niedziela, 28 września 2014

Surowe ziarno - drugi rozdział

Dutiyaāmakadhaññapeyyālavaggo (SN 56.71-80) - Drugi rozdział o surowym ziarnie
 
Pāṇātipātasuttaṃ (SN 56.71) - Sutta o zabijaniu istot żywych

…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye pāṇātipātā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye pāṇātipātā appaṭiviratā. Taṃ kissa hetu? …pe… Paṭhamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od zabijania istot żywych, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od zabijania istot żywych. To z jakiego powodu? ...etc... Pierwsza.

Adinnādānasuttaṃ (SN 56.72) -  Sutta o braniu tego, co nie jest dane
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye adinnādānā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye adinnādānā appaṭiviratā …pe… Dutiyaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od brania tego, co nie jest dane, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od brania tego, co nie jest dane ...etc... Druga.

Kāmesumicchācārasuttaṃ (SN 56.73) - Sutta o oddawaniu się przyjemnościom zmysłowym
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye kāmesumicchācārā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye kāmesumicchācārā appaṭiviratā …pe… Tatiyaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od oddawania się przyjemnościom zmysłowym, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od oddawania się przyjemnościom zmysłowym ...etc... Trzecia.

Musāvādasuttaṃ (SN 56.74) - Sutta o kłamliwej mowie
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye musāvādā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye musāvādā appaṭiviratā …pe… Catutthaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od kłamliwej mowy, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od kłamliwej mowy ...etc... Czwarta.

Pesuññasuttaṃ (SN 56.75) - Sutta o oszczerczej mowie
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye pisuṇāya vācāya paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye pisuṇāya vācāya appaṭiviratā …pe… Pañcamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od oszczerczej mowy, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od oszczerczej mowy ...etc... Piąta.

Pharusavācāsuttaṃ (SN 56.76) - Sutta o wulgarnej mowie
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye pharusāya vācāya paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye pharusāya vācāya appaṭiviratā …pe… Chaṭṭhaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od wulgarnej mowy, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od wulgarnej mowy ...etc... Szósta.
 
Samphappalāpasuttaṃ (SN 56.77) - Sutta o bezużytecznej paplaninie
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye samphappalāpā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye samphappalāpā appaṭiviratā …pe… Sattamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od bezużytecznej paplaniny, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od bezużytecznej paplaniny ...etc... Siódma.

Bījagāmasuttaṃ (SN 56.78) - Sutta o nasionach
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye bījagāmabhūtagāmasamārambhā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye bījagāmabhūtagāmasamārambhā appaṭiviratā …pe… Aṭṭhamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od niszczenia nasion i roślin, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie po wstrzymują się od niszczenia nasion i roślin ...etc... Ósma.

Vikālabhojanasuttaṃ (SN 56.79) - Sutta o spożywaniu posiłków w niewłaściwym czasie
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye vikālabhojanā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye vikālabhojanā appaṭiviratā …pe… Navamaṃ.

...Etc... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od (spożywania) posiłków w niewłaściwym czasie, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od (spożywania) posiłków w niewłaściwym czasie ...etc... Dziewiąta.
 
Gandhavilepanasuttaṃ (SN 56.80) - Sutta o pachnidłach i maściach
 
…Pe… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye mālāgandhavilepanadhāraṇamaṇḍanavibhūsanaṭṭhānā appaṭiviratā …pe… Dasamaṃ.

... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od używania girland, pachnideł, maści, perfum, ozdób, biżuterii, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od używania girland, pachnideł, maści, perfum, ozdób, biżuterii ...etc... Dziesiąta.

Dutiyaāmakadhaññapeyyālavaggo aṭṭhamo.
 
Tassuddānaṃ –
Pāṇaṃ adinnaṃ kāmesu, musāvādañca pesuññaṃ,
Pharusaṃ samphappalāpaṃ, bījañca vikālaṃ gandhanti.

Rozdział Dutiyaāmakadhaññapeyyālavaggo, ósmy.

Spis treści:
Żywa istota, branie, o przyjemnościach zmysłowych, kłamliwa i oszczercza mowa,
Wulgarna mowa, bezużyteczna paplanina, nasiona, niewłaściwy czas, pachnidło.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz