poniedziałek, 1 czerwca 2015

Nosorożec

Khaggavisāṇasuttaṃ (KN 5.3) - Sutta o nosorożcu
  
Sabbesu bhūtesu nidhāya daṇḍaṃ, aviheṭhayaṃ aññatarampi tesaṃ,
Na puttamiccheyya kuto sahāyaṃ, eko care khaggavisāṇakappo.
   
Wśród wszystkich istot żywych, odłożywszy kij, nie przynosząc szkody żadnemu z nich,
Syna nie powinien pragnąć ani przyjaciela, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
    
Saṃsaggajātassa bhavanti snehā, snehanvayaṃ dukkhamidaṃ pahoti,
Ādīnavaṃ snehajaṃ pekkhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.
   
Z przywiązania, które powstało, są pragnienia, zgodnie z pragnieniem rozwija się cierpienie,
Zagrożenie powstałe z pragnienia widząc, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
   
Mitte suhajje anukampamāno, hāpeti atthaṃ paṭibaddhacitto,
Etaṃ bhayaṃ santhave pekkhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.
    
Z przyjaźnią współczując przyjacielowi, który zaniedbuje sprawy będąc zakochanym,
Ten strach w bliskim związku widząc, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.   
    
Vaṃso visālova yathā visatto, puttesu dāresu ca yā apekkhā,
Vaṃsakkaḷīrova sajjamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Jak kępa bambusa jest poplątana, tak są oplątani (troskami) o synów i żony,
Jak kiełek bambusa (do niej) przylegający, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.

Migo araññamhi yathā abaddho, yenicchakaṃ gacchati gocarāya,
Viññū naro seritaṃ pekkhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Jak jeleń w lesie swobodny, gdzie chce chodzi za jedzeniem,
Mądry człowiek widzący wolność, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Āmantanā hoti sahāyamajjhe, vāse ṭhāne gamane cārikāya,
Anabhijjhitaṃ seritaṃ pekkhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.
  
Zaproszony przebywa wśród przyjaciół, w ich siedzibie są spacery i wędrówki,
Niepożądaną wolność widząc, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Khiḍḍā ratī hoti sahāyamajjhe, puttesu ca vipulaṃ hoti pemaṃ,
Piyavippayogaṃ vijigucchamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Z upodobaniem do rozrywek przebywa wśród przyjaciół, do synów ma duże przywiązanie,
Rozłąki z ukochanym nienawidząc, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Cātuddiso appaṭigho ca hoti, santussamāno itarītarena,
Parissayānaṃ sahitā achambhī, eko care khaggavisāṇakappo.

Cztery kierunki nie są przeszkodami dla będącego zadowolonym z dowolnego z nich,
Niebezpieczeństwami, które mu towarzyszą, nie będąc przerażonym, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Dussaṅgahā pabbajitāpi eke, atho gahaṭṭhā gharamāvasantā,
Appossukko paraputtesu hutvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Trudno zadowolić wędrownych mnichów, także ludzi świeckich mieszkających w domach,
Żyjąc swobodnie, nie przebywając wśród synów, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Oropayitvā gihibyañjanāni, sañchinnapatto yathā koviḷāro,
Chetvāna vīro gihibandhanāni, eko care khaggavisāṇakappo.

Odrzuciwszy oznaki rodzinnego życia, jak zwiędłe liście (odrzuca drzewo) kovilara,
Zwycięzca, zerwawszy więzy rodzinnego życia, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
  
Sace labhetha nipakaṃ sahāyaṃ, saddhiṃ caraṃ sādhuvihāridhīraṃ,
Abhibhuyya sabbāni parissayāni, careyya tenattamano satīmā.

Jeśli znalazłby mądrego przyjaciela, żeby wędrować z (tym) dobrym i mądrym towarzyszem, 
Powinien pokonać wszystkie zagrożenia, powinien wędrować (z nim) zadowolony, uważny.
 
No ce labhetha nipakaṃ sahāyaṃ, saddhiṃ caraṃ sādhuvihāridhīraṃ,
Rājāva raṭṭhaṃ vijitaṃ pahāya, eko care mātaṅgaraññeva nāgo.

Jeśli nie znalazłby mądrego przyjaciela, żeby wędrować z (tym) dobrym i mądrym towarzyszem,   
Jak król zdobyte królestwo porzuciwszy, samotnie powinien wędrować jak królewski słoń.
  
Addhā pasaṃsāma sahāyasampadaṃ, seṭṭhā samā sevitabbā sahāyā,
Ete aladdhā anavajjabhojī, eko care khaggavisāṇakappo.

W rzeczy samej pochwalamy szczęście posiadania przyjaciół, z najlepszymi lub równymi przyjaciółmi należy się wiązać,
Nie znalazłszy takich cieszących się brakiem wad, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Disvā suvaṇṇassa pabhassarāni, kammāraputtena suniṭṭhitāni,
Saṅghaṭṭamānāni duve bhujasmiṃ, eko care khaggavisāṇakappo.

Ujrzawszy blask złota, przez syna złotnika dobrze wykończonych,
Stukających na ręce dwóch bransolet, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Evaṃ dutiyena sahā mamassa, vācābhilāpo abhisajjanā vā,
Etaṃ bhayaṃ āyatiṃ pekkhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Tak blisko z drugim związany, (uwikłany w) bezsensowne rozmowy albo przekleństwa,
Ten strach w przyszłości widząc, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Kāmā hi citrā madhurā manoramā, virūparūpena mathenti cittaṃ,
Ādīnavaṃ kāmaguṇesu disvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Przyjemności zmysłowe naprawdę są rozmaite, słodkie, zachwycające, poprzez różne formy wstrząsają umysłem,
Niebezpieczeństwo w przyjemnościach zmysłowych ujrzawszy, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.

Ītī ca gaṇḍo ca upaddavo ca, rogo ca sallañca bhayañca metaṃ,
Etaṃ bhayaṃ kāmaguṇesu disvā, eko care khaggavisāṇakappo.
  
Nieszczęścia, wrzody i cierpienie, choroby, narzędzia medyka i strach, dla mnie jest to (wszystko),
Ten strach w  przyjemnościach zmysłowych ujrzawszy, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Sītañca uṇhañca khudaṃ pipāsaṃ, vātātape ḍaṃsasarīsape ca,
Sabbānipetāni abhisambhavitvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Zimno i gorąco, głód, pragnienie, wiatr i palące (słońce), gryzące owady i gady,
To wszystko zniósłszy, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
  
Nāgova yūthāni vivajjayitvā, sañjātakhandho padumī uḷāro,
Yathābhirantaṃ viharaṃ araññe, eko care khaggavisāṇakappo.

Jak słoń stado porzuciwszy, o wyrośniętym tułowiu, wielki łaciaty,
Mieszkając w lesie jak długo chce, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.

Aṭṭhānataṃ saṅgaṇikāratassa, yaṃ phassaye sāmayikaṃ vimuttiṃ,
Ādiccabandhussa vaco nisamma, eko care khaggavisāṇakappo.

Niemożliwe jest, aby szukający radości w społeczności, dotknął (choć) tymczasowego wyzwolenia,
Mowy Kuzyna Słońca* słuchając, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.

* Ādiccabandhu - często używany epitet Buddy.
 
Diṭṭhīvisūkāni upātivatto, patto niyāmaṃ paṭiladdhamaggo,
Uppannañāṇomhi anaññaneyyo, eko care khaggavisāṇakappo.

Ten, kto usunął fałszywe poglądy, osiągnął ścieżkę do zbawienia, osiągnął drogę,
'Mądrość rodzi się we mnie własnym wysiłkiem', samotnie powinien wędrować jak nosorożec.

Nillolupo nikkuho nippipāso, nimmakkho niddhantakasāvamoho,
Nirāsayo sabbaloke bhavitvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Wolny od chciwości, fałszu, pragnień, bez egoizmu, z usuniętą esencją niewiedzy,
Nie opierając się na nikim na (tym) świecie, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Pāpaṃ sahāyaṃ parivajjayetha, anatthadassiṃ visame niviṭṭhaṃ,
Sayaṃ na seve pasutaṃ pamattaṃ, eko care khaggavisāṇakappo.

Złego przyjaciela powinniście unikać, uznającego zło, pogrążonego w nieprawości,
Sam nie powinien wiązać się z przywiązanym do niedbałości, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
  
Bahussutaṃ dhammadharaṃ bhajetha, mittaṃ uḷāraṃ paṭibhānavantaṃ,
Aññāya atthāni vineyya kaṅkhaṃ, eko care khaggavisāṇakappo.

Wiążcie się z wykształconym, który zna Dhammę, szlachetnym przyjacielem, inteligentnym,
Zrozumiawszy znaczenie (wszystkich rzeczy) powinien usunąć niepewność, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Khiḍḍaṃ ratiṃ kāmasukhañca loke, analaṅkaritvā anapekkhamāno,
Vibhūsanaṭṭhānā virato saccavādī, eko care khaggavisāṇakappo.

Z rozrywek, radości i przyjemności zmysłowych na (tym) świecie niezadowolony, bez oczekiwań,
Unikając wywyższania się, mówiąc prawdę, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Puttañca dāraṃ pitarañca mātaraṃ, dhanāni dhaññāni ca bandhavāni,
Hitvāna kāmāni yathodhikāni, eko care khaggavisāṇakappo.
  
(Porzuciwszy) syna i żonę, ojca i matkę, bogactwo, zboże i krewnych,
Porzuciwszy rozmaite przyjemności zmysłowe, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Saṅgo eso parittamettha sokhyaṃ, appassādo dukkhamettha bhiyyo,
Gaḷo eso iti ñatvā mutīmā , eko care khaggavisāṇakappo.

Tego przywiązania niewiele jest tutaj - szczęście, trochę przyjemności - cierpienia tutaj jest więcej,
Mądry, haczyk ten więc poznawszy, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.

Sandālayitvāna saṃyojanāni, jālaṃva bhetvā salilambucārī,
Aggīva daḍḍhaṃ anivattamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Zerwawszy więzy, (które były) jak sieci trzymające ryby w wodzie,
Jak ogień, który do tego, co spalił nie wraca, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Okkhittacakkhū na ca pādalolo, guttindriyo rakkhitamānasāno,
Anavassuto apariḍayhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.
 
Ze spuszczonym wzrokiem, nie chcąc błąkać się, chroniąc zmysły, strzegąc umysłu,
Wolny od pożądania, nie płonąc (pożądaniem), samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Ohārayitvā gihibyañjanāni, sañchannapatto yathā pārichatto,
Kāsāyavattho abhinikkhamitvā, eko care khaggavisāṇakappo.

Pozostawiwszy za sobą oznaki rodzinnego życia, pokryte liśćmi (drzewo) jest (dla niego) jak baldachim,
Ubrany w żółtą szatę odszedłszy w bezdomność, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Rasesu gedhaṃ akaraṃ alolo, anaññaposī sapadānacārī,
Kule kule appaṭibaddhacitto, eko care khaggavisāṇakappo.

Nie będąc chciwym smaków, nie rozproszony (przez pragnienia), samotnie żebrząc od domu do domu,
Z żadną rodziną nie związany umysłem, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Pahāya pañcāvaraṇāni cetaso, upakkilese byapanujja sabbe,
Anissito chetva sinehadosaṃ, eko care khaggavisāṇakappo.

Porzuciwszy pięć przeszkód umysłu, pozbywszy się wszystkich zanieczyszczeń, 
Wyzwolony, odciąwszy pożądanie i złość, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Vipiṭṭhikatvāna sukhaṃ dukhañca, pubbeva ca somanassadomanassaṃ,
Laddhānupekkhaṃ samathaṃ visuddhaṃ, eko care khaggavisāṇakappo.

Odrzuciwszy szczęście i cierpienie, a wcześniej także radość i niezadowolenie,
Z osiągniętą obojętnością, spokojem, czystością, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
  
Āraddhavīriyo paramatthapattiyā, alīnacitto akusītavutti,
Daḷhanikkamo thāmabalūpapanno, eko care khaggavisāṇakappo.

Zdecydowany w osiągnięciu najwyższej prawdy, aktywny umysłem, aktywność praktykując,
Silny zdecydowaniem, posiadając siłę i moc, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
  
Paṭisallānaṃ jhānamariñcamāno, dhammesu niccaṃ anudhammacārī,
Ādīnavaṃ sammasitā bhavesu, eko care khaggavisāṇakappo.

W odosobnieniu prowadząc gorliwie medytację, zawsze biegły w Dhammie,
Rozumiejąc ujemne strony stanów istnienia, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
  
Taṇhakkhayaṃ patthayamappamatto, aneḷamūgo sutavā satīmā,
Saṅkhātadhammo niyato padhānavā, eko care khaggavisāṇakappo.

W wygaszaniu pragnień pragnący być sumiennym, uzdolniony, wykształcony, uważny,
Który studiuje Dhammę, powściągliwy, pełen energii, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Sīhova saddesu asantasanto, vātova jālamhi asajjamāno,
Padumaṃva toyena alimpamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Jak lew nie bojący się dźwięków, jak wiatr w sieć nie schwytany,
Jak kwiat lotosu wodą nie zmoczony, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
  
Sīho yathā dāṭhabalī pasayha, rājā migānaṃ abhibhuyya cārī,
Sevetha pantāni senāsanāni, eko care khaggavisāṇakappo.

Z powodu lwa o mocnych zębach, używającego siły, króla zwierząt, który pokonał to, co żyje,
Uciekacie do odległych miejsc, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
   
Mettaṃ upekkhaṃ karuṇaṃ vimuttiṃ, āsevamāno muditañca kāle,
Sabbena lokena avirujjhamāno, eko care khaggavisāṇakappo.

Życzliwość, obojętność, współczucie, wyzwolenie i radość praktykując we właściwym czasie,
Nie sprzeciwiając się nikomu na (tym) świecie, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
    
Rāgañca dosañca pahāya mohaṃ, sandālayitvāna saṃyojanāni,
Asantasaṃ jīvitasaṅkhayamhi, eko care khaggavisāṇakappo.
 
Pożądanie, gniew i niewiedzę porzuciwszy, zerwawszy więzy,
Bez strachu przed utratą życia, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.
 
Bhajanti sevanti ca kāraṇatthā, nikkāraṇā dullabhā ajja mittā,
Attaṭṭhapaññā asucī manussā, eko care khaggavisāṇakappo.
  
Khaggavisāṇasuttaṃ tatiyaṃ niṭṭhitaṃ.

Towarzyszą i służą (innym) dla otrzymania korzyści, trudno znaleźć dzisiaj bezinteresownych przyjaciół,
Dla swej korzyści wiedzę mają nieczyści ludzie, samotnie powinien wędrować jak nosorożec.

Sutta o nosorożcu, trzecia, jest zakończona.
  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz