poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Przedmiot narodzin

Jātidhammavaggo (SN 35.33-42) - Rozdział o przedmiocie narodzin
 
Jātidhammādisuttadasakaṃ (SN 35.33) - Pierwsza sutta z dziesięciu o przedmiocie narodzin

Sāvatthinidānaṃ. Tatra kho …pe… "sabbaṃ, bhikkhave, jātidhammaṃ. Kiñca, bhikkhave, sabbaṃ jātidhammaṃ? Cakkhu, bhikkhave, jātidhammaṃ. Rūpā … cakkhuviññāṇaṃ … cakkhusamphasso jātidhammo. Yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi jātidhammaṃ …pe… jivhā … rasā … jivhāviññāṇaṃ … jivhāsamphasso … yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi jātidhammaṃ. Kāyo …pe... mano jātidhammo, dhammā jātidhammā, manoviññāṇaṃ jātidhammaṃ, manosamphasso jātidhammo. Yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi jātidhammaṃ. Evaṃ passaṃ, bhikkhave, sutavā ariyasāvako cakkhusmimpi nibbindati, rūpesupi … cakkhuviññāṇepi … cakkhusamphassepi …pe… nāparaṃ itthattāyāti pajānātī"ti. Paṭhamaṃ. 
 
W Savatthi. Tamże ...etc... "Wszystko, mnisi, jest przedmiotem narodzin. Zatem jakie, mnisi, wszystko jest przedmiotem narodzin? Oko, mnisi, jest przedmiotem narodzin. Formy (widziane) ... świadomość oka ... kontakt wzrokowy jest przedmiotem narodzin. A także to, co za przyczyną kontaktu wzrokowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest przedmiotem narodzin ...etc... język ... smaki ... świadomość języka ... kontakt smakowy ... a także to, co za przyczyną kontaktu smakowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest przedmiotem narodzin. Ciało ...etc... umysł jest przedmiotem narodzin, dhammy są przedmiotami narodzin, świadomość umysłu jest przedmiotem narodzin, kontakt umysłowy jest przedmiotem narodzin. A także to, co za przyczyną kontaktu umysłowego rodzi się, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest przedmiotem narodzin. Tak widząc, mnisi, pouczony szlachetny uczeń znużony jest okiem, formami (widzianymi) ... świadomością oka ... kontaktem wzrokowym ...etc... Rozumie on - '... niczego innego nie ma więc w tym życiu.'" Pierwsza.
 
34. "Sabbaṃ, bhikkhave, jarādhammaṃ …pe…" Saṃkhittaṃ. Dutiyaṃ.
 
"Wszystko, mnisi, jest przedmiotem starości ...etc..." Skrócona. Druga.
 
35. "Sabbaṃ, bhikkhave, byādhidhammaṃ …pe…" Tatiyaṃ.
 
"Wszystko, mnisi, jest przedmiotem choroby ...etc..." Trzecia. 

36. "Sabbaṃ, bhikkhave, maraṇadhammaṃ …pe…" Catutthaṃ.
 
"Wszystko, mnisi, jest przedmiotem śmierci ...etc..." Czwarta.
  
37. "Sabbaṃ, bhikkhave, sokadhammaṃ …pe…" Pañcamaṃ.
 
"Wszystko, mnisi, jest przedmiotem smutku ...etc..." Piąta.
 
38. "Sabbaṃ, bhikkhave, saṃkilesikadhammaṃ …pe…" Chaṭṭhaṃ.
 
"Wszystko, mnisi, jest przedmiotem zanieczyszczenia ...etc..." Szósta.
 
39. "Sabbaṃ, bhikkhave, khayadhammaṃ …pe…" Sattamaṃ.
 
"Wszystko, mnisi, jest przedmiotem zniszczenia ...etc..." Siódma.
 
40. "Sabbaṃ, bhikkhave, vayadhammaṃ …pe…" Aṭṭhamaṃ.
 
"Wszystko, mnisi, jest przedmiotem straty ...etc..." Ósma.
  
41. "Sabbaṃ, bhikkhave, samudayadhammaṃ…pe…" Navamaṃ.
 
"Wszystko, mnisi, jest przedmiotem powstania ...etc..." Dziewiąta.
 
42. "Sabbaṃ, bhikkhave, nirodhadhammaṃ…pe…" Dasamaṃ.
 
"Wszystko, mnisi, jest przedmiotem zaniku ...etc..." Dziesiąta.
 
Jātidhammavaggo catuttho.
  
Tassuddānaṃ –
Jātijarābyādhimaraṇaṃ, soko ca saṃkilesikaṃ,
Khayavayasamudayaṃ, nirodhadhammena te dasāti.
 
Rozdział Jātidhammavaggo, czwarty.
 
Spis treści:
O przedmiocie narodzin, starości, choroby, śmierci, smutku i zanieczyszczenia,
Zniszczenia, straty, początku, zaniku  jest te dziesięć.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz