poniedziałek, 26 stycznia 2015

Wiersze starszych mnichów 1.31-1.40

Ekakanipāto (Thag. 1.31-1.40), Catutthavaggo - Księga jedynek, Rozdział czwarty
  
31. Gahvaratīriyattheragāthā - Wiersz mnicha Gahvaratiriya
   
"Phuṭṭho ḍaṃsehi makasehi, araññasmiṃ brahāvane,
Nāgo saṃgāmasīseva, sato tatrādhivāsaye"ti.
   
… Gahvaratīriyo thero …
 
"Pokąsany przez bąki i komary, w lesie, w wielkim lesie,
Jak słoń na czele bitwy, uważny powinien trwać."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Gahvaratiriya (wiersz był powiedziany). 
 
32. Suppiyattheragāthā - Wiersz mnicha Suppiya
  
"Ajaraṃ jīramānena, tappamānena nibbutiṃ,
Nirāmisaṃ paramaṃ santiṃ, yogakkhemaṃ anuttara"nti.
 
… Suppiyo thero …

"Brak starości przez stawanie się starym, przez spalenie uspokojenie,
Wolny od pożądań najwyższy spokój, niezrównane wyzwolenie od przywiązań."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Suppiya (wiersz był powiedziany). 
 
33. Sopākattheragāthā - Wiersz mnicha Sopaka
 
"Yathāpi ekaputtasmiṃ, piyasmiṃ kusalī siyā,
Evaṃ sabbesu pāṇesu, sabbattha kusalo siyā"ti.
 
… Sopāko thero …

"Jak jeden ukochany syn powinien być posiadaczem zasług,
Tak wszędzie we wszystkich żyjących istotach zasługi być powinny."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Sopaka (wiersz był powiedziany).
  
34. Posiyattheragāthā - Wiersz mnicha Posiya 
 
"Anāsannavarā etā, niccameva vijānatā,
Gāmā araññamāgamma, tato gehaṃ upāvisi,
Tato uṭṭhāya pakkāmi, anāmantetvā posiyo"ti.
 
… Posiyo thero …

"Nie są bliskie te (niewłaściwe) okazje dla tego, kto zawsze (wszystko) rozumie,
Ze wsi do lasu przyszedłszy, stamtąd wszedłem do domu,
Wstałem i stamtąd wyszedłem, nie powiedziawszy - (jestem) Posiya."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Posiya (wiersz był powiedziany).
  
35. Sāmaññakānittheragāthā - Wiersz mnicha Samannakani 
 
"Sukhaṃ sukhattho labhate tadācaraṃ, kittiñca pappoti yasassa vaḍḍhati,
Yo ariyamaṭṭhaṅgikamañjasaṃ ujuṃ, bhāveti maggaṃ amatassa pattiyā"ti.
  
… Sāmaññakānitthero …

"Pragnący szczęścia szczęście otrzymuje praktykując, sławę zatem osiąga, w sławie rośnie,
Który prostą szlachetną ośmioczęściową ścieżkę rozwija, ścieżkę do realizacji nieśmiertelności."

(Tak przez czcigodnego) mnicha Samannakani (wiersz był powiedziany).
  
36. Kumāputtattheragāthā - Wiersz mnicha Kumaputta
   
"Sādhu sutaṃ sādhu caritakaṃ, sādhu sadā aniketavihāro,
Atthapucchanaṃ padakkhiṇakammaṃ, etaṃ sāmaññamakiñcanassā"ti.
    
… Kumāputto thero …
  
"Dobre jest uczenie się, dobre jest wędrowanie, dobre zawsze jest życie bez siedziby, 
Celowe zadawanie pytań, umiejętne działanie, to jest ascetyczne życie dla tego, kto nie ma niczego."
 
(Tak przez czcigodnego) mnicha Kumaputta (wiersz był powiedziany).
  
37. Kumāputtasahāyakattheragāthā - Wiersz mnicha, przyjaciela Kumaputty
  
"Nānājanapadaṃ yanti, vicarantā asaññatā,
Samādhiñca virādhenti, kiṃsu raṭṭhacariyā karissati,
Tasmā vineyya sārambhaṃ, jhāyeyya apurakkhato"ti.
 
… Kumāputtattherassa sahāyako thero …

"Chodzą po różnych regionach, wędrując bez ograniczeń,
Skupienie medytacyjne zaś zaniedbują, cóż może zrobić wędrówka po kraju?
Dlatego należy usunąć zapalczywość, należy medytować bez wyróżniania się."

(Tak przez czcigodnego) mnicha, przyjaciela Kumaputty (wiersz był powiedziany).
 
38. Gavampatittheragāthā - Wiersz mnicha Gavampati
 
"Yo iddhiyā sarabhuṃ aṭṭhapesi, so gavampati asito anejo,
Taṃ sabbasaṅgātigataṃ mahāmuniṃ, devā namassanti bhavassa pāragu"nti.
   
… Gavampatitthero …
    
"Którego moc psychiczna sprawiła, że rzeka Sarabhu zatrzymała się, ten Gavampati nie ma przywiązań, jest wolny od pożądania,
Temu wielkiemu mędrcowi, który pokonał wszystkie przywiązania, który wyszedł poza istnienie, bogowie oddadzą cześć."
  
(Tak przez czcigodnego) mnicha Gavampati (wiersz był powiedziany). 
  
39. Tissattheragāthā - Wiersz mnicha Tissa

"Sattiyā viya omaṭṭho, ḍayhamānova matthake,
Kāmarāgappahānāya, sato bhikkhu paribbaje"ti.
 
… Tisso thero …
 
"Jak raniony mieczem, jak z płonącą głową,
Zmysłowe namiętności porzuciwszy, mnich uważny powinien wędrować."
  
(Tak przez czcigodnego) mnicha Tissa (wiersz był powiedziany). 
   
40. Vaḍḍhamānattheragāthā - Wiersz mnicha Vaddhamana
  
"Sattiyā viya omaṭṭho, ḍayhamānova matthake,
Bhavarāgappahānāya, sato bhikkhu paribbaje"ti.
  
… Vaḍḍhamāno thero …
 
"Jak raniony mieczem, jak z płonącą głową,
Przywiązanie do istnienia porzuciwszy, mnich uważny powinien wędrować." 
  
(Tak przez czcigodnego) mnicha Vaddhamana (wiersz był powiedziany). 
  
Vaggo catuttho niṭṭhito.
 
Tassuddānaṃ –
Gahvaratīriyo suppiyo, sopāko ceva posiyo,
Sāmaññakāni kumāputto, kumāputtasahāyako,
Gavampati tissatthero, vaḍḍhamāno mahāyasoti.

Rozdział czwarty jest zakończony.

Spis treści:
Gahvaratiriya, Suppiya, Sopaka i Posiya,
Samannakani, Kumaputta, przyjaciel Kumaputty,
Gavampati, mnich Tissa, wielce sławny Vaddhamana.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz