czwartek, 15 stycznia 2015

Wiersze starszych mnichów 1.21-1.30

Ekakanipāto (Thag. 1.21-1.30), Tatiyavaggo - Księga jedynek, Rozdział trzeci

21. Nigrodhattheragāthā - Wiersz mnicha Nigrodha
 
"Nāhaṃ bhayassa bhāyāmi, satthā no amatassa kovido,
Yattha bhayaṃ nāvatiṭṭhati, tena maggena vajanti bhikkhavo"ti.
 
… Nigrodho thero …

"Nie obawiam się strachu, nasz nauczyciel ma pełną wiedzę o nieśmiertelności,
Gdzie strach nie kryje się, tą ścieżką idą mnisi."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Nigrodha (wiersz był powiedziany). 

22. Cittakattheragāthā - Wiersz mnicha Cittaka 
 
"Nīlā sugīvā sikhino, morā kārambhiyaṃ abhinadanti,
Te sītavātakīḷitā, suttaṃ jhānaṃ nibodhentī"ti.  
 
… Cittako thero …

"Piękna niebieska szyja pawia, głosy pawi w lesie Karambhiya rozbrzmiewają,
Chłodnym wiatrem niesione śpiącego do medytacji budzą."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Cittaka (wiersz był powiedziany).

23. Gosālattheragāthā - Wiersz mnicha Gosala
  
"Ahaṃ kho veḷugumbasmiṃ, bhutvāna madhupāyasaṃ,
Padakkhiṇaṃ sammasanto, khandhānaṃ udayabbayaṃ,
Sānuṃ paṭigamissāmi, vivekamanubrūhaya"nti.
 
… Gosālo thero …

"W bambusowych chaszczach zjadłszy miód,
Zręcznie kontrolując wzrost i rozpad skupisk przywiązania,
Wrócę na płaskowyż poświęcając się odosobnieniu."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Gosala (wiersz był powiedziany). 
 
24. Sugandhattheragāthā - Wiersz mnicha Sugandha
 
"Anuvassiko pabbajito, passa dhammasudhammataṃ,
Tisso vijjā anuppattā, kataṃ buddhassa sāsana"nti.
 
… Sugandho thero …

"Wędrowny mnich, który przeżył porę deszczową - zobacz dobrą naturę Dhammy!
Opanowane są trzy rodzaje wyższej wiedzy, wypełnione jest Buddy nauczanie."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Sugandha (wiersz był powiedziany).

25. Nandiyattheragāthā - Wiersz mnicha Nandiya
    
 "Obhāsajātaṃ phalagaṃ, cittaṃ yassa abhiṇhaso,
Tādisaṃ bhikkhumāsajja, kaṇha dukkhaṃ nigacchasī"ti.
   
… Nandiyo thero …
   
"Którego umysł jest zawsze jasny i zbierający owoce,
Takiego mnicha obraziwszy, Kanho,  podlegasz cierpieniu."
   
(Tak przez czcigodnego) mnicha Nandiya (wiersz był powiedziany).
 
* Kanha - Czarny, Mara.
  
26. Abhayattheragāthā - Wiersz mnicha Abbhaya
  
"Sutvā subhāsitaṃ vācaṃ buddhassādiccabandhuno,
Paccabyadhiṃ hi nipuṇaṃ, vālaggaṃ usunā yathā"ti.
  
… Abhayo thero …
 
"Wysłuchawszy pięknie wygłoszonej mowy Przebudzonego ze słonecznego rodu, 
Rzeczywiście przeniknąłem subtelną (naukę), jak strzałą koniec włosa."
 
(Tak przez czcigodnego) mnicha Abbhaya (wiersz był powiedziany).
   
27. Lomasakaṅgiyattheragāthā - Wiersz mnicha Lomasakangiya
   
"Dabbaṃ kusaṃ poṭakilaṃ, usīraṃ muñjapabbajaṃ,
Urasā panudissāmi, vivekamanubrūhaya"nti.
 
… Lomasakaṅgiyo thero …

"Krzewy, trawę kusa, trawę potakila, korzeń usira, trawę munja, sitowie,
 (Własną) piersią odepchnę oddając się odosobnieniu."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Lomasakangiya (wiersz był powiedziany).
 
28. Jambugāmikaputtattheragāthā - Wiersz mnicha Jambugamikaputta
 
"Kacci no vatthapasuto, kacci no bhūsanārato,
Kacci sīlamayaṃ gandhaṃ, kiṃ tvaṃ vāyasi netarā pajā"ti.
 
… Jambugāmikaputto thero …

"Czy nie jest przywiązany do ubrań, czy nie jest zadowolony z ozdób,
Czy to jest zapach moralności, czy ty pachniesz jak przewodnik ludzi?"

(Tak przez czcigodnego) mnicha Jambugamikaputta (wiersz był powiedziany). 
  
29. Hāritattheragāthā - Wiersz mnicha Harita
    
"Samunnamayamattānaṃ, usukārova tejanaṃ,
Cittaṃ ujuṃ karitvāna, avijjaṃ bhinda hāritā"ti.
   
… Hārito thero …
  
"Sam wyprostuj siebie, jak wytwórca strzał strzałę, 
Umysł prostym zrobiwszy, niewiedzę rozbij Harito!"
 
(Tak przez czcigodnego) mnicha Harita (wiersz był powiedziany).
 
30. Uttiyattheragāthā - Wiersz mnicha Uttiya
 
"Ābādhe me samuppanne, sati me udapajjatha,
Ābādho me samuppanno, kālo me nappamajjitu"nti.
 
… Uttiyo thero …

"Kiedy pojawiła się moja choroba, wtedy narodziła się moja uważność,
Choroba moja pojawiła się, czas abym nie był nieuważnym."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Uttiya (wiersz był powiedziany).
 
Vaggo tatiyo niṭṭhito.
  
Tassuddānaṃ –
Nigrodho cittako thero, gosālathero sugandho,
Nandiyo abhayo thero, thero lomasakaṅgiyo,
Jambugāmikaputto ca, hārito uttiyo isīti.

Rozdział trzeci jest zakończony.

Spis treści:
Nigrodha, mnich Cittaka, mnich Gosala, Sugandha,
Nandiya, mnich Abhaya,  mnich Lomasakangiya,
Oraz Jambugamikaputta, mędrcy Harita i Uttiya.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz