środa, 1 października 2014

Surowe ziarno - czwarty rozdział

Catutthaāmakadhaññapeyyālavaggo (SN 56.91-101) - Czwarty rozdział o surowym ziarnie
 
Khettavatthusuttaṃ (SN 56.91) - Sutta o polach i ziemi

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye khettavatthupaṭiggahaṇā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye khettavatthupaṭiggahaṇā appaṭiviratā …pe… Paṭhamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od przyjmowania pól i ziemi, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od przyjmowania pól i ziemi ...etc... Pierwsza.

Kayavikkayasuttaṃ (SN 56.92) - Sutta o kupowaniu i sprzedaży
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye kayavikkayā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye kayavikkayā appaṭiviratā …pe… Dutiyaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od kupowania i sprzedaży, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od kupowania i sprzedaży ...etc... Druga.
 
Dūteyyasuttaṃ (SN 56.93) - Sutta o dostarczaniu wiadomości
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye dūteyyapahinagamanānuyogā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye dūteyyapahinagamanānuyogā appaṭiviratā …pe… Tatiyaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od dostarczania wiadomości i od chodzenia na posyłki, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od dostarczania wiadomości i od chodzenia na posyłki ...etc... Trzecia.
 
Tulākūṭasuttaṃ (SN 56.94) - Sutta o fałszywych wagach
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye tulākūṭakaṃsakūṭamānakūṭā appaṭiviratā …pe… Catutthaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od fałszywych wag, fałszywych wyrobów z brązu i fałszywych miar, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od fałszywych wag, fałszywych wyrobów z brązu i fałszywych miar ...etc... Czwarta.
 
Ukkoṭanasuttaṃ (SN 56.95) - Sutta o braniu łapówek
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye ukkoṭanavañcananikatisāciyogā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye ukkoṭanavañcananikatisāciyogā appaṭiviratā …pe… Pañcamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od brania łapówek, oszustw, nieuczciwości, nieszczerości, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od brania łapówek, oszustw, nieuczciwości, nieszczerości ...etc... Piąta.

Chedanādisuttaṃ (SN 56.96-101) - Sutta o niszczeniu itd.
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye chedanavadhabandhanaviparāmosaālopasahasākārā appaṭiviratā. Taṃ kissa hetu? Adiṭṭhattā bhikkhave, catunnaṃ ariyasaccānaṃ. Katamesaṃ catunnaṃ? Dukkhassa ariyasaccassa …pe… dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasaccassa."
 
...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od niszczenia, zabijania, więzienia, rozbojów na drogach, plądrowania i przemocy, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od niszczenia, zabijania, więzienia, rozbojów na drogach, plądrowania i przemocy. To z jakiego powodu? Z powodu niewidzianych, mnisi, czterech szlachetnych prawd. Jakich czterech? Szlachetnej prawdy o cierpieniu ...etc... szlachetnej prawdy o ścieżce prowadzącej do zniszczenia cierpienia." 
 
"Tasmātiha, bhikkhave, 'idaṃ dukkha'nti yogo karaṇīyo …pe… 'ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā'ti yogo karaṇīyo"ti. Ekādasamaṃ.

"Dlatego tutaj, mnisi, 'to jest cierpienie' - wysiłek powinien być uczyniony ...etc... 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony." Jedenasta.

Catutthaāmakadhaññapeyyālavaggo dasamo.
 
Tassuddānaṃ –
Khettaṃ kāyaṃ dūteyyañca, tulākūṭaṃ ukkoṭanaṃ,
Chedanaṃ vadhabandhanaṃ, viparālopaṃ sāhasanti.

Rozdział Catutthaāmakadhaññapeyyālavaggo, dziesiąty.

Spis treści:
Pole, kupowanie, dostarczanie wiadomości, fałszywa waga, branie łapówek,
Niszczenie, zabijanie, więzienie, rozboje na drogach, przemoc.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz