poniedziałek, 9 czerwca 2014

Pytania o istnienie

Bhavapañhāsuttaṃ (SN 38.13) - Sutta pytań o istnienie
    
"'Bhavo, bhavo'ti, āvuso sāriputta, vuccati. Katamo nu kho, āvuso, bhavo"ti? 
"Tayo me, āvuso, bhavā. Kāmabhavo, rūpabhavo, arūpabhavo – ime kho, āvuso, tayo bhavā"ti. 
"Atthi panāvuso, maggo atthi paṭipadā, etesaṃ bhavānaṃ pariññāyā"ti? 
"Atthi kho, āvuso, maggo atthi paṭipadā, etesaṃ bhavānaṃ pariññāyā"ti. 
"Katamo, panāvuso, maggo katamā paṭipadā, etesaṃ bhavānaṃ pariññāyā"ti? 
"Ayameva kho, āvuso, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, etesaṃ bhavānaṃ pariññāya, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Ayaṃ kho, āvuso, maggo ayaṃ paṭipadā, etesaṃ bhavānaṃ pariññāyā"ti. 
"Bhaddako, āvuso, maggo bhaddikā paṭipadā, etesaṃ bhavānaṃ pariññāya. Alañca panāvuso sāriputta, appamādāyā"ti. 

Terasamaṃ.

"'Istnienie, istnienie', przyjacielu Sariputto, mówi się. Czym jest, przyjacielu, istnienie?"
"Trzy są te, przyjacielu, istnienia. Zmysłowe istnienie, istnienie subtelnej materii, niematerialne istnienie - to są, przyjacielu, trzy istnienia."
"A czy jest, przyjacielu, ścieżka, czy jest praktyka do porzucenia tych istnień?"
"Jest, przyjacielu, ścieżka, jest praktyka do porzucenia tych istnień."
"Ale jaka jest, przyjacielu, ścieżka, jaka jest praktyka do porzucenia tych istnień?"
"To właśnie jest, przyjacielu, szlachetna ośmioczęściowa ścieżka do porzucenia tych istnień, jak następuje - właściwy pogląd, właściwy zamiar, właściwa mowa, właściwe zachowanie, właściwe życie, właściwe dążenie, właściwa uważność, właściwe skupienie medytacyjne. To jest, przyjacielu, ścieżka, to jest praktyka do porzucenia tych istnień."
"Wartościowa jest, przyjacielu, ścieżka, wartościowa jest praktyka do porzucenia tych istnień. I wystarczająca, co więcej przyjacielu Sariputto, ze względu na uważność."

Trzynasta [sutta z rozdziału Jambukhādakasaṃyuttaṃ].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz