piątek, 1 sierpnia 2014

Odosobnienie

Paṭisallānasuttaṃ (SN 56.2) - Sutta o odosobnieniu

"Paṭisallāne, bhikkhave, yogamāpajjatha. Paṭisallīno, bhikkhave, bhikkhu yathābhūtaṃ pajānāti. Kiñca yathābhūtaṃ pajānāti? 'Idaṃ dukkha'nti yathābhūtaṃ pajānāti, 'ayaṃ dukkhasamudayo'ti yathābhūtaṃ pajānāti, 'ayaṃ dukkhanirodho'ti yathābhūtaṃ pajānāti, 'ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā'ti yathābhūtaṃ pajānāti. Paṭisallāne, bhikkhave, yogamāpajjatha. Paṭisallīno, bhikkhave, bhikkhu yathābhūtaṃ pajānāti. Tasmātiha, bhikkhave, 'idaṃ dukkha'nti yogo karaṇīyo, 'ayaṃ dukkhasamudayo'ti yogo karaṇīyo, 'ayaṃ dukkhanirodho'ti yogo karaṇīyo, 'ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā'ti yogo karaṇīyo"ti. 

Dutiyaṃ.

"W odosobnieniu, mnisi, podejmujcie wysiłek. Będąc w odosobnieniu, mnisi, mnich zgodnie z rzeczywistością jasno widzi. Co zatem zgodnie z rzeczywistością jasno widzi? 'To jest cierpienie' - zgodnie z rzeczywistością jasno widzi, 'to jest przyczyna cierpienia' - zgodnie z rzeczywistością jasno widzi, 'to jest zniszczenie cierpienia' - zgodnie z rzeczywistością jasno widzi, 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' - zgodnie z rzeczywistością jasno widzi. W odosobnieniu, mnisi, podejmujcie wysiłek. Będąc w odosobnieniu, mnisi, mnich zgodnie z rzeczywistością jasno widzi. Dlatego tutaj, mnisi, 'to jest cierpienie' - wysiłek powinien być uczyniony, 'to jest przyczyna cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony, 'to jest zniszczenie cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony, 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony."
 
Druga [sutta z rozdziału Samādhivaggo].

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz