wtorek, 4 listopada 2014

Wszystko co nietrwałe

Sabbaaniccavaggo (SN 35.43-52) - Rozdział o wszystkim co nietrwałe

Aniccādisuttanavakaṃ (SN 35.43) - Pierwsza sutta z dziewięciu o nietrwałym
 
Sāvatthinidānaṃ. Tatra kho …pe… "sabbaṃ, bhikkhave, aniccaṃ. Kiñca, bhikkhave, sabbaṃ aniccaṃ? Cakkhu, bhikkhave, aniccaṃ, rūpā aniccā, cakkhuviññāṇaṃ aniccaṃ, cakkhusamphasso anicco. Yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ …pe… jivhā aniccā, rasā aniccā, jivhāviññāṇaṃ aniccaṃ, jivhāsamphasso anicco. Yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ. Kāyo anicco …pe… mano anicco, dhammā aniccā, manoviññāṇaṃ aniccaṃ, manosamphasso anicco. Yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi aniccaṃ. Evaṃ passaṃ, bhikkhave, sutavā ariyasāvako cakkhusmimpi nibbindati, rūpesupi nibbindati, cakkhuviññāṇepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati. Yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi nibbindati …pe… manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, manoviññāṇepi nibbindati, manosamphassepi nibbindati, yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi nibbindati. Nibbindaṃ virajjati, virāgā vimuccati, vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti. 'Khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā'ti pajānātī"ti. Paṭhamaṃ.

W Savatthi. Tamże ...etc... "Wszystko, mnisi, jest nietrwałe. Jakie zatem, mnisi, wszystko jest nietrwałe? Oko, mnisi, jest nietrwałe, formy (widziane) są nietrwałe, świadomość oka jest nietrwała, kontakt wzrokowy jest nietrwały. Także to, co za przyczyną kontaktu wzrokowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest nietrwałe ...etc... język jest nietrwały, smaki są nietrwałe, świadomość języka jest nietrwała, kontakt smakowy jest nietrwały. Także to, co za przyczyną kontaktu smakowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest nietrwałe. Ciało jest nietrwałe ...etc... umysł jest nietrwały, dhammy są nietrwałe, świadomość umysłu jest nietrwała, kontakt umysłowy jest nietrwały. Także to, co za przyczyną kontaktu umysłowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest nietrwałe. Tak widząc, mnisi, pouczony szlachetny uczeń znużony jest wtedy okiem, znużony jest formami (widzianymi), znużony jest świadomością oka, znużony jest kontaktem wzrokowym. Także tym, co za przyczyną kontaktu wzrokowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, tym także jest znużony ...etc... znużony jest także umysłem, znużony jest dhammami, znużony jest świadomością umysłu, znużony jest kontaktem umysłowym. Także tym, co za przyczyną kontaktu umysłowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, tym także jest znużony. Będąc znużonym okazuje brak zainteresowania (pragnieniami), przez nieobecność pragnień jest wyzwolony. W wyzwolonym jest zaś wiedza o wyzwoleniu. Rozumie on - 'wyczerpane są narodziny, wypełnione jest szlachetne życie, zrobione jest to, co powinno być zrobione, niczego innego nie ma więc w tym życiu'". Pierwsza.

44. "Sabbaṃ, bhikkhave, dukkhaṃ …pe…" Dutiyaṃ.

"Wszystko, mnisi, jest cierpieniem ...etc..." Druga. 

45. "Sabbaṃ, bhikkhave, anattā …pe…" Tatiyaṃ.

"Wszystko, mnisi, jest nie ja ...etc..." Trzecia.
 
46. "Sabbaṃ, bhikkhave, abhiññeyyaṃ …pe…" Catutthaṃ.

"Wszystko, mnisi, co powinno być dobrze zrozumiane ...etc..." Czwarta.
 
47. "Sabbaṃ, bhikkhave, pariññeyyaṃ …pe…" Pañcamaṃ.

"Wszystko, mnisi, co powinno być dokładnie poznane ...etc..." Piąta.  

48. "Sabbaṃ, bhikkhave, pahātabbaṃ …pe… Chaṭṭhaṃ.

"Wszystko, mnisi, co powinno być porzucone ...etc..." Szósta.   

49. "Sabbaṃ, bhikkhave, sacchikātabbaṃ …pe… Sattamaṃ.

"Wszystko, mnisi, co powinno być zrealizowane ...etc..." Siódma.   

50. "Sabbaṃ, bhikkhave, abhiññāpariññeyyaṃ …pe… Aṭṭhamaṃ.

"Wszystko, mnisi, co powinno być dobrze zrozumiane i dokładnie poznane ...etc..." Ósma.  

51. "Sabbaṃ, bhikkhave, upaddutaṃ …pe… Navamaṃ.

"Wszystko, mnisi, co powinno być przekroczone ...etc..." Dziewiąta. 

Upassaṭṭhasuttaṃ (SN 35.52) - Sutta o przezwyciężonym

"Sabbaṃ, bhikkhave, upassaṭṭhaṃ. Kiñca, bhikkhave, sabbaṃ upassaṭṭhaṃ? Cakkhu, bhikkhave, upassaṭṭhaṃ, rūpā upassaṭṭhā, cakkhuviññāṇaṃ upassaṭṭhaṃ, cakkhusamphasso upassaṭṭho. Yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi upassaṭṭhaṃ …pe… jivhā upassaṭṭhā, rasā upassaṭṭhā, jivhāviññāṇaṃ upassaṭṭhaṃ, jivhāsamphasso upassaṭṭho. Yampidaṃ jivhāsamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi upassaṭṭhaṃ. Kāyo upassaṭṭho … mano upassaṭṭho, dhammā upassaṭṭhā, manoviññāṇaṃ upassaṭṭhaṃ, manosamphasso upassaṭṭho. Yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi upassaṭṭhaṃ. Evaṃ passaṃ, bhikkhave, sutavā ariyasāvako cakkhusmimpi nibbindati, rūpesupi nibbindati, cakkhuviññāṇepi nibbindati, cakkhusamphassepi nibbindati. Yampidaṃ cakkhusamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi nibbindati …pe… manasmimpi nibbindati, dhammesupi nibbindati, manoviññāṇepi nibbindati, manosamphassepi nibbindati. Yampidaṃ manosamphassapaccayā uppajjati vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tasmimpi nibbindati. Nibbindaṃ virajjati, virāgā vimuccati, vimuttasmiṃ vimuttamiti ñāṇaṃ hoti. 'Khīṇā jāti, vusitaṃ brahmacariyaṃ, kataṃ karaṇīyaṃ, nāparaṃ itthattāyā'ti pajānātī"ti. Dasamaṃ.

"Wszystko, mnisi, jest przezwyciężone. Jakie zatem, mnisi, wszystko jest przezwyciężone? Oko, mnisi, jest przezwyciężone, formy (widziane) są przezwyciężone, świadomość oka jest przezwyciężona, kontakt wzrokowy jest przezwyciężony. Także to, co za przyczyną kontaktu wzrokowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest przezwyciężone ...etc... język jest przezwyciężony, smaki są przezwyciężone, świadomość języka jest przezwyciężona, kontakt smakowy jest przezwyciężony. Także to, co za przyczyną kontaktu smakowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest przezwyciężone. Ciało jest przezwyciężone ... umysł jest przezwyciężony, dhammy są przezwyciężone, świadomość umysłu jest przezwyciężona, kontakt umysłowy jest przezwyciężony. Także to, co za przyczyną kontaktu umysłowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, to także jest przezwyciężone. Tak widząc, mnisi, pouczony szlachetny uczeń znużony jest wtedy okiem, znużony jest formami (widzianymi), znużony jest świadomością oka, znużony jest kontaktem wzrokowym. Także tym, co za przyczyną kontaktu wzrokowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, tym także jest znużony ...etc... znużony jest także umysłem, znużony jest dhammami, znużony jest świadomością umysłu, znużony jest kontaktem umysłowym. Także tym, co za przyczyną kontaktu umysłowego powstaje, doświadczając szczęścia albo cierpienia, albo ani cierpienia i ani szczęścia, tym także jest znużony. Będąc znużonym okazuje brak zainteresowania (pragnieniami), przez nieobecność pragnień jest wyzwolony. W wyzwolonym jest zaś wiedza o wyzwoleniu. Rozumie on - 'wyczerpane są narodziny, wypełnione jest szlachetne życie, zrobione jest to, co powinno być zrobione, niczego innego nie ma więc w tym życiu'". Dziesiąta. 

Sabbaaniccavaggo pañcamo.

Tassuddānaṃ –
Aniccaṃ dukkhaṃ anattā, abhiññeyyaṃ pariññeyyaṃ,
Pahātabbaṃ sacchikātabbaṃ, abhiññeyyapariññeyyaṃ,
Upaddutaṃ upassaṭṭhaṃ, vaggo tena pavuccatīti.

Rozdział Sabbaaniccavaggo, pierwszy.

Spis treści:
Nietrwałość, cierpienie, nie ja, co powinno być dobrze zrozumiane, co powinno być dokładnie poznane,
Co powinno być porzucone, co powinno być zrealizowane, co powinno być dobrze zrozumiane i dokładnie poznane,
Przekroczone, przezwyciężone, rozdział o tym jest wygłoszony.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz