poniedziałek, 21 września 2015

Gniew itd

Kodhapeyyālaṃ (AN 2.181-190) - Gniew et cetera

181. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Kodho ca upanāho ca …pe… makkho ca paḷāso ca … issā ca macchariyañca … māyā ca sāṭheyyañca … ahirikañca anottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Gniew i wrogość ...etc... poniżanie i złośliwość ... zazdrość i chciwość ... oszukiwanie i nieuczciwość ... bezwstyd i brak skrupułów. Te są, mnisi, dwie dhammy."

182. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Akkodho ca anupanāho ca … amakkho ca apaḷāso ca … anissā ca amacchariyañca … amāyā ca asāṭheyyañca… hirī ca ottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Brak gniewu i brak wrogości ... brak poniżania i brak złośliwości ... brak zazdrości i brak chciwości ... brak oszukiwania i brak nieuczciwości ... wstyd i skrupuły. Te są, mnisi, dwie dhammy."

183. "Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato dukkhaṃ viharati. Katamehi dvīhi? Kodhena ca upanāhena ca … makkhena ca paḷāsena ca … issāya ca macchariyena ca … māyāya ca sāṭheyyena ca … ahirikena ca anottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato dukkhaṃ viharati".

"Dwiema, mnisi, dhammami obdarzony w cierpieniu żyje. Jakimi dwiema? Gniewem i wrogością ... poniżaniem i złośliwością ... zazdrością i chciwością ... oszukiwaniem i nieuczciwością ... bezwstydem i brakiem skrupułów. Tymi, mnisi, dwiema dhammami obdarzony w cierpieniu żyje."
 
184. "Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato sukhaṃ viharati. Katamehi dvīhi? Akkodhena ca anupanāhena ca … amakkhena ca apaḷāsena ca … anissāya ca amacchariyena ca … amāyāya ca asāṭheyyena ca … hiriyā ca ottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato sukhaṃ viharati".

"Dwiema, mnisi, dhammami obdarzony w szczęściu żyje. Jakimi dwiema? Brakiem gniewu i brakiem wrogości ... brakiem poniżania i brakiem złośliwości ... brakiem zazdrości i brakiem chciwości ... brakiem oszukiwania i brakiem nieuczciwości ... wstydem i skrupułami. Tymi, mnisi, dwiema dhammami obdarzony w szczęściu żyje." 
 
185. "Dveme, bhikkhave, dhammā sekhassa bhikkhuno parihānāya saṃvattanti. Katame dve? Kodho ca upanāho ca … makkho ca paḷāso ca … issā ca macchariyañca … māyā ca sāṭheyyañca … ahirikañca anottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā sekhassa bhikkhuno parihānāya saṃvattanti".

Dwie te, mnisi, dhammy mnicha, który jest w trakcie doskonalenia, do upadku prowadzą. Jakie dwie? Gniew i wrogość ... poniżanie i złośliwość ... zazdrość i chciwość ... oszukiwanie i nieuczciwość ... bezwstyd i brak skrupułów. Te, mnisi, dwie dhammy mnicha, który jest w trakcie doskonalenia, do upadku prowadzą."

186. "Dveme, bhikkhave, dhammā sekhassa bhikkhuno aparihānāya saṃvattanti. Katame dve? Akkodho ca anupanāho ca … amakkho ca apaḷāso ca … anissā ca amacchariyañca… amāyā ca asāṭheyyañca … hirī ca ottappañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā sekhassa bhikkhuno aparihānāya saṃvattanti".

Dwie te, mnisi, dhammy mnicha, który jest w trakcie doskonalenia, do rozwoju prowadzą. Jakie dwie? Brak gniewu i brak wrogości ... brak poniżania i brak złośliwości ... brak zazdrości i brak chciwości ... brak oszukiwania i brak nieuczciwości ... wstyd i skrupuły. Te, mnisi, dwie dhammy mnicha, który jest w trakcie doskonalenia, do rozwoju prowadzą."
 
187. "Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye. Katamehi dvīhi? Kodhena ca upanāhena ca… makkhena ca paḷāsena ca … issāya ca macchariyena ca … māyāya ca sāṭheyyena ca … ahirikena ca anottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ niraye".

"Dwiema, mnisi, dhammami obdarzony, ze względu na to, co było zrealizowane, umieszczony jest w piekle. Jakimi dwiema? Gniewem i wrogością ... poniżaniem i złośliwością ... zazdrością i chciwością ... oszukiwaniem i nieuczciwością ... bezwstydem i brakiem skrupułów. Tymi, mnisi, dwiema dhammami obdarzony, ze względu na to, co było zrealizowane, umieszczony jest w piekle."
 
188. "Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge. Katamehi dvīhi? Akkodhena ca anupanāhena ca … amakkhena ca apaḷāsena ca … anissāya ca amacchariyena ca … amāyāya ca asāṭheyyena ca … hiriyā ca ottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato yathābhataṃ nikkhitto evaṃ sagge".

"Dwiema, mnisi, dhammami obdarzony, ze względu na to, co było zrealizowane, umieszczony jest w niebie. Jakimi dwiema? Brakiem gniewu i brakiem wrogości ... brakiem poniżania i brakiem złośliwości ... brakiem zazdrości i brakiem chciwości ... brakiem oszukiwania i brakiem nieuczciwości ... wstydem i skrupułami. Tymi, mnisi, dwiema dhammami obdarzony, ze względu na to, co było zrealizowane, umieszczony jest w niebie."

189. "Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato idhekacco kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati. Katamehi dvīhi? Kodhena ca upanāhena ca … makkhena ca paḷāsena ca … issāya ca macchariyena ca … māyāya ca sāṭheyyena ca … ahirikena ca anottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato idhekacco kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati".

"Dwiema, mnisi, dhammami obdarzony, w tym świecie jakiś (człowiek) po rozpadzie ciała po śmierci w stanie smutku, w nędznej egzystencji, w miejscu cierpienia, w piekle odradza się. Jakimi dwiema? Gniewem i wrogością ... poniżaniem i złośliwością ... zazdrością i chciwością ... oszukiwaniem i nieuczciwością ... bezwstydem i brakiem skrupułów. Tymi, mnisi, dwiema dhammami obdarzony, w tym świecie jakiś (człowiek) po rozpadzie ciała po śmierci w stanie smutku, w nędznej egzystencji, w miejscu cierpienia, w piekle odradza się."

190. "Dvīhi, bhikkhave, dhammehi samannāgato idhekacco kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati. Katamehi dvīhi? Akkodhena ca anupanāhena ca … amakkhena ca apaḷāsena ca … anissāya ca amacchariyena ca … amāyāya ca asāṭheyyena ca … hiriyā ca ottappena ca. Imehi kho, bhikkhave, dvīhi dhammehi samannāgato idhekacco kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapajjati".
 
Kodhapeyyālaṃ niṭṭhitaṃ.

"Dwiema, mnisi, dhammami obdarzony, w tym świecie jakiś (człowiek) po rozpadzie ciała po śmierci w szczęśliwej egzystencji, w niebiańskim świecie odradza się. Jakimi dwiema? Brakiem gniewu i brakiem wrogości ... brakiem poniżania i brakiem złośliwości ... brakiem zazdrości i brakiem chciwości ... brakiem oszukiwania i brakiem nieuczciwości ... wstydem i skrupułami. Tymi, mnisi, dwiema dhammami obdarzony, w tym świecie jakiś (człowiek) po rozpadzie ciała po śmierci w szczęśliwej egzystencji, w niebiańskim świecie odradza się."

(Rozdział) Gniew et cetara jest zakończony.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz