sobota, 27 września 2014

Surowe ziarno - pierwszy rozdział

Paṭhamaāmakadhaññapeyyālavaggo (SN 56.61-70) - Pierwszy rozdział o surowym ziarnie

Aññatrasuttaṃ (SN 56.61) - Sutta o innych miejscach
 
Atha kho bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsuṃ āropetvā bhikkhū āmantesi – "taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, katamaṃ nu kho bahutaraṃ – yo vāyaṃ mayā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito, ayaṃ vā mahāpathavī"ti? 
"Etadeva, bhante, bahutaraṃ, yadidaṃ – mahāpathavī, appamattakāyaṃ bhagavatā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito. Saṅkhampi na upeti, upanidhampi na upeti, kalabhāgampi na upeti mahāpathaviṃ upanidhāya bhagavatā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito"ti.

Wtedy Błogosławiony czubkiem paznokcia trochę pyłu zgarnąwszy do mnichów zwrócił się: "Co o tym, myślicie, mnisi, czego jest więcej, czy przeze mnie czubkiem paznokcia trochę tego pyłu zebranego, czy tamtego (pyłu) na ziemi?"
"Tamtego właśnie, Panie, jest więcej, a mianowicie - (pyłu) na ziemi, odrobiną jest przez Błogosławionego czubkiem paznokcia trochę tego pyłu zebranego. Nawet nie liczy się, nawet nie ma porównania, nawet nie jest ułamkiem, w porównaniu z (pyłem) na ziemi, przez Błogosławionego czubkiem paznokcia ta odrobina pyłu zebrana."

"Evameva kho, bhikkhave, appamattakā te sattā ye manussesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye aññatra manussehi paccājāyanti. Taṃ kissa hetu? Adiṭṭhattā, bhikkhave, catunnaṃ ariyasaccānaṃ. Katamesaṃ catunnaṃ? Dukkhassa ariyasaccassa …pe… dukkhanirodhagāminiyā paṭipadāya ariyasaccassa. Tasmātiha, bhikkhave, 'idaṃ dukkha'nti yogo karaṇīyo …pe… 'ayaṃ dukkhanirodhagāminī paṭipadā'ti yogo karaṇīyo"ti. Paṭhamaṃ.

"Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które wśród ludzi odradzają się, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które w innych miejscach poza sferą ludzi odradzają się. To z jakiego powodu? Z powodu niewidzianych, mnisi, czterech szlachetnych prawd. Jakich czterech? Szlachetnej prawdy o cierpieniu ...etc... szlachetnej prawdy o ścieżce prowadzącej do zniszczenia cierpienia. Dlatego tutaj, mnisi, 'to jest cierpienie' - wysiłek powinien być uczyniony ...etc... 'to jest ścieżka prowadząca do zniszczenia cierpienia' - wysiłek powinien być uczyniony." Pierwsza.

Paccantasuttaṃ (SN 56.62) - Sutta o tych poza granicami
 
Atha kho bhagavā parittaṃ nakhasikhāyaṃ paṃsuṃ āropetvā bhikkhū āmantesi – "taṃ kiṃ maññatha, bhikkhave, katamaṃ nu kho bahutaraṃ – yo vāyaṃ mayā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito, ayaṃ vā mahāpathavī"ti? 
"Etadeva, bhante, bahutaraṃ, yadidaṃ – mahāpathavī, appamattakāyaṃ bhagavatā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito. Saṅkhampi na upeti, upanidhampi na upeti, kalabhāgampi na upeti mahāpathaviṃ upanidhāya bhagavatā paritto nakhasikhāyaṃ paṃsu āropito"ti.

Wtedy Błogosławiony czubkiem paznokcia trochę pyłu zgarnąwszy do mnichów zwrócił się: "Co o tym, myślicie, mnisi, czego jest więcej, czy przeze mnie czubkiem paznokcia trochę tego pyłu zebranego, czy tamtego (pyłu) na ziemi?"
"Tamtego właśnie, Panie, jest więcej, a mianowicie - (pyłu) na ziemi, odrobiną jest przez Błogosławionego czubkiem paznokcia trochę tego pyłu zebranego. Nawet nie liczy się, nawet nie ma porównania, nawet nie jest ułamkiem, w porównaniu z (pyłem) na ziemi, przez Błogosławionego czubkiem paznokcia ta odrobina pyłu zebrana."
 
"Evameva kho, bhikkhave, appamattakā te sattā ye majjhimesu janapadesu paccājāyanti, atha kho eteva bahutarā sattā ye paccantimesu janapadesu paccājāyanti aviññātāresu milakkhesu …pe… Dutiyaṃ.

"Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które w centralnych krajach odradzają się, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które w odległych krajach odradzają się, wśród obcych, wśród barbarzyńców ...etc... Druga.
 
Paññāsuttaṃ (SN 56.63) - Sutta o mądrości
 
… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye pana ariyena paññācakkhunā samannāgatā, atha kho eteva bahutarā sattā ye avijjāgatā sammuḷhā …pe… Tatiyaṃ.

... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które szlachetnym okiem mądrości są obdarzone, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które w niewiedzy są pogrążone, zaślepione ...etc... Trzecia.
 
Surāmerayasuttaṃ (SN 56.64) - Sutta o odurzających trunkach
 
… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye surāmerayamajjappamādaṭṭhānā paṭiviratā, atha kho eteva bahutarā sattā ye surāmerayamajjappamādaṭṭhānā apaṭiviratā …pe… Catutthaṃ.

... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które powstrzymują się od picia odurzających trunków powodujących zaniedbania, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie powstrzymują się od picia odurzających trunków powodujących zaniedbania ...etc... Czwarta.

Odakasuttaṃ (SN 56.65) - Sutta o wodzie
 
"Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye thalajā, atha kho eteva bahutarā sattā ye udakajā. Taṃ kissa hetu …pe… Pañcamaṃ.

... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które narodziły się z ziemi, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które narodziły się z wody. To z jakiego powodu ...etc... Piąta.

Matteyyasuttaṃ (SN 56.66) - Sutta o szacunku dla matki
 
… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye matteyyā, atha kho eteva bahutarā sattā ye amatteyyā …pe… Chaṭṭhaṃ.

... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które szanują matkę, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie szanują matki ...etc... Szósta.
 
Petteyyasuttaṃ (SN 56.67) - Sutta o szacunku dla ojca
 
… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye petteyyā, atha kho eteva bahutarā sattā ye apetteyyā …pe… Sattamaṃ.

... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które szanują ojca, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie szanują ojca ...etc... Siódma.
 
Sāmaññasuttaṃ (SN 56.68) - Sutta o stanie ascety
 
… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye sāmaññā, atha kho eteva bahutarā sattā ye asāmaññā …pe… Aṭṭhamaṃ.

... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które są w stanie ascety, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie są w stanie ascety ...etc... Ósma.

Brahmaññasuttaṃ (SN 56.69) - Sutta o stanie bramina
 
… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye brahmaññā, atha kho eteva bahutarā sattā ye abrahmaññā …pe… Navamaṃ.

... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które są w stanie bramina, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które nie są w stanie bramina ...etc... Dziewiąta.
 
Pacāyikasuttaṃ (SN 56.70) - Sutta o okazywaniu szacunku
 
… "Evameva kho, bhikkhave, appakā te sattā ye kule jeṭṭhāpacāyino, atha kho eteva bahutarā sattā ye kule ajeṭṭhāpacāyinoti …pe… Dasamaṃ.

... "Właśnie tak, mnisi, niewiele jest tych istot, które w rodzinie okazują szacunek starszym, natomiast o wiele więcej jest tych istot, które w rodzinie nie okazują szacunku starszym ...etc... Dziesiąta.

Paṭhamaāmakadhaññapeyyālavaggo sattamo.
 
Tassuddānaṃ –
Aññatra paccantaṃ paññā, surāmerayaodakā,
Matteyya petteyyā cāpi, sāmaññaṃ brahmapacāyikanti.

Rozdział Paṭhamaāmakadhaññapeyyālavaggo, siódmy.

Spis treści:
Inne miejsca, poza granicami, mądrość, odurzające trunki i woda,
Szacunek dla matki a także dla ojca, stan ascety, stan bramina i okazywanie szacunku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz