niedziela, 11 maja 2014

Pary - druga mowa

Dutiyadvayasuttaṃ (SN 35.93) - Druga sutta o parach

"Dvayaṃ, bhikkhave, paṭicca viññāṇaṃ sambhoti. Kathañca, bhikkhave, dvayaṃ paṭicca viññāṇaṃ sambhoti? Cakkhuñca paṭicca rūpe ca uppajjati cakkhuviññāṇaṃ. Cakkhu aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi. Rūpā aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino. Itthetaṃ dvayaṃ calañceva byathañca aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi. Cakkhuviññāṇaṃ aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi. Yopi hetu yopi paccayo cakkhuviññāṇassa uppādāya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Aniccaṃ kho pana, bhikkhave, paccayaṃ paṭicca uppannaṃ cakkhuviññāṇaṃ kuto niccaṃ bhavissati! Yā kho, bhikkhave, imesaṃ tiṇṇaṃ dhammānaṃ saṅgati sannipāto samavāyo, ayaṃ vuccati cakkhusamphasso. Cakkhusamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Yopi hetu yopi paccayo cakkhusamphassassa uppādāya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Aniccaṃ kho pana, bhikkhave, paccayaṃ paṭicca uppanno cakkhusamphasso kuto nicco bhavissati! Phuṭṭho, bhikkhave, vedeti, phuṭṭho ceteti, phuṭṭho sañjānāti. Itthetepi dhammā calā ceva byathā ca aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino. Sotaṃ …pe…

"W zależności, mnisi, od pary świadomość powstaje. Zatem jak, mnisi, w zależności od pary świadomość powstaje? W zależności od oka i form (widzianych) powstaje świadomość oka. Oko jest nietrwałe, zmienne, zróżnicowane. Formy (widziane) są nietrwałe, zmienne, zróżnicowane. W tym świecie ta para jest więc chwiejna i niepewna, jest nietrwała, zmienna, zróżnicowana. Świadomość oka jest nietrwała, zmienna, zróżnicowana. To, co jest przyczyną, to, co jest warunkiem powstania świadomości oka, jest to przyczyną, jest to warunkiem nietrwałości, zmienności, zróżnicowania. Ale w zależności, mnisi, od nietrwałej przyczyny powstała świadomość oka jakże może być trwała! To, co, mnisi, jest tych trzech dhamm równoczesnym występowaniem, zgromadzeniem, zebraniem się razem, nazywa się to kontaktem wzrokowym. Kontakt wzrokowy także jest nietrwały, zmienny, zróżnicowany. To, co jest przyczyną, to, co jest warunkiem powstania kontaktu wzrokowego, jest to przyczyną, jest to warunkiem nietrwałości, zmienności, zróżnicowania. Ale w zależności, mnisi, od nietrwałej przyczyny powstały kontakt wzrokowy jakże może być trwały! To, co jest zetknięte, mnisi, odczuwa, to, co jest zetknięte postrzega, to, co jest zetknięte poznaje. W tym świecie także te dhammy są więc chwiejne i niepewne, są nietrwałe, zmienne, zróżnicowane. Ucho ...etc...
  
Jivhañca paṭicca rase ca uppajjati jivhāviññāṇaṃ. Jivhā aniccā vipariṇāmī aññathābhāvī. Rasā aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino. Itthetaṃ dvayaṃ calañceva byathañca aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi. Jivhāviññāṇaṃ aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi. Yopi hetu yopi paccayo jivhāviññāṇassa uppādāya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Aniccaṃ kho pana, bhikkhave, paccayaṃ paṭicca uppannaṃ jivhāviññāṇaṃ, kuto niccaṃ bhavissati! Yā kho, bhikkhave, imesaṃ tiṇṇaṃ dhammānaṃ saṅgati sannipāto samavāyo, ayaṃ vuccati jivhāsamphasso. Jivhāsamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Yopi hetu yopi paccayo jivhāsamphassassa uppādāya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Aniccaṃ kho pana, bhikkhave, paccayaṃ paṭicca uppanno jivhāsamphasso, kuto nicco bhavissati! Phuṭṭho, bhikkhave, vedeti, phuṭṭho ceteti, phuṭṭho sañjānāti. Itthetepi dhammā calā ceva byathā ca aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino. Kāyaṃ …pe…

W zależności od języka i smaków powstaje świadomość języka. Język jest nietrwały, zmienny, zróżnicowany. Smaki są nietrwałe, zmienne, zróżnicowane. W tym świecie ta para jest więc chwiejna i niepewna, jest nietrwała, zmienna, zróżnicowana. Świadomość języka jest nietrwała, zmienna, zróżnicowana. To, co jest przyczyną, to, co jest warunkiem powstania świadomości języka, jest to przyczyną, jest to warunkiem nietrwałości, zmienności, zróżnicowania. Ale w zależności, mnisi, od nietrwałej przyczyny powstała świadomość języka jakże może być trwała! To, co, mnisi, jest tych trzech dhamm równoczesnym występowaniem, zgromadzeniem, zebraniem się razem, nazywa się to kontaktem smakowym. Kontakt smakowy także jest nietrwały, zmienny, zróżnicowany. To, co jest przyczyną, to, co jest warunkiem powstania kontaktu smakowego, jest to przyczyną, jest to warunkiem nietrwałości, zmienności, zróżnicowania. Ale w zależności, mnisi, od nietrwałej przyczyny powstały kontakt smakowy jakże może być trwały! To, co jest zetknięte odczuwa, to, co jest zetknięte postrzega, to, co jest zetknięte poznaje. W tym świecie także te dhammy są więc chwiejne i niepewne, są nietrwałe, zmienne, zróżnicowane. Ciało ...etc...
 
Manañca paṭicca dhamme ca uppajjati manoviññāṇaṃ. Mano anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Dhammā aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino. Itthetaṃ dvayaṃ calañceva byathañca aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi. Manoviññāṇaṃ aniccaṃ vipariṇāmi aññathābhāvi. Yopi hetu yopi paccayo manoviññāṇassa uppādāya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Aniccaṃ kho pana, bhikkhave, paccayaṃ paṭicca uppannaṃ manoviññāṇaṃ, kuto niccaṃ bhavissati! Yā kho, bhikkhave, imesaṃ tiṇṇaṃ dhammānaṃ saṅgati sannipāto samavāyo, ayaṃ vuccati manosamphasso. Manosamphassopi anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Yopi hetu yopi paccayo manosamphassassa uppādāya, sopi hetu sopi paccayo anicco vipariṇāmī aññathābhāvī. Aniccaṃ kho pana, bhikkhave, paccayaṃ paṭicca uppanno manosamphasso, kuto nicco bhavissati! Phuṭṭho, bhikkhave, vedeti, phuṭṭho ceteti, phuṭṭho sañjānāti. Itthetepi dhammā calā ceva byathā ca aniccā vipariṇāmino aññathābhāvino. Evaṃ kho, bhikkhave, dvayaṃ paṭicca viññāṇaṃ sambhotī"ti. 
  
Dasamaṃ.

W zależności od umysłu i dhamm powstaje świadomość umysłu. Umysł jest nietrwały, zmienny, zróżnicowany. Dhammy są nietrwałe, zmienne, zróżnicowane. W tym świecie ta para jest więc chwiejna i niepewna, jest nietrwała, zmienna, zróżnicowana. Świadomość umysłu jest nietrwała, zmienna, zróżnicowana. To, co jest przyczyną, to, co jest warunkiem powstania świadomości umysłu, jest to przyczyną, jest to warunkiem nietrwałości, zmienności, zróżnicowania. Ale w zależności, mnisi, od nietrwałej przyczyny powstała świadomość umysłu jakże może być trwała! To, co, mnisi, jest tych trzech dhamm równoczesnym występowaniem, zgromadzeniem, zebraniem się razem, nazywa się to kontaktem umysłowym. Kontakt umysłowy także jest nietrwały, zmienny, zróżnicowany. To, co jest przyczyną, to, co jest warunkiem powstania kontaktu umysłowego, jest to przyczyną, jest to warunkiem nietrwałości, zmienności, zróżnicowania. Ale w zależności, mnisi, od nietrwałej przyczyny powstały kontakt umysłowy jakże może być trwałym! To, co jest zetknięte, mnisi, odczuwa, to, co jest zetknięte postrzega, to, co jest zetknięte poznaje. W tym świecie także te dhammy są więc chwiejne i niepewne, są nietrwałe, zmienne, zróżnicowane. Tak, mnisi, w zależności od pary świadomość powstaje."

Dziesiąta [sutta z rozdziału Channavaggo].

Channavaggo navamo.
 
Tassuddānaṃ –
Palokasuññā saṃkhittaṃ, channo puṇṇo ca bāhiyo,
Ejena ca duve vuttā, dvayehi apare duveti.

Rozdział Channavaggo, dziewiąty.

Spis treści:
Zniszczenie, pustka, skrócona, Channa, Punna i Bahiya,
Dwie o pożądaniu wygłoszone, o parach inne dwie.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz