieniami), przez nieobecność pragnień jest wyzwolony. W wyzwolonym jest zaś wiedza o wyzwoleniu. Rozumie on - 'wyczerpane są narodziny, wypełnione jest szlachetne życie, zrobione jest to, co powinno być zrobione, niczego innego nie ma więc w tym życiu'. To jest ta, mnisi, odpowiednia usunięcia wszystkich wyobrażeń metoda."

Dziesiąta [sutta z rozdziału Sabbavaggo].

Sabbavaggo tatiyo.
Tassuddānaṃ – 
Sabbañca dvepi pahānā, parijānāpare duve,
Ādittaṃ addhabhūtañca, sāruppā dve ca sappāyā,
Vaggo tena pavuccatīti.

Rozdział Sabbavaggo, trzeci.

Spis treści:
Wszystko i dwie o porzuceniu, o pełnym zrozumieniu dwie,
To, co płonie i zanieczyszczone, o właściwym i dwie o odpowiednim,
Rozdział w ten (sposób) jest wygłoszony.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz