środa, 24 grudnia 2014

Wiersze starszych mnichów 1.1-1.10

Ekakanipāto (Thag. 1.1-1.10), Paṭhamavaggo - Księga jedynek, Rozdział pierwszy

1. Subhūtittheragāthā - Wiersz mnicha Subhuti

"Channā me kuṭikā sukhā nivātā, vassa deva yathāsukhaṃ,
Cittaṃ me susamāhitaṃ vimuttaṃ, ātāpī viharāmi vassa devā"ti.
  
Itthaṃ sudaṃ āyasmā subhūtitthero gāthaṃ abhāsitthāti.

"Przykryta dachem jest moja chata, przyjemna, osłonięta od wiatru - deszcz, niebo, jak przyjemnie!
Mój umysł jest skoncentrowany, wyzwolony, pozostaję uważny - deszcz, niebo!"

Tak przez czcigodnego mnicha Subhuti wiersz był powiedziany.

2. Mahākoṭṭhikattheragāthā - Wiersz mnicha Mahakotthika

"Upasanto uparato, mantabhāṇī anuddhato,
Dhunāti pāpake dhamme, dumapattaṃva māluto"ti.
 
Itthaṃ sudaṃ āyasmā mahākoṭṭhiko thero gāthaṃ abhāsitthāti.

"Spokojny, wyciszony, recytujący mantry, pozbawiony dumy,
Usuwa złe dhammy, jak wiatr liście z drzew."

Tak przez czcigodnego mnicha Mahakotthika wiersz był powiedziany.
 
3. Kaṅkhārevatattheragāthā - Wiersz mnicha Kankharevata

"Paññaṃ imaṃ passa tathāgatānaṃ, aggi yathā pajjalito nisīthe,
Ālokadā cakkhudadā bhavanti, ye āgatānaṃ vinayanti kaṅkha"nti.
 
Itthaṃ sudaṃ āyasmā kaṅkhārevato thero gāthaṃ abhāsitthāti.

"Zobacz tę mądrość Tathagatów, jak płonący ogień o północy,
 Dający światło są dającymi oko (mądrości), usuwają wątpliwości tym, którzy przyszli."

Tak przez czcigodnego mnicha Kankharevata wiersz był powiedziany.
 
4. Puṇṇattheragāthā - Wiersz mnicha Punna

"Sambhireva samāsetha, paṇḍitehatthadassibhi,
Atthaṃ mahantaṃ gambhīraṃ, duddasaṃ nipuṇaṃ aṇuṃ,
Dhīrā samadhigacchanti, appamattā vicakkhaṇā"ti.
 
Itthaṃ sudaṃ āyasmā puṇṇo mantāṇiputto thero gāthaṃ abhāsitthāti.

"Z mądrymi tylko wiążcie się, z mędrcami pochłoniętymi tym, co dobre,
Cel jest wielki, głęboki, trudny do ujrzenia, subtelny, malutki,
Mądrzy jasno to rozumieją, uważni, wnikliwi."

Tak przez czcigodnego mnicha Punna, syna Mantani, wiersz był powiedziany.
 
5. Dabbattheragāthā - Wiersz mnicha Dabba

"Yo duddamiyo damena danto, dabbo santusito vitiṇṇakaṅkho,
Vijitāvī apetabheravo hi, dabbo so parinibbuto ṭhitatto"ti.
 
Itthaṃ sudaṃ āyasmā dabbo thero gāthaṃ abhāsitthāti.

"To, co trudne do opanowania opanował, szczęśliwy Dabba wątpliwości przezwyciężył,
Zwycięski, nieustraszony, ten Dabba parinibbanę urzeczywistnił."

Tak przez czcigodnego mnicha Dabba wiersz był powiedziany.
 
6. Sītavaniyattheragāthā - Wiersz mnicha Sitavaniya

"Yo sītavanaṃ upagā bhikkhu, eko santusito samāhitatto,
Vijitāvī apetalomahaṃso, rakkhaṃ kāyagatāsatiṃ dhitimā"ti.
 
Itthaṃ sudaṃ āyasmā sītavaniyo thero gāthaṃ abhāsitthāti.

"Ten mnich, który przyszedł do gaju Sitavana*, sam jeden jest szczęśliwy ze skupionym na sobie umysłem,
Zwycięski, nieustraszony, chroniący uważność ciała, stanowczy."

Tak przez czcigodnego mnicha Sitavaniya wiersz był powiedziany.

* Gaj w pobliżu Rajagahy, gdzie Anathapindika pierwszy raz spotkał Buddę.

7. Bhalliyattheragāthā - Wiersz mnicha Bhalliya

"Yopānudī maccurājassa senaṃ, naḷasetuṃva sudubbalaṃ mahogho,
Vijitāvī apetabheravo hi, danto so parinibbuto ṭhitatto"ti.
 
Itthaṃ sudaṃ āyasmā bhalliyo thero gāthaṃ abhāsitthāti.

"Ten, który dał odpór armii króla śmierci, jak słaby most trzcinowy wielkiej powodzi,
Zwycięski, nieustraszony, ten niezłomny parinibbanę urzeczywistnił."

Tak przez czcigodnego mnicha Bhalliya wiersz był powiedziany.

8. Vīrattheragāthā - Wiersz mnicha Vira

"Yo duddamiyo damena danto, vīro santusito vitiṇṇakaṅkho,
Vijitāvī apetalomahaṃso, vīro so parinibbuto ṭhitatto"ti.
 
Itthaṃ sudaṃ āyasmā vīro thero gāthaṃ abhāsitthāti.

"To, co trudne do opanowania opanował, szczęśliwy Vira wątpliwości przezwyciężył,
Zwycięski, nieustraszony, ten Vira parinibbanę urzeczywistnił."

Tak przez czcigodnego mnicha Vira wiersz był powiedziany. 

9. Pilindavacchattheragāthā - Wiersz mnicha Pilindavaccha

"Svāgataṃ na durāgataṃ, nayidaṃ dumantitaṃ mama,
Saṃvibhattesu dhammesu, yaṃ seṭṭhaṃ tadupāgami"nti.
 
Itthaṃ sudaṃ āyasmā pilindavaccho thero gāthaṃ abhāsitthāti.

"Było mile widziane, nie było niemile widziane, to nie była moja zła rada,
Spośród wspólnych rzeczy to, co najlepsze otrzymałem."

Tak przez czcigodnego mnicha Pilindavaccha wiersz był powiedziany. 
 
10. Puṇṇamāsattheragāthā - Wiersz mnicha Punnamasa

"Vihari apekkhaṃ idha vā huraṃ vā, yo vedagū samito yatatto,
Sabbesu dhammesu anūpalitto, lokassa jaññā udayabbayañcā"ti.
 
Itthaṃ sudaṃ āyasmā puṇṇamāso thero gāthaṃ abhāsitthāti.

"Żył nie szukając niczego w tym świecie albo w innym, ten kto osiągnął najwyższą wiedzę, spokojny, powściągliwy,
Wolny od wszystkich skaz, powinien poznać rozwój i upadek świata."

Tak przez czcigodnego mnicha Punnamasa wiersz był powiedziany.   
 
Vaggo paṭhamo niṭṭhito.

Tassuddānaṃ –
Subhūti koṭṭhiko thero, kaṅkhārevatasammato,
Mantāṇiputto dabbo ca, sītavaniyo ca bhalliyo,
Vīro pilindavaccho ca, puṇṇamāso tamonudoti.

Rozdział pierwszy jest zakończony.

Spis treści:
Subhuti, mnich Kotthika, szanowny Kankharevata,
Syn Mantaniego i Dabba, Sitavaniya i Bhalliya,
Vira i Pilindavaccha, Punnamasa rozpraszający ciemności.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz