czwartek, 15 maja 2014

Pytania o głoszącego Dhammę

Dhammavādīpañhāsuttaṃ (SN 38.3) - Sutta pytań o głoszącego Dhammę

"Ke nu kho, āvuso sāriputta, loke dhammavādino, ke loke suppaṭipannā, ke loke sugatā"ti? 
"Ye kho, āvuso, rāgappahānāya dhammaṃ desenti, dosappahānāya dhammaṃ desenti, mohappahānāya dhammaṃ desenti, te loke dhammavādino. Ye kho, āvuso, rāgassa pahānāya paṭipannā, dosassa pahānāya paṭipannā, mohassa pahānāya paṭipannā, te loke suppaṭipannā. Yesaṃ kho, āvuso, rāgo pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṅkato āyatiṃ anuppādadhammo, doso pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṅkato āyatiṃ anuppādadhammo, moho pahīno ucchinnamūlo tālāvatthukato anabhāvaṅkato āyatiṃ anuppādadhammo, te loke sugatā"ti.

"Kto, przyjacielu Sariputto, na świecie jest głoszącym Dhammę, kto na świecie jest tym, który wszedł na słuszną ścieżkę, kto na świecie jest szczęśliwy?"
"Ci, przyjacielu, którzy pożądanie porzuciwszy Dhammę głoszą, gniew porzuciwszy Dhammę głoszą, niewiedzę porzuciwszy Dhammę głoszą, oni na świecie są głoszącymi Dhammę. Ci, przyjacielu, którzy przez porzucenie pożądania weszli na ścieżkę, przez porzucenie gniewu weszli na ścieżkę, przez porzucenie niewiedzy weszli na ścieżkę, oni na świecie są tymi, którzy weszli na słuszną ścieżkę. Ci, przyjacielu, których pożądanie jest zniszczone, wyrwane z  korzeniami, wykarczowane, jak znak całkowitego ustania stawania się, jak rzecz niepowstała w przyszłości, których gniew jest zniszczony, wyrwany z  korzeniami, wykarczowany, jak znak całkowitego ustania stawania się, jak rzecz niepowstała w przyszłości, których niewiedza jest zniszczona, wyrwana z  korzeniami, wykarczowana, jak znak całkowitego ustania stawania się, jak rzecz niepowstała w przyszłości, oni na świecie są szczęśliwi."

"Atthi panāvuso, maggo atthi paṭipadā etassa rāgassa dosassa mohassa pahānāyā"ti?
"Atthi kho, āvuso, maggo atthi paṭipadā etassa rāgassa dosassa mohassa pahānāyā"ti.
"Katamo, panāvuso, maggo katamā paṭipadā etassa rāgassa dosassa mohassa pahānāyā"ti?
"Ayameva kho, āvuso, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo etassa rāgassa dosassa mohassa pahānāya, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Ayaṃ kho, āvuso, maggo ayaṃ paṭipadā etassa rāgassa dosassa mohassa pahānāyā"ti.
"Bhaddako, āvuso, maggo bhaddikā paṭipadā, etassa rāgassa dosassa mohassa pahānāya. Alañca panāvuso sāriputta, appamādāyā"ti. 
 
Tatiyaṃ.

"A czy jest, przyjacielu, ścieżka, czy jest praktyka do porzucenia tego pożądania, gniewu, niewiedzy?"
"Jest, przyjacielu, ścieżka, jest praktyka do porzucenia tego pożądania, gniewu, niewiedzy."
"Ale jaka jest, przyjacielu, ścieżka, jaka jest praktyka do porzucenia tego pożądania, gniewu, niewiedzy?"
"To jest właśnie, przyjacielu, szlachetna ośmioczęściowa ścieżka, jak następuje - właściwy pogląd, właściwy zamiar, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwe dążenie, właściwa uważność, właściwa medytacja. To jest, przyjacielu, ścieżka, to jest praktyka do porzucenia tego pożądania, gniewu, niewiedzy."
"Wartościowa jest, przyjacielu, ścieżka, wartościowa jest praktyka do porzucenia tego pożądania, gniewu, niewiedzy. I wystarczająca, co więcej przyjacielu Sariputto, ze względu na uważność."

Trzecia [sutta z rozdziału Jambukhādakasaṃyuttaṃ].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz