sobota, 26 lipca 2014

Słońce - druga mowa

Dutiyasūriyasuttaṃ (SN 56.38) - Druga sutta o słońcu
  
"Yāvakīvañca, bhikkhave, candimasūriyā loke nuppajjanti, neva tāva mahato ālokassa pātubhāvo hoti mahato obhāsassa. Andhatamaṃ tadā hoti andhakāratimisā. Neva tāva rattindivā paññāyanti, na māsaddhamāsā paññāyanti, na utusaṃvaccharā paññāyanti.

"Zatem jak długo, mnisi, księżyc i słońce na świecie nie wschodzą, tak długo nie ma pojawienia się wielkiego światła, wielkiego blasku. Głęboka ciemność jest wtedy, ciemność jak ślepota. Tak długo dzień i noc nie istnieją, miesiąc i pół miesiąca nie istnieją, pora roku i rok nie istnieją.

Yato ca kho, bhikkhave, candimasūriyā loke uppajjanti, atha mahato ālokassa pātubhāvo hoti mahato obhāsassa. Neva andhakāratamaṃ tadā hoti na andhakāratimisā. Atha rattindivā paññāyanti, māsaddhamāsā paññāyanti, utusaṃvaccharā paññāyanti. Evameva kho, bhikkhave, yāvakīvañca tathāgato loke nuppajjati arahaṃ sammāsambuddho, neva tāva mahato ālokassa pātubhāvo hoti mahato obhāsassa. Andhatamaṃ tadā hoti andhakāratimisā. Neva tāva catunnaṃ ariyasaccānaṃ ācikkhaṇā hoti desanā paññāpanā paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ.

Ale odkąd, mnisi, księżyc i słońce na świecie wschodzą, wtedy jest pojawienie się wielkiego światła, wielkiego blasku. Głębokiej ciemności nie ma wtedy, ani ciemności jak ślepota. Wtedy dzień i noc istnieją, miesiąc i pół miesiąca istnieją, pora roku i rok istnieją. Właśnie tak, mnisi, zatem jak długo Tathagata nie rodzi się na świecie, arhat w pełni przebudzony, tak długo nie ma pojawienia się wielkiego światła, wielkiego blasku. Głęboka ciemność jest wtedy, ciemność jak ślepota. Tak długo nie ma wyjaśnienia, głoszenia, odkrywania, ustanowienia, ujawnienia, analizowania, naświetlenia czterech szlachetnych prawd.

Yato ca kho, bhikkhave, tathāgato loke uppajjati arahaṃ sammāsambuddho, atha mahato ālokassa pātubhāvo hoti mahato obhāsassa. Neva andhatamaṃ tadā hoti na andhakāratimisā. Atha kho catunnaṃ ariyasaccānaṃ ācikkhaṇā hoti desanā paññāpanā paṭṭhapanā vivaraṇā vibhajanā uttānīkammaṃ. Katamesaṃ catunnaṃ? Dukkhassa ariyasaccassa …pe… dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasaccassa. Tasmātiha, bhikkhave, 'idaṃ dukkha'nti yogo karaṇīyo …pe… 'ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā'ti yogo karaṇīyo"ti. 
 
Aṭṭhamaṃ.

Ale odkąd, mnisi, Tathagata na świecie rodzi się, arhat w pełni przebudzony, wtedy jest pojawienie się wielkiego światła, wielkiego blasku. Głębokiej ciemności nie ma wtedy, ani ciemności jak ślepota. Wtedy jest wyjaśnienie, głoszenie, odkrywanie, ustanowienie, ujawnienie, analizowanie, naświetlenie czterech szlachetnych prawd. Jakich czterech? Szlachetnej prawdy o cierpieniu ...etc... szlachetnej prawdy o ścieżce prowadzącej do zniszczenia cierpienia. Dlatego tutaj, mnisi, 'to jest cierpienie' - wysiłek powinien być uczyniony ...etc... 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony."

Ósma [sutta z rozdziału Sīsapāvanavaggo].
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz