niedziela, 7 września 2014

Połączone mowy do Samandaki

Sāmaṇḍakasuttaṃ (39.1) - Sutta o (wędrowcu) Samandaka

Ekaṃ samayaṃ āyasmā sāriputto vajjīsu viharati ukkacelāyaṃ gaṅgāya nadiyā tīre. Atha kho sāmaṇḍako paribbājako yenāyasmā sāriputto tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā āyasmatā sāriputtena saddhiṃ sammodi. Sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. Ekamantaṃ nisinno kho sāmaṇḍako paribbājako āyasmantaṃ sāriputtaṃ etadavoca –

Pewnego razu czcigodny Sariputta przebywał wśród Vajjów, we wsi Ukkacela, na brzegu Gangesu. Wtedy wędrowiec Samandaka do czcigodnego Sariputty zbliżył się, zbliżywszy się z czcigodnym Sariputtą wymienił przyjacielskie pozdrowienia. Przyjacielskie pozdrowienia i uprzejmości wymieniwszy z boku usiadł. Wędrowiec Samandaka, który z boku usiadł, do czcigodnego Sariputty powiedział to:

"'Nibbānaṃ, nibbāna’nti, āvuso sāriputta, vuccati. Katamaṃ nu kho, āvuso, nibbāna"nti?

"Yo kho, āvuso, rāgakkhayo dosakkhayo mohakkhayo – idaṃ vuccati nibbāna"nti.

"'Nibbana, nibbana', przyjacielu Sariputto, mówi się. Czymże jest, przyjacielu, nibbana?"

"To, co jest, przyjacielu, zniszczeniem chciwości, zniszczeniem gniewu, zniszczeniem złudzenia - o tym mówi się nibbana."

"Atthi panāvuso, maggo atthi paṭipadā, etassa nibbānassa sacchikiriyāyā"ti?
"Atthi kho, āvuso, maggo atthi paṭipadā, etassa nibbānassa sacchikiriyāyā"ti.


"Ale czy jest przyjacielu, ścieżka, czy jest praktyka do realizacji tej nibbany?"
"Jest, przyjacielu, ścieżka, jest praktyka do realizacji tej nibbany."

"Katamo panāvuso, maggo katamā paṭipadā etassa nibbānassa sacchikiriyāyā"ti?
"Ayameva kho, āvuso, ariyo aṭṭhaṅgiko maggo, etassa nibbānassa sacchikiriyāya, seyyathidaṃ – sammādiṭṭhi sammāsaṅkappo sammāvācā sammākammanto sammāājīvo sammāvāyāmo sammāsati sammāsamādhi. Ayaṃ kho, āvuso, maggo ayaṃ paṭipadā, etassa nibbānassa sacchikiriyāyā"ti.
"Bhaddako, āvuso, maggo bhaddikā paṭipadā, etassa nibbānassa sacchikiriyāya. Alañca panāvuso sāriputta, appamādāyā"ti.

Paṭhamaṃ.

(Yathā jambukhādakasaṃyuttaṃ, tathā vitthāretabbaṃ.)


"Ale jaka jest, przyjacielu, ścieżka, jaka jest praktyka do realizacji tej nibbany?"
"To właśnie jest, przyjacielu, szlachetna ośmioczęściowa ścieżka do realizacji tej nibbany, jak następuje - właściwy pogląd, właściwy zamiar, właściwa mowa, właściwe postępowanie, właściwe życie, właściwe dążenie, właściwa uważność, właściwa medytacja. To jest, przyjacielu, ścieżka, to jest praktyka do realizacji tej nibbany."
"Wartościowa jest, przyjacielu, ścieżka, wartościowa jest praktyka do realizacji tej nibbany. I wystarczająca, co więcej przyjacielu Sariputto, ze względu na uważność.

Pierwsza [sutta].

(Jak Połączone mowy do Jambukhadaki, tak powinno być dalej rozwinięte.)

Dukkarasuttaṃ (39.2) - Sutta pytań o problem

"Kiṃ nu kho, āvuso sāriputta, imasmiṃ dhammavinaye dukkara"nti?
"Pabbajjā kho, āvuso, imasmiṃ dhammavinaye dukkarā"ti.
"Pabbajitena panāvuso, kiṃ dukkara"nti?
"Pabbajitena kho, āvuso, abhirati dukkarā"ti.
"Abhiratena panāvuso, kiṃ dukkara"nti?
"Abhiratena kho, āvuso, dhammānudhammappaṭipatti dukkarā"ti.
"Kīvaciraṃ panāvuso, dhammānudhammappaṭipanno bhikkhu arahaṃ assā"ti?
"Naciraṃ, āvuso"ti.

Soḷasamaṃ.

(Purimakasadisaṃ uddānaṃ.)

Sāmaṇḍakasaṃyuttaṃ samattaṃ.


"Jaki jest, przyjacielu Sariputto, problem w Dhammie i Dyscyplinie?"
"Być mnichem, przyjacielu, jest problemem w Dhammie i Dyscyplinie."
"Z powodu bycia mnichem, przyjacielu, jaki jest problem?"
"Z powodu bycia mnichem, przyjacielu, jest radosny problem."
"Z powodu radości, przyjacielu, jaki jest problem?"
"Z powodu radości, przyjacielu, jest problem praktykowania w zgodności z Dhammą."
"Ale po jak długim czasie, przyjacielu, mnich praktykując w zgodności z Dhammą arhatem stałby się?"
"Po krótkim, przyjacielu."

Szesnasta [sutta].

(Lista taka, jak poprzednio.)

Połączone mowy do Samaṇḍaki są kompletne.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz