piątek, 4 lipca 2014

Uważność oddychania

Ānāpānassatisuttaṃ (MN 118) - Sutta o uważności oddychania
  
Evaṃ me sutaṃ – ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati pubbārāme migāramātupāsāde sambahulehi abhiññātehi abhiññātehi therehi sāvakehi saddhiṃ – āyasmatā ca sāriputtena āyasmatā ca mahāmoggallānena āyasmatā ca mahākassapena āyasmatā ca mahākaccāyanena āyasmatā ca mahākoṭṭhikena āyasmatā ca mahākappinena āyasmatā ca mahācundena āyasmatā ca anuruddhena āyasmatā ca revatena āyasmatā ca ānandena, aññehi ca abhiññātehi abhiññātehi therehi sāvakehi saddhiṃ. 
Tena kho pana samayena therā bhikkhū nave bhikkhū ovadanti anusāsanti. Appekacce therā bhikkhū dasapi bhikkhū ovadanti anusāsanti, appekacce therā bhikkhū vīsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti, appekacce therā bhikkhū tiṃsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti, appekacce therā bhikkhū cattārīsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti. Te ca navā bhikkhū therehi bhikkhūhi ovadiyamānā anusāsiyamānā uḷāraṃ pubbenāparaṃ visesaṃ jānanti.

Tak słyszałem.  Pewnego razu Błogosławiony w Savatthi przebywał, we wschodnim parku, w klasztorze Migaramatupasada z licznymi, dobrze znanymi, starszymi uczniami - czcigodnym Sariputtą, czcigodnym Mahamogallaną, czcigodnym Mahakassapą, czcigodnym Mahakaccayą, czcigodnym Mahakotthiką, czcigodnym Mahakappiną, czcigodnym Mahacundą, czcigodnym Anuruddhą, czcigodnym Revatą i czcigodnym Anandą, oraz z innymi dobrze znanymi, starszymi uczniami.
W tym czasie starsi mnisi nowych mnichów pouczali, napominali. Niektórzy starsi mnisi dziesięciu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi dwudziestu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi trzydziestu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi czterdziestu mnichów pouczali, napominali. Tamci zaś nowi mnisi przez starszych mnichów będąc pouczonymi, będąc napomnianymi, znakomicie kolejne etapy rozróżnienia poznawali.

Tena kho pana samayena bhagavā tadahuposathe pannarase pavāraṇāya puṇṇāya puṇṇamāya rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto abbhokāse nisinno hoti. Atha kho bhagavā tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūtaṃ bhikkhusaṅghaṃ anuviloketvā bhikkhū āmantesi – "āraddhosmi, bhikkhave, imāya paṭipadāya, āraddhacittosmi, bhikkhave, imāya paṭipadāya. Tasmātiha, bhikkhave, bhiyyosomattāya vīriyaṃ ārabhatha appattassa pattiyā, anadhigatassa adhigamāya, asacchikatassa sacchikiriyāya. Idhevāhaṃ sāvatthiyaṃ komudiṃ cātumāsiniṃ āgamessāmī"ti. 
Assosuṃ kho jānapadā bhikkhū – "bhagavā kira tattheva sāvatthiyaṃ komudiṃ cātumāsiniṃ āgamessatī"ti. Te jānapadā bhikkhū sāvatthiṃ osaranti bhagavantaṃ dassanāya. Te ca kho therā bhikkhū bhiyyosomattāya nave bhikkhū ovadanti anusāsanti. Appekacce therā bhikkhū dasapi bhikkhū ovadanti anusāsanti, appekacce therā bhikkhū vīsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti, appekacce therā bhikkhū tiṃsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti, appekacce therā bhikkhū cattārīsampi bhikkhū ovadanti anusāsanti. Te ca navā bhikkhū therehi bhikkhūhi ovadiyamānā anusāsiyamānā uḷāraṃ pubbenāparaṃ visesaṃ jānanti.

W tym czasie Błogosławiony w dniu uposatha*, piętnastego dnia, podczas uroczystości zakończenia pory deszczowej, nocą przy pełni księżyca, w otoczeniu zgromadzenia mnichów na otwartej przestrzeni siedział. Wtedy Błogosławiony na pogrążone w ciszy zgromadzenie mnichów popatrzywszy, do mnichów zwrócił się: "Jestem zadowolony, mnisi, z tych postępów, w umyśle jestem zadowolony, mnisi, z tych postępów. Dlatego tutaj, mnisi, jeszcze większy wysiłek podejmujcie do otrzymania tego, co nie zostało otrzymane, do osiągnięcia tego, co nie zostało osiągnięte, do zrealizowania tego, co nie zostało zrealizowane. Tutaj właśnie ja, w Savatthi do dnia pełni księżyca w miesiącu kattika**, do święta Catumasya pozostanę."
Usłyszeli tutejsi mnisi -"Błogosławiony naprawdę tam właśnie w Savatthi do dnia pełni księżyca w miesiącu kattika, do święta Catumasya pozostanie." Tamci tutejsi mnisi w Savatthi przyszli do Błogosławionego żeby zobaczyć się (z nim). Także tamci starsi mnisi jeszcze więcej nowych mnichów pouczali, napominali. Niektórzy starsi mnisi dziesięciu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi dwudziestu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi trzydziestu mnichów pouczali, napominali, niektórzy starsi mnisi czterdziestu mnichów pouczali, napominali. Tamci zaś nowi mnisi przez starszych mnichów będąc pouczonymi, będąc napomnianymi, znakomicie kolejne etapy rozróżnienia poznawali.

Tena kho pana samayena bhagavā tadahuposathe pannarase komudiyā cātumāsiniyā puṇṇāya puṇṇamāya rattiyā bhikkhusaṅghaparivuto abbhokāse nisinno hoti. Atha kho bhagavā tuṇhībhūtaṃ tuṇhībhūtaṃ bhikkhusaṅghaṃ anuviloketvā bhikkhū āmantesi – "apalāpāyaṃ, bhikkhave, parisā, nippalāpāyaṃ, bhikkhave, parisā, suddhā sāre patiṭṭhitā. Tathārūpo ayaṃ, bhikkhave, bhikkhusaṅgho, tathārūpā ayaṃ, bhikkhave, parisā. Yathārūpā parisā āhuneyyā pāhuneyyā dakkhiṇeyyā añjalikaraṇīyā anuttaraṃ puññakkhettaṃ lokassa. Tathārūpo ayaṃ, bhikkhave, bhikkhusaṅgho, tathārūpā ayaṃ, bhikkhave, parisā. Yathārūpāya parisāya appaṃ dinnaṃ bahu hoti, bahu dinnaṃ bahutaraṃ. Tathārūpo ayaṃ, bhikkhave, bhikkhusaṅgho, tathārūpā ayaṃ, bhikkhave, parisā. Yathārūpā parisā dullabhā dassanāya lokassa. Tathārūpo ayaṃ, bhikkhave, bhikkhusaṅgho, tathārūpā ayaṃ, bhikkhave, parisā. Yathārūpaṃ parisaṃ alaṃ yojanagaṇanāni dassanāya gantuṃ puṭosenāpi. Tathārūpo ayaṃ, bhikkhave, bhikkhusaṅgho, tathārūpā ayaṃ, bhikkhave, parisā."

W tym czasie Błogosławiony w dniu uposatha, piętnastego dnia, w dniu pełni księżyca w miesiącu kattika, podczas święta Catumasya, nocą przy pełni księżyca, w otoczeniu zgromadzenia mnichów na otwartej przestrzeni siedział. Wtedy Błogosławiony na pogrążone w ciszy zgromadzenie mnichów popatrzywszy, do mnichów zwrócił się: "Wolna od paplaniny, mnisi, jest społeczność, pozbawiona paplaniny, mnisi, jest społeczność, w czystych wartościach jest utwierdzona. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność. Taka jak ta społeczność jest czcigodna, przyjazna, godna ofiar, godna zaszczytów, jest niezrównanym polem zasług na świecie. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność. W takiej jak ta społeczności mały dar jest wielkim, wielki dar jest (jeszcze) większym. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność. Taka jak ta społeczność jest rzadka do zobaczenia na świecie. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność. Taka jak ta społeczność jest warta (tego), żeby przez wiele mil*** iść z torbą podróżną celem (jej) zobaczenia. Takie jest to, mnisi, zgromadzenie mnichów, taka jest ta, mnisi, społeczność."

Santi, bhikkhave, bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe arahanto khīṇāsavā vusitavanto katakaraṇīyā ohitabhārā anuppattasadatthā parikkhīṇabhavasaṃyojanā sammadaññāvimuttā – evarūpāpi, bhikkhave, santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe. Santi, bhikkhave, bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe pañcannaṃ orambhāgiyānaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā opapātikā tattha parinibbāyino anāvattidhammā tasmā lokā – evarūpāpi, bhikkhave, santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe. Santi, bhikkhave, bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmino sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā dukkhassantaṃ karissanti – evarūpāpi, bhikkhave, santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe. Santi, bhikkhave, bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā sotāpannā avinipātadhammā niyatā sambodhiparāyanā – evarūpāpi, bhikkhave, santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe.

Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy są arhatami, którzy zniszczyli skazy, którzy osiągnęli doskonałość, którzy zrobili to, co było do zrobienia, którzy odłożyli brzemię, którzy osiągnęli pomyślność, którzy wyczerpali więzy powtórnych narodzin, którzy uwolnieni są przez pełne zrozumienie - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy zniszczywszy pięć więzów niższego świata, odrodzą się spontanicznie (w Czystych Krainach), tam osiągną parinibbanę, którzy nie są przeznaczeni do powrotu z tamtego świata - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy zniszczywszy trzy więzy zmniejszyli pożądanie, gniew, niewiedzę, którzy są powracającymi tylko raz, przyszedłszy na ten świat kres cierpienia osiągną - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy zniszczywszy trzy więzy weszli w strumień, którzy nie są przedmiotem potępienia, którzy pewnie kierują się ku przebudzeniu - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów.

Santi, bhikkhave, bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ bhāvanānuyogamanuyuttā viharanti – evarūpāpi, bhikkhave, santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe. Santi, bhikkhave, bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe catunnaṃ sammappadhānānaṃ bhāvanānuyogamanuyuttā viharanti …pe… catunnaṃ iddhipādānaṃ … pañcannaṃ indriyānaṃ … pañcannaṃ balānaṃ … sattannaṃ bojjhaṅgānaṃ … ariyassa aṭṭhaṅgikassa maggassa bhāvanānuyogamanuyuttā viharanti – evarūpāpi, bhikkhave, santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe. Santi, bhikkhave, bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe mettābhāvanānuyogamanuyuttā viharanti … karuṇābhāvanānuyogamanuyuttā viharanti … muditābhāvanānuyogamanuyuttā viharanti … upekkhābhāvanānuyogamanuyuttā viharanti … asubhabhāvanānuyogamanuyuttā viharanti … aniccasaññābhāvanānuyogamanuyuttā viharanti – evarūpāpi, bhikkhave, santi bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe. Santi, bhikkhave, bhikkhū imasmiṃ bhikkhusaṅghe ānāpānassatibhāvanānuyogamanuyuttā viharanti. Ānāpānassati, bhikkhave, bhāvitā bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā. Ānāpānassati, bhikkhave, bhāvitā bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne paripūreti. Cattāro satipaṭṭhānā bhāvitā bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrenti. Satta bojjhaṅgā bhāvitā bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrenti.

Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy rozwijając i praktykując medytację czterech podstaw uważności żyją - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy rozwijając i praktykując medytację czterech właściwych dążeń żyją ...etc... czterech dróg do powodzenia ... pięciu zdolności ... pięciu mocy ... siedmiu czynników oświecenia ... którzy rozwijając i praktykując medytację szlachetnej ośmioczęściowej ścieżki żyją - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy rozwijając i praktykując medytację miłującej dobroci żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację współczucia żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację altruistycznej radości żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację wyciszenia umysłu żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację nieczystości żyją ... którzy rozwijając i praktykując medytację postrzegania nietrwałości żyją - tacy, mnisi, są mnisi w tym zgromadzeniu mnichów. Mnisi, są w tym zgromadzeniu mnichów mnisi, którzy rozwijając i praktykując medytację uważności oddychania żyją. Uważność oddychania, mnisi, gdy jest rozwijana, gdy jest często praktykowana, (przynosi) wielkie skutki, wielkie zasługi. Uważność oddychania, mnisi, gdy jest rozwijana, gdy jest często praktykowana, cztery podstawy uważności urzeczywistnia. Cztery podstawy uważności, gdy są rozwijane, gdy są często praktykowane, siedem czynników oświecenia urzeczywistniają. Siedem czynników oświecenia, gdy są rozwijane, gdy są często praktykowane, wyzwolenie przez wiedzę urzeczywistniają.
 
Kathaṃ bhāvitā ca, bhikkhave, ānāpānassati kathaṃ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā? Idha, bhikkhave, bhikkhu araññagato vā rukkhamūlagato vā suññāgāragato vā nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā. So satova assasati satova passasati.

Jak zatem, gdy jest rozwijana, mnisi, uważność oddychania, gdy jest często praktykowana, (przynosi) wielkie owoce, wielkie zasługi? W tym świecie, mnisi, mnich, który do lasu poszedł, albo pod drzewo poszedł, albo do pustej chaty poszedł, siedzi skrzyżowawszy nogi, ciało prosto trzymając, przed sobą uważność utrzymując. On będąc uważnym wdycha, będąc uważnym wydycha.

Dīghaṃ vā assasanto 'dīghaṃ assasāmī'ti pajānāti, dīghaṃ vā passasanto 'dīghaṃ passasāmī'ti pajānāti, rassaṃ vā assasanto 'rassaṃ assasāmī'ti pajānāti, rassaṃ vā passasanto 'rassaṃ passasāmī'ti pajānāti, 'sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī'ti sikkhati.

Długi wdech robiąc rozumie - 'robię długi wdech', albo długi wydech robiąc rozumie - 'robię długi wydech, albo krótki wdech robiąc rozumie - 'robię krótki wdech', albo krótki wydech robiąc rozumie - 'robię krótki wydech', praktykuje - 'doświadczając całego ciała będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając całego ciała będę wydychał', praktykuje - 'uspokajając cielesne formacje będę wdychał', praktykuje - 'uspokajając cielesne formacje będę wydychał'. 
 
'Pītipaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'pītipaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'sukhapaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'sukhapaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ passasissāmī'ti sikkhati.

Praktykuje - 'doświadczając radości będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając radości będę wydychał', praktykuje - 'doświadczając szczęścia będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając szczęścia będę wydychał', praktykuje - 'odczuwając umysłowe formacje będę wdychał', praktykuje - 'odczuwając umysłowe formacje będę wydychał', praktykuje - 'uspokajając umysłowe formację będę wdychał', praktykuje - 'uspokajając umysłowe formacje będę wydychał'.

'Cittapaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'cittapaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'abhippamodayaṃ cittaṃ passasissāmī'ti sikkhati, 'samādahaṃ cittaṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'samādahaṃ cittaṃ passasissāmī'ti sikkhati, 'vimocayaṃ cittaṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'vimocayaṃ cittaṃ passasissāmī'ti sikkhati.

Praktykuje - 'doświadczając umysłu będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając umysłu będę wydychał', praktykuje - 'zadowalając umysł będę wdychał', praktykuje - 'zadowalając umysł będę wydychał, praktykuje - 'akceptując umysł będę wdychał', praktykuje - 'akceptując umysł będę wydychał, praktykuje - 'uwalniając umysł będę wdychał', praktykuje - 'uwalniając umysł będę wydychał'.
 
'Aniccānupassī assasissāmī'ti sikkhati, 'aniccānupassī passasissāmī'ti sikkhati, 'virāgānupassī assasissāmī'ti sikkhati, 'virāgānupassī passasissāmī'ti sikkhati, 'nirodhānupassī assasissāmī'ti sikkhati, 'nirodhānupassī passasissāmī'ti sikkhati, 'paṭinissaggānupassī assasissāmī'ti sikkhati, 'paṭinissaggānupassī passasissāmī'ti sikkhati. Evaṃ bhāvitā kho, bhikkhave, ānāpānassati evaṃ bahulīkatā mahapphalā hoti mahānisaṃsā.
 
Praktykuje - 'obserwując nietrwałość będę wdychał', praktykuje - 'obserwując nietrwałość będę wydychał', praktykuje - 'obserwując nieobecność pragnień będę wdychał', praktykuje - 'obserwując nieobecność pragnień będę wydychał', praktykuje - 'obserwując zaprzestanie będę wdychał', praktykuje - 'obserwując zaprzestania będę wydychał', praktykuje - 'obserwując odrzucanie będę wdychał', praktykuje - 'obserwując odrzucanie będę wydychał'. Tak rozwijana, mnisi, uważność oddychania, tak często praktykowana, (przynosi) wielkie owoce, wielkie zasługi.

Kathaṃ bhāvitā ca, bhikkhave, ānāpānassati kathaṃ bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne paripūreti? Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu dīghaṃ vā assasanto 'dīghaṃ assasāmī'ti pajānāti, dīghaṃ vā passasanto 'dīghaṃ passasāmī'ti pajānāti, rassaṃ vā assasanto 'rassaṃ assasāmī'ti pajānāti, rassaṃ vā passasanto 'rassaṃ passasāmī'ti pajānāti, 'sabbakāyapaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'sabbakāyapaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'passambhayaṃ kāyasaṅkhāraṃ passasissāmī'ti sikkhati, kāye kāyānupassī, bhikkhave, tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Kāyesu kāyaññatarāhaṃ, bhikkhave, evaṃ vadāmi yadidaṃ – assāsapassāsā. Tasmātiha, bhikkhave, kāye kāyānupassī tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.

Jak zatem, gdy jest rozwijana, mnisi, uważność oddychania, gdy jest często praktykowana, cztery podstawy uważności urzeczywistnia? W jakim czasie mnich długi wdech robiąc rozumie - 'robię długi wdech', albo długi wydech robiąc rozumie - 'robię długi wydech, albo krótki wdech robiąc rozumie - 'robię krótki wdech', albo krótki wydech robiąc rozumie - 'robię krótki wydech', praktykuje - 'doświadczając całego ciała będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając całego ciała będę wydychał', praktykuje - 'uspokajając cielesne formacje będę wdychał', praktykuje - 'uspokajając cielesne formacje będę wydychał', w tym czasie mnich ciało obserwując, mnisi, w ciele przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Wśród ciał pewne ciało, mnisi, ja tak mówię, a mianowicie - jest wdechem i wydechem. Dlatego w tym świecie, mnisi, ciało obserwując w tym czasie mnich w ciele przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata.
 
Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu 'pītipaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'pītipaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'sukhapaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'sukhapaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'cittasaṅkhārapaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'passambhayaṃ cittasaṅkhāraṃ passasissāmī'ti sikkhati, vedanāsu vedanānupassī, bhikkhave, tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Vedanāsu vedanāññatarāhaṃ, bhikkhave, evaṃ vadāmi yadidaṃ – assāsapassāsānaṃ sādhukaṃ manasikāraṃ. Tasmātiha, bhikkhave, vedanāsu vedanānupassī tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.

W jakim czasie, mnisi, mnich praktykuje - 'doświadczając radości będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając radości będę wydychał', praktykuje - 'doświadczając szczęścia będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając szczęścia będę wydychał', praktykuje - 'odczuwając umysłowe formacje będę wdychał', praktykuje - 'odczuwając umysłowe formacje będę wydychał', praktykuje - 'uspokajając umysłowe formację będę wdychał', praktykuje - 'uspokajając umysłowe formacje będę wydychał', w tym czasie mnich uczucia obserwując, mnisi, w uczuciach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Wśród uczuć pewne uczucie, mnisi, ja tak mówię, a mianowicie - jest wdechem i wydechem dobrze obserwowanym. Dlatego w tym świecie, mnisi, uczucia obserwując w tym czasie mnich w uczuciach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata.

Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu 'cittapaṭisaṃvedī assasissāmī'ti sikkhati, 'cittapaṭisaṃvedī passasissāmī'ti sikkhati, 'abhippamodayaṃ cittaṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'abhippamodayaṃ cittaṃ passasissāmī'ti sikkhati, 'samādahaṃ cittaṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'samādahaṃ cittaṃ passasissāmī'ti sikkhati, 'vimocayaṃ cittaṃ assasissāmī'ti sikkhati, 'vimocayaṃ cittaṃ passasissāmī'ti sikkhati, citte cittānupassī, bhikkhave, tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Nāhaṃ, bhikkhave, muṭṭhassatissa asampajānassa ānāpānassatiṃ vadāmi. Tasmātiha, bhikkhave, citte cittānupassī tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ.

W jakim czasie, mnisi, mnich praktykuje - 'doświadczając umysłu będę wdychał', praktykuje - 'doświadczając umysłu będę wydychał', praktykuje - 'zadowalając umysł będę wdychał', praktykuje - 'zadowalając umysł będę wydychał', praktykuje - 'akceptując umysł będę wdychał', praktykuje - 'akceptując umysł będę wydychał', praktykuje - 'uwalniając umysł będę wdychał', praktykuje - 'uwalniając umysł będę wydychał', w tym czasie mnich umysł obserwując, mnisi, w umyśle przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Ja nie mówię, mnisi, że dla zapominalskiego, nierozważnego jest uważność oddychania. Dlatego w tym świecie, mnisi, umysł obserwując w tym czasie mnich w umyśle przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata.

Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu 'aniccānupassī assasissāmī'ti sikkhati, 'aniccānupassī passasissāmī'ti sikkhati, 'virāgānupassī assasissāmī'ti sikkhati, 'virāgānupassī passasissāmī'ti sikkhati, 'nirodhānupassī assasissāmī'ti sikkhati, 'nirodhānupassī passasissāmī'ti sikkhati, 'paṭinissaggānupassī assasissāmī'ti sikkhati, 'paṭinissaggānupassī passasissāmī'ti sikkhati, dhammesu dhammānupassī, bhikkhave, tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. So yaṃ taṃ abhijjhādomanassānaṃ pahānaṃ taṃ paññāya disvā sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti. Tasmātiha, bhikkhave, dhammesu dhammānupassī tasmiṃ samaye bhikkhu viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ. Evaṃ bhāvitā kho, bhikkhave, ānāpānassati evaṃ bahulīkatā cattāro satipaṭṭhāne paripūreti.

W jakim czasie, mnisi, mnich praktykuje - 'obserwując nietrwałość będę wdychał', praktykuje - 'obserwując nietrwałość będę wydychał', praktykuje - 'obserwując nieobecność pragnień będę wdychał', praktykuje - 'obserwując nieobecność pragnień będę wydychał', praktykuje - 'obserwując zaprzestanie będę wdychał', praktykuje - 'obserwując zaprzestanie będę wydychał', praktykuje - 'obserwując odrzucanie będę wdychał', praktykuje - 'obserwując odrzucanie będę wydychał', w tym czasie mnich dhammy obserwując, mnisi, w dhammach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Ten, kto porzuconą chciwość i (porzucone) niezadowolenie dzięki tej mądrości ujrzał, jest tym, który dobrze trzyma wszystko pod kontrolą. Dlatego w tym świecie, mnisi, dhammy obserwując w tym czasie mnich w dhammach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata. Tak rozwijana, mnisi, uważność oddychania, tak często praktykowana, cztery podstawy uważności urzeczywistnia.

Kathaṃ bhāvitā ca, bhikkhave, cattāro satipaṭṭhānā kathaṃ bahulīkatā satta bojjhaṅge paripūrenti? Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu kāye kāyānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ, upaṭṭhitāssa tasmiṃ samaye sati hoti asammuṭṭhā. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno upaṭṭhitā sati hoti asammuṭṭhā, satisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti. Satisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, satisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

Jak zatem, gdy są rozwijane, mnisi, cztery podstawy uważności, gdy są często praktykowane, siedem czynników oświecenia urzeczywistniają? W jakim czasie, mnisi, mnich ciało obserwując w ciele przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, w tym czasie nieustanna (jego) uważność jest ustanowiona. W jakim czasie, mnisi, u mnicha nieustanna uważność jest ustanowiona, w tym czasie uważność jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Uważność jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, uważność jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

So tathāsato viharanto taṃ dhammaṃ paññāya pavicinati pavicayati parivīmaṃsaṃ āpajjati. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu tathāsato viharanto taṃ dhammaṃ paññāya pavicinati pavicayati parivīmaṃsaṃ āpajjati, dhammavicayasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, dhammavicayasambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, dhammavicayasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

On tak uważny żyjąc, tę Dhammę tak więc z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi. W jakim czasie, mnisi, mnich tak uważny żyjąc, tę Dhammę tak więc z mądrością poznaje, kompletną analizę prowadzi, w tym czasie poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Tassa taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicayato parivīmaṃsaṃ āpajjato āraddhaṃ hoti vīriyaṃ asallīnaṃ. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicayato parivīmaṃsaṃ āpajjato āraddhaṃ hoti vīriyaṃ asallīnaṃ, vīriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, vīriyasambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, vīriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
 
U tego, kto tę Dhammę z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi, jest początek aktywnego wysiłku. W jakim czasie, mnisi, u mnicha ta Dhamma z mądrością jest poznawana, kompletna (jej) analiza jest prowadzona, jest początek aktywnego wysiłku, w tym czasie wysiłek jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Wysiłek jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, wysiłek jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Āraddhavīriyassa uppajjati pīti nirāmisā. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno āraddhavīriyassa uppajjati pīti nirāmisā, pītisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, pītisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, pītisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

U tego, kto zaczął wysiłek powstaje radość wolna od zmysłowych pragnień. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, u którego zaczął się wysiłek, powstaje radość wolna od zmysłowych pragnień, w tym czasie radość jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Radość jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, radość jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Pītimanassa kāyopi passambhati, cittampi passambhati. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno pītimanassa kāyopi passambhati, cittampi passambhati, passaddhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, passaddhisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, passaddhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

U tego, kto jest radosny, ciało się uspokaja, a także umysł się uspokaja. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, u którego ciało się uspokaja, a także umysł się uspokaja, w tym czasie wyciszenie jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Wyciszenie jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, wyciszenie jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Passaddhakāyassa sukhino cittaṃ samādhiyati. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno passaddhakāyassa sukhino cittaṃ samādhiyati, samādhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, samādhisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, samādhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

U szczęśliwego, który uspokoił ciało, umysł uspokaja się. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, szczęśliwego, który uspokoił ciało, umysł uspokaja się, w tym czasie skupienie jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Skupienie jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, skupienie jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

So tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti, upekkhāsambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, upekkhāsambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, upekkhāsambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

Ten, o tak skupionym umyśle dobrze trzyma wszystko pod kontrolą. W jakim czasie, mnisi, mnich o tak skupionym umyśle dobrze trzyma wszystko pod kontrolą, w tym czasie równowaga jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Równowagę jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, równowaga jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu vedanāsu …pe… citte… dhammesu dhammānupassī viharati ātāpī sampajāno satimā vineyya loke abhijjhādomanassaṃ, upaṭṭhitāssa tasmiṃ samaye sati hoti asammuṭṭhā. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno upaṭṭhitā sati hoti asammuṭṭhā, satisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, satisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, satisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

W jakim czasie, mnisi, mnich w uczuciach ...etc... w umyśle ... dhammy obserwując w dhammach przebywa gorliwy, świadomy, uważny, powinien usunąć chciwość i niezadowolenie względem świata, w tym czasie nieustanna (jego) uważność jest ustanowiona. W jakim czasie, mnisi, u mnicha nieustanna uważność jest ustanowiona, w tym czasie uważność jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Uważność jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, uważność jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

So tathāsato viharanto taṃ dhammaṃ paññāya pavicinati pavicayati parivīmaṃsaṃ āpajjati. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu tathāsato viharanto taṃ dhammaṃ paññāya pavicinati pavicayati parivīmaṃsaṃ āpajjati, dhammavicayasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, dhammavicayasambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, dhammavicayasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

On tak uważny żyjąc, tę Dhammę tak więc z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi. W jakim czasie, mnisi, mnich tak uważny żyjąc, tę Dhammę tak więc z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi, w tym czasie poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Tassa taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicayato parivīmaṃsaṃ āpajjato āraddhaṃ hoti vīriyaṃ asallīnaṃ. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno taṃ dhammaṃ paññāya pavicinato pavicayato parivīmaṃsaṃ āpajjato āraddhaṃ hoti vīriyaṃ asallīnaṃ, vīriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, vīriyasambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, vīriyasambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.
 
U tego, kto tę Dhammę z mądrością poznaje, kompletną (jej) analizę prowadzi, jest początek aktywnego wysiłku. W jakim czasie, mnisi, u mnicha ta Dhamma z mądrością jest poznawana, kompletna (jej) analiza jest prowadzona, jest początek aktywnego wysiłku, w tym czasie wysiłek jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Wysiłek jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, wysiłek jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Āraddhavīriyassa uppajjati pīti nirāmisā. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno āraddhavīriyassa uppajjati pīti nirāmisā, pītisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, pītisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, pītisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

U tego, kto zaczął wysiłek powstaje radość wolna od zmysłowych pragnień. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, u którego zaczął się wysiłek, powstaje radość wolna od zmysłowych pragnień, w tym czasie radość jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Radość jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, radość jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.
 
Pītimanassa kāyopi passambhati, cittampi passambhati. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno pītimanassa kāyopi passambhati, cittampi passambhati, passaddhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, passaddhisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, passaddhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

U tego, kto jest radosny, ciało się uspokaja, a także umysł się uspokaja. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, u którego ciało się uspokaja, a także umysł się uspokaja, w tym czasie wyciszenie jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Wyciszenie jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, wyciszenie jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

Passaddhakāyassa sukhino cittaṃ samādhiyati. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhuno passaddhakāyassa sukhino cittaṃ samādhiyati, samādhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, samādhisambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, samādhisambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati.

U szczęśliwego, który uspokoił ciało, umysł uspokaja się. W jakim czasie, mnisi, u mnicha, szczęśliwego, który uspokoił ciało, umysł uspokaja się, w tym czasie skupienie jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Skupienie jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, skupienie jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje.

So tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti. Yasmiṃ samaye, bhikkhave, bhikkhu tathāsamāhitaṃ cittaṃ sādhukaṃ ajjhupekkhitā hoti, upekkhāsambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno āraddho hoti, upekkhāsambojjhaṅgaṃ tasmiṃ samaye bhikkhu bhāveti, upekkhāsambojjhaṅgo tasmiṃ samaye bhikkhuno bhāvanāpāripūriṃ gacchati. Evaṃ bhāvitā kho, bhikkhave, cattāro satipaṭṭhānā evaṃ bahulīkatā satta sambojjhaṅge paripūrenti.

Ten, o tak skupionym umyśle dobrze trzyma wszystko pod kontrolą. W jakim czasie, mnisi, mnich o tak skupionym umyśle dobrze trzyma wszystko pod kontrolą, w tym czasie równowaga jako czynnik oświecenia u mnicha ma początek. Równowagę jako czynnik oświecenia w tym czasie mnich rozwija, równowaga jako czynnik oświecenia w tym czasie u mnicha spełnienie rozwoju powoduje. Tak zatem rozwijane, mnisi, cztery podstawy uważności, tak często praktykowane, siedem czynników oświecenia urzeczywistniają.

Kathaṃ bhāvitā ca, bhikkhave, satta bojjhaṅgā kathaṃ bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrenti? Idha, bhikkhave, bhikkhu satisambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. Dhammavicayasambojjhaṅgaṃ bhāveti …pe… vīriyasambojjhaṅgaṃ bhāveti … pītisambojjhaṅgaṃ bhāveti… passaddhisambojjhaṅgaṃ bhāveti … samādhisambojjhaṅgaṃ bhāveti … upekkhāsambojjhaṅgaṃ bhāveti vivekanissitaṃ virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ. Evaṃ bhāvitā kho, bhikkhave, satta bojjhaṅgā evaṃ bahulīkatā vijjāvimuttiṃ paripūrentī"ti.
 
Idamavoca bhagavā. Attamanā te bhikkhū bhagavato bhāsitaṃ abhinandunti.
 
Ānāpānassatisuttaṃ niṭṭhitaṃ aṭṭhamaṃ.

Jak zatem, gdy są rozwijane, mnisi, siedem czynników oświecenia, gdy są często praktykowane, wyzwolenie przez wiedzę urzeczywistniają? W tym świecie, mnisi, mnich uważność jako czynnik oświecenia rozwija, polegając na odosobnieniu, polegając na braku pragnień, polegając na zaprzestaniu, kończąc na wyrzeczeniach. Poznawanie Dhammy jako czynnik oświecenia rozwija ...etc... wysiłek jako czynnik oświecenia rozwija ... radość jako czynnik oświecenia rozwija ... wyciszenie jako czynnik oświecenia rozwija ... skupienie jako czynnik oświecenia rozwija ... równowagę jako czynnik oświecenia rozwija, polegając na odosobnieniu, polegając na braku pragnień, polegając na zaprzestaniu, kończąc na wyrzeczeniach. Tak zatem rozwijane, mnisi, siedem czynników oświecenia, tak często praktykowane, wyzwolenie przez wiedzę urzeczywistniają."
 
Powiedział to Błogosławiony. Zadowoleni tamci mnisi w mowie Błogosławionego znaleźli przyjemność.

Mowa o uważności oddychania jest zakończona, ósma.

* Uposattha - dzień postu, jest to dzień pełni księżyca, nowiu oraz pierwszej i ostatniej kwadry.
** Kattika - październik-listopad.
*** Yojana - odległość, jaką może przejść wół w jarzmie.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz