piątek, 11 lipca 2014

Ukryty skarb

Nidhikaṇḍasuttaṃ (KN 1.8) - Sutta o ukrytym skarbie
 
Nidhiṃ nidheti puriso, gambhīre odakantike,
Atthe kicce samuppanne, atthāya me bhavissati,
 
Skarb człowiek ukrywa, głęboko w pobliżu wody,
Kiedy potrzeba albo obowiązek pojawi się, wtedy będzie dla mnie pomocą,
 
Rājato vā duruttassa, corato pīḷitassa vā,
Iṇassa vā pamokkhāya, dubbhikkhe āpadāsu vā.
Etadatthāya lokasmiṃ, nidhi nāma nidhīyati.
 
Po zniesławieniu przez króla, albo po skrzywdzeniu przez złodzieja,
Dla uwolnienia się od długu, albo w głodzie i nieszczęściach.
Z tego względu właśnie na świecie skarb jest ukrywany.

Tāvassunihito santo, gambhīre odakantike,
Na sabbo sabbadā eva, tassa taṃ upakappati.

Tak długo, jak byłby ukryty, będąc głęboko w pobliżu wody,
Nie wszystkie (okoliczności) są zawsze dla niego korzystne.
 
Nidhi vā ṭhānā cavati, saññā vāssa vimuyhati,
Nāgā vā apanāmenti, yakkhā vāpi haranti naṃ,

Skarb albo miejsce przemija, albo oznaczenia (ukrycia) zapomina się,
Albo węże naga go usuwają, albo demony yakkha go zabierają,

Appiyā vāpi dāyādā, uddharanti apassato,
Yadā puññakkhayo hoti, sabbametaṃ vinassati.

Albo też niemili spadkobiercy pojawiają się (wcześniej) nieznani.
Kiedy jest wyczerpanie zasług, to wszystko będzie zniszczone.
 
Yassa dānena sīlena, saṃyamena damena ca,
Nidhī sunihito hoti, itthiyā purisassa vā,

Dzięki szczodrości, moralności, powściągliwości i samokontroli,
Kobiety albo mężczyzny, skarb jest dobrze ukryty, 
 
Cetiyamhi ca saṅghe vā, puggale atithīsu vā,
Mātari pitari cāpi, atho jeṭṭhamhi bhātari.

W kurhanie, w zgromadzeniu, albo w osobie wśród gości,
W matce, w ojcu, a także w starszym bracie.

Eso nidhi sunihito, ajeyyo anugāmiko,
Pahāya gamanīyesu, etaṃ ādāya gacchati.
 
To jest dobrze ukryty skarb, niezniszczalny, który podąża za (człowiekiem).
(Człowiek) porzucił (świat) przez odejście, (ale) wziąwszy go idzie. 
  
Asādhāraṇamaññesaṃ, acorāharaṇo nidhi.
Kayirātha dhīro puññāni, yo nidhi anugāmiko.

Skarb nie jest dzielony z innymi, nie jest zabierany przez złodzieja.
Mądry, za którym podąża skarb, powinien gromadzić zasługi.

Esa devamanussānaṃ, sabbakāmadado nidhi,
Yaṃ yadevābhipatthenti, sabbametena labbhati.
 
Ten skarb bogów i ludzi, który daje wszystkim to, czego pragną,
To czego właśnie pragną, on (mądry) otrzymuje to wszystko.

Suvaṇṇatā susaratā, susaṇṭhānā surūpatā,
Ādhipaccaparivāro, sabbametena labbhati.

Piękny kolor skóry, piękna mowa, piękny wygląd, piękna forma,
Panowanie i orszak, otrzymuje to wszystko.

Padesarajjaṃ issariyaṃ, cakkavattisukhaṃ piyaṃ,
Devarajjampi dibbesu, sabbametena labbhati.

Udzielne królestwo, wszechwładza, szczęśliwy ukochany władca świata,
Królowanie wśród bogów, otrzymuje to wszystko.

Mānussikā ca sampatti, devaloke ca yā rati,
Yā ca nibbānasampatti, sabbametena labbhati.

Ludzkie szczęście, jakakolwiek przyjemność w świecie bogów,
Jakakolwiek błogość nibbany, otrzymuje to wszystko.
  
Mittasampadamāgamma, yonisova payuñjato,
Vijjā vimutti vasībhāvo, sabbametena labbhati.
 
Dzięki znakomitym przyjaciołom właściwe zajęcie,
Mistrzostwo w wiedzy i wyzwoleniu, otrzymuje to wszystko.
  
Paṭisambhidā vimokkhā ca, yā ca sāvakapāramī,
Paccekabodhi buddhabhūmi, sabbametena labbhati.
 
Rozróżniająca wiedza i wyzwolenie, jakakolwiek doskonałość ucznia,
Niezależne przebudzenie, ziemia Buddy, otrzymuje to wszystko.
  
Evaṃ mahatthikā esā, yadidaṃ puññasampadā,
Tasmā dhīrā pasaṃsanti, paṇḍitā katapuññatanti.

Nidhikaṇḍasuttaṃ niṭṭhitaṃ. 

Taka jest ta wielka korzyść, a mianowicie - osiągnięcie zasług,
Dlatego mądrzy i mędrcy wychwalają gromadzenie zasług.

Sutta o ukrytym skarbie jest zakończona.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz