poniedziałek, 7 lipca 2014

Niewiedza

Avijjāsuttaṃ (SN 56.17) - Sutta o niewiedzy

Ekamantaṃ nisinno kho so bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca – "'avijjā, avijjā'ti bhante, vuccati. Katamā nu kho, bhante, avijjā, kittāvatā ca avijjāgato hotī"ti?
"Yaṃ kho, bhikkhu, dukkhe aññāṇaṃ, dukkhasamudaye aññāṇaṃ, dukkhanirodhe aññāṇaṃ, dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya aññāṇaṃ – ayaṃ vuccati, bhikkhu, avijjā, ettāvatā ca avijjāgato hotī"ti.
"Tasmātiha, bhikkhu, 'idaṃ dukkha'nti yogo karaṇīyo …pe… 'ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā'ti yogo karaṇīyo"ti. 

Sattamaṃ.

Ten mnich, który z boku usiadł, do Błogosławionego powiedział to: "'Niewiedza, niewiedza', Panie, mówi się. Czym jest, Panie, niewiedza, i pod jakim względem jest się pogrążonym w niewiedzy?"
"To, co jest, mnichu, nieznajomością cierpienia, nieznajomością przyczyny cierpienia, nieznajomością zniszczenia cierpienia, nieznajomością ścieżki prowadzącej do zniszczenia cierpienia - o tym mówi się, mnichu, niewiedza, i pod tym względem jest się pogrążonym w niewiedzy."
"Dlatego tutaj, mnichu, 'to jest cierpienie' - wysiłek powinien być uczyniony ...etc... 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony."
 
Siódma [sutta z rozdziału Dhammacakkappavattanavaggo].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz