sobota, 17 maja 2014

Osiągający najwyższy spokój

Paramassāsappattasuttaṃ (SN 38.6) - Sutta o osiągającym najwyższy spokój

"'Paramassāsappatto, paramassāsappatto'ti, āvuso sāriputta, vuccati. Kittāvatā nu kho, āvuso, paramassāsappatto hotī"ti?
"Yato kho, āvuso, bhikkhu channaṃ phassāyatanānaṃ samudayañca atthaṅgamañca assādañca ādīnavañca nissaraṇañca yathābhūtaṃ viditvā anupādāvimutto hoti, ettāvatā kho, āvuso, paramassāsappatto hotī"ti.
"Atthi panāvuso, maggo atthi paṭipadā, etassa paramassāsassa sacchikiriyāyā"ti?
"Atthi kho, āvuso, maggo atthi paṭipadā, etassa paramassāsassa sacchikiriyāyā"ti.
"Katamo pana, āvuso, maggo katamā paṭipadā, etassa paramassāsassa sacchikiriyāyā"ti?
"Ayameva kho, āvuso, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo etassa paramassāsassa sacchikiriyāya, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Ayaṃ kho, āvuso, maggo ayaṃ paṭipadā, etassa paramassāsassa sacchikiriyāyā"ti.
"Bhaddako, āvuso, maggo bhaddikā paṭipadā, etassa paramassāsassa sacchikiriyāya. Alañca panāvuso sāriputta, appamādāyā"ti. 
 
Chaṭṭhaṃ.

"'Osiągający najwyższy spokój, osiągający najwyższy spokój', przyjacielu Sariputto, mówi się. Pod  jakimże względem, przyjacielu, jest się osiągającym najwyższy spokój?"
"Kiedy, przyjacielu, mnich sześciu podstaw wrażeń zmysłowych początek, osłabienie, przyjemność, brak korzyści i odchodzenie w (ich) rzeczywistej istocie poznawszy, wyzwolony jest od chwytania, pod takimże względem, przyjacielu, jest się osiągającym najwyższy spokój."
"A czy jest, przyjacielu, ścieżka, czy jest praktyka do realizacji tego najwyższego spokoju?"
"Jest, przyjacielu, ścieżka, jest praktyka do realizacji tego najwyższego spokoju."
"Ale jaka jest, przyjacielu, ścieżka, jaka jest praktyka do realizacji tego najwyższego spokoju?"
"To właśnie jest, przyjacielu, szlachetna ośmioczęściowa ścieżka do realizacji tego najwyższego spokoju, jak następuje - właściwy pogląd, właściwy zamiar, właściwa mowa, właściwe zachowanie, właściwe życie, właściwe dążenie, właściwa uważność, właściwe skupienie medytacyjne. To jest, przyjacielu, ścieżka, to jest praktyka do realizacji tego najwyższego spokoju."
"Wartościowa jest, przyjacielu, ścieżka, wartościowa jest praktyka do realizacji tego najwyższego spokoju. I wystarczająca, co więcej przyjacielu Sariputto, ze względu na uważność."

Szósta [sutta z rozdziału Jambukhādakasaṃyuttaṃ].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz