poniedziałek, 5 stycznia 2015

Wiersze starszych mnichów 1.11-1.20

Ekakanipāto (Thag. 1.11-1.20), Dutiyavaggo - Księga jedynek, Rozdział drugi
 
11. Cūḷavacchattheragāthā - Wiersz mnicha Culavaccha
 
"Pāmojjabahulo bhikkhu, dhamme buddhappavedite,
Adhigacche padam santaṃ, saṅkhārūpasamaṃ sukha"nti.
  
… Cūḷavaccho thero …

"Mnich wielce szczęśliwy dzięki Dhammie nauczanej przez Przebudzonego,
Powinien osiągnąć stan spokoju, czynniki psychiczne uspokajając - szczęście."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Culavaccha (wiersz był powiedziany).
 
12. Mahāvacchattheragāthā - Wiersz mnicha Mahavaccha
 
"Paññābalī sīlavatūpapanno, samāhito jhānarato satīmā,
Yadatthiyaṃ bhojanaṃ bhuñjamāno, kaṅkhetha kālaṃ idha vītarāgo"ti.
 
… Mahāvaccho thero …

"Silny wglądem, obdarzony moralnością, skupiony, lubiący medytację, uważny,
Odpowiednie jedzenie jedzący, powinien czekać na śmierć w tym świecie, beznamiętny."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Mahavaccha (wiersz był powiedziany). 
 
13. Vanavacchattheragāthā - Wiersz mnicha Vanavaccha
    
"Nīlabbhavaṇṇā rucirā, sītavārī sucindharā,
Indagopakasañchannā, te selā ramayanti ma"nti.
 
… Vanavaccho thero …
 
"Piękne niebo o niebieskim kolorze, chłodna woda w czystym strumieniu,
Pełno biedronek, te skały sprawiają mi przyjemność."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Vanavaccha (wiersz był powiedziany).
  
14. Sivakasāmaṇeragāthā - Wiersz nowicjusza Sivaka
 
"Upajjhāyo maṃ avaca, ito gacchāma sīvaka,
Gāme me vasati kāyo, araññaṃ me gato mano,
Semānakopi gacchāmi, natthi saṅgo vijānata"nti.
 
… Sivako sāmaṇero …

"Nauczyciel powiedział do mnie: chodźmy stąd, Sivaka,
We wsi mieszka moje ciało, mój umysł poszedł do lasu,
Nawet leżąc tam pójdę, nie ma przywiązania dla tego, kto zrozumiał."

(Tak przez czcigodnego) nowicjusza Sivaka (wiersz był powiedziany).

15. Kuṇḍadhānattheragāthā - Wiersz mnicha Kundadhana
 
"Pañca chinde pañca jahe, pañca cuttari bhāvaye,
Pañcasaṅgātigo bhikkhu, oghatiṇṇoti vuccatī"ti.
 
… Kuṇḍadhāno thero …

"Pięciu było ściętych, pięciu straciło nadzieję, pięciu dalej rozwijało się,
Pięciu mnichów, którzy pokonali przywiązania,mówi się, że przeprawiło się podczas powodzi."
  
(Tak przez czcigodnego) mnicha Kundadhana (wiersz był powiedziany).

Uwaga: W mowie SN 1.5 są to słowa samego Buddy. 

16. Belaṭṭhasīsattheragāthā - Wiersz mnicha Belatthasisa
 
"Yathāpi bhaddo ājañño, naṅgalāvattanī sikhī,
Gacchati appakasirena, evaṃ rattindivā mama,
Gacchanti appakasirena, sukhe laddhe nirāmise"ti.
 
… Belaṭṭhasīso thero …

"Jak dobrej rasy (wół) z owłosioną szyją, pług ciągnąc 
Idzie z łatwością, tak moje noce i dni
Przemijają z łatwością, w szczęściu, w wolności od zmysłowych pragnień."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Belatthasisa (wiersz był powiedziany). 

17. Dāsakattheragāthā - Wiersz mnicha Dasaka
 
"Middhī yadā hoti mahagghaso ca, niddāyitā samparivattasāyī,
Mahāvarāhova nivāpapuṭṭho, punappunaṃ gabbhamupeti mando"ti.
 
… Dāsako thero …

"Kiedy jest senny i żarłoczny, śpiący człowiek przewracający się w legowisku,
Jak wielki wieprz paszą wykarmiony, (wtedy) znów głupi (nowe) łono otrzymuje."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Dasaka (wiersz był powiedziany).
 
18. Siṅgālapituttheragāthā - Wiersz mnicha Singalapita

"Ahu buddhassa dāyādo, bhikkhu bhesakaḷāvane,
Kevalaṃ aṭṭhisaññāya, apharī pathaviṃ imaṃ,
Maññehaṃ kāmarāgaṃ so, khippameva pahissatī’’ti.
 
… Siṅgālapitā thero …

"Był spadkobiercą Buddy, mnich w lesie Bhesakala,
Który postrzeganiem kości przeniknął tę całą ziemię,
Myślę, że on zmysłową namiętność szybko porzuci."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Singalapita (wiersz był powiedziany).
   
19. Kulattheragāthā - Wiersz mnicha Kula
 
"Udakaṃ hi nayanti nettikā, usukārā namayanti tejanaṃ,
Dāruṃ namayanti tacchakā, attānaṃ damayanti subbatā"ti.
 
… Kulo thero …

"Wodę prowadzą wytwórcy rur, wytwórcy strzał kształtują strzały,
Drzewo kształtują stolarze, siebie samych oswaja dobre postępowanie."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Kula (wiersz był powiedziany).  

20. Ajitattheragāthā - Wiersz mnicha Ajita
 
"Maraṇe me bhayaṃ natthi, nikanti natthi jīvite,
Sandehaṃ nikkhipissāmi, sampajāno paṭissato"ti.
… Ajito thero …

"W śmierci nie ma dla mnie strachu, nie ma pragnienia życia,
Ludzkie ciało porzucę, świadomy, uważny."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Ajita (wiersz był powiedziany).

Vaggo dutiyo niṭṭhito.
 
Tassuddānaṃ –
Cūḷavaccho mahāvaccho, vanavaccho ca sīvako,
Kuṇḍadhāno ca belaṭṭhi, dāsako ca tatopari,
Siṅgālapitiko thero, kulo ca ajito dasāti.

Rozdział drugi jest zakończony.

Spis treści:
Culavaccha, Mahavaccha, Vanavaccha i Sivaka,
Kundadhana i Belatthi, Dasaka i od tego miejsca:
Mnich mający ojca Singala, Kula i Ajita, dziesięciu.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz