sobota, 7 czerwca 2014

Pytania o chwytanie

Upādānapañhāsuttaṃ (SN 38.12) - Sutta pytań o chwytanie

"'Upādānaṃ, upādāna'nti, āvuso sāriputta, vuccati. Katamaṃ nu kho, āvuso, upādāna"nti?
"Cattārimāni, āvuso, upādānāni. Kāmupādānaṃ, diṭṭhupādānaṃ sīlabbatupādānaṃ, attavādupādānaṃ – imāni kho, āvuso, cattāri upādānānī"ti. 
"Atthi panāvuso, maggo atthi paṭipadā, etesaṃ upādānānaṃ pahānāyā"ti?
"Atthi kho, āvuso, maggo atthi paṭipadā, etesaṃ upādānānaṃ pahānāyā"ti.
"Katamo panāvuso, maggo katamā paṭipadā, etesaṃ upādānānaṃ pahānāyā"ti?
"Ayameva kho, āvuso, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, etesaṃ upādānānaṃ pahānāya, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Ayaṃ kho, āvuso, maggo ayaṃ paṭipadā, etesaṃ upādānānaṃ pahānāyā"ti. 
"Bhaddako, āvuso, maggo bhaddikā paṭipadā, etesaṃ upādānānaṃ pahānāya. Alañca panāvuso sāriputta, appamādāyā"ti. 
 
Dvādasamaṃ.

"'Chwytanie, chwytanie', przyjacielu Sariputto, mówi się. Czym jest, przyjacielu, chwytanie?"
"Cztery są te, przyjacielu, chwytania. Chwytanie przyjemności zmysłowych, chwytanie poglądów, chwytanie rytuałów, chwytanie teorii o istnieniu ja  - to są, przyjacielu, cztery chwytania."
"A czy jest, przyjacielu, ścieżka, czy jest praktyka do porzucenia tego chwytania?"
"Jest, przyjacielu, ścieżka, jest praktyka do porzucenia tego chwytania."
"Ale jaka jest, przyjacielu, ścieżka, jaka jest praktyka do porzucenia tego chwytania?"
"To właśnie jest, przyjacielu, szlachetna ośmioczęściowa ścieżka do porzucenia tego chwytania, jak następuje - właściwy pogląd, właściwy zamiar, właściwa mowa, właściwe zachowanie, właściwe życie, właściwe dążenie, właściwa uważność, właściwe skupienie medytacyjne. To jest, przyjacielu, ścieżka, to jest praktyka do porzucenia tego chwytania."
"Wartościowa jest, przyjacielu, ścieżka, wartościowa jest praktyka do porzucenia tego chwytania. I wystarczająca, co więcej przyjacielu Sariputto, ze względu na uważność."

Dwunasta [sutta z rozdziału Jambukhādakasaṃyuttaṃ].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz