sobota, 14 marca 2015

Więzy

Saṃyojanasuttaṃ (SN 12.53) - Sutta o więzach

Sāvatthiyaṃ viharati …pe… "Saṃyojaniyesu, bhikkhave, dhammesu assādānupassino viharato taṇhā pavaḍḍhati. Taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

W Savatthi przebywał ...etc... "U żyjącego, mnisi, który w związanych z więzami dhammach zadowolenie dostrzega, pragnienie rośnie. Pragnienie jest przyczyną chwytania, chwytanie jest przyczyną stawania się, stawanie się jest przyczyną narodzin, narodziny są przyczyną starości i śmierci. Smutek, płacz, cierpienie fizyczne, niezadowolenie, cierpienie psychiczne pojawiają się. Takie jest tej całej masy cierpienia pochodzenie.

Seyyathāpi, bhikkhave, telañca paṭicca vaṭṭiñca paṭicca telappadīpo jhāyeyya. Tatra puriso kālena kālaṃ telaṃ āsiñceyya vaṭṭiṃ upasaṃhareyya. Evañhi so, bhikkhave, telappadīpo tadāhāro tadupādāno ciraṃ dīghamaddhānaṃ jaleyya. Evameva kho, bhikkhave, saṃyojaniyesu dhammesu assādānupassino viharato taṇhā pavaḍḍhati. Taṇhāpaccayā upādānaṃ, upādānapaccayā bhavo, bhavapaccayā jāti, jātipaccayā jarāmaraṇaṃ, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hoti.

Podobnie jak, mnisi, w zależności od oleju i w zależności od knota lampa olejowa paliłaby się. Tam człowiek od czasu do czasu olej dolewałby, knot poprawiałby. Tak rzeczywiście ta, mnisi, lampa olejowa tym odżywiana, tym podtrzymywana długo, przez długi czas powinna się palić. Właśnie tak, mnisi, u żyjącego, który w związanych z więzami dhammach zadowolenie dostrzega, pragnienie rośnie. Pragnienie jest przyczyną chwytania, chwytanie jest przyczyną stawania się, stawanie się jest przyczyną narodzin, narodziny są przyczyną starości i śmierci. Smutek, płacz, cierpienie fizyczne, niezadowolenie, cierpienie psychiczne pojawiają się. Takie jest tej całej masy cierpienia pochodzenie.

Saṃyojaniyesu, bhikkhave, dhammesu ādīnavānupassino viharato taṇhā nirujjhati. Taṇhānirodhā upādānanirodho, upādānanirodhā bhavanirodho, bhavanirodhā jātinirodho, jātinirodhā jarāmaraṇaṃ, sokaparidevadukkhadomanassupāyāsā nirujjhanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti.

U żyjącego, mnisi, który w związanych z więzami dhammach niebezpieczeństwo dostrzega, pragnienie ulega zniszczeniu. Zniszczenie pragnienie jest zniszczeniem chwytania, zniszczenie chwytania jest zniszczeniem stawania się, zniszczenie stawania się jest zniszczeniem narodzin, zniszczenie narodzin jest starości i śmierci (zniszczeniem). Smutek, płacz, cierpienie fizyczne, niezadowolenie, cierpienie psychiczne ulegają zniszczeniu. Takie jest tej całej masy cierpienia zniszczenie. 
 
Seyyathāpi, bhikkhave, telañca paṭicca vaṭṭiñca paṭicca telappadīpo jhāyeyya. Tatra puriso na kālena kālaṃ telaṃ āsiñceyya na vaṭṭiṃ upasaṃhareyya. Evañhi so, bhikkhave, telappadīpo purimassa ca upādānassa pariyādānā aññassa ca anupahārā anāhāro nibbāyeyya. Evameva kho, bhikkhave, saṃyojaniyesu dhammesu ādīnavānupassino viharato taṇhā nirujjhati. Taṇhānirodhā upādānanirodho …pe… evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hotī"ti. 

Tatiyaṃ.

Podobnie jak, mnisi, w zależności od oleju i w zależności od knota lampa olejowa paliłaby się. Tam człowiek od czasu do czasu oleju nie dolewałby, knota nie poprawiałby. Tak rzeczywiście ta, mnisi, lampa olejowa, która wcześniej paliwo zużyła, bez innego paliwa, bez pożywienia, powinna zgasnąć. Właśnie tak, mnisi, u żyjącego, który w związanych z więzami dhammach niebezpieczeństwo dostrzega, pragnienie ulega zniszczeniu. Zniszczenie pragnienia jest zniszczeniem chwytania ...etc... Takie jest tej całej masy cierpienia zniszczenie."

Trzecia [sutta z rozdziału Dukkhavaggo].
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz