sobota, 26 września 2015

Realizacja

Samāpattivaggo (AN 2.164-180) - Rozdział o realizacji

164. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Samāpattikusalatā ca samāpattivuṭṭhānakusalatā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā"ti.

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Sukces w realizacji i powstanie z sukcesu w realizacji. Te są, mnisi, dwie dhammy."
 
165. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Ajjavañca maddavañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Prawość i łagodność. Te są, mnisi, dwie dhammy."
 
166. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Khanti ca soraccañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Cierpliwość i delikatność. Te są, mnisi, dwie dhammy."
  
167. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sākhalyañca paṭisanthāro ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Gładkie słowa i przyjacielskie powitanie. Te są, mnisi, dwie dhammy."
  
168. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Avihiṃsā ca soceyyañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".
  
"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Brak okrucieństwa i czystość. Te są, mnisi, dwie dhammy."
  
169. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Indriyesu aguttadvāratā ca bhojane amattaññutā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Niekontrolowanie zmysłów i nieumiarkowanie w jedzeniu. Te są, mnisi, dwie dhammy."
 
170. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Indriyesu guttadvāratā ca bhojane mattaññutā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Kontrolowanie zmysłów i umiarkowanie w jedzeniu. Te są, mnisi, dwie dhammy."
  
171. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Paṭisaṅkhānabalañca bhāvanābalañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Moc rozważania i moc rozwoju. Te są, mnisi, dwie dhammy."
 
172. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Satibalañca samādhibalañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".
 
"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Moc uważności i moc skupienia medytacyjnego. Te są, mnisi, dwie dhammy."
 
173. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Samatho ca vipassanā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Wyciszenie i wgląd. Te są, mnisi, dwie dhammy."
 
174. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sīlavipatti ca diṭṭhivipatti ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Moralny upadek i błędny pogląd. Te są, mnisi, dwie dhammy."  

175. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sīlasampadā ca diṭṭhisampadā ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Moralny sukces i poprawny pogląd. Te są, mnisi, dwie dhammy."  

176. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sīlavisuddhi ca diṭṭhivisuddhi ca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Moralna czystość i czystość poglądu. Te są, mnisi, dwie dhammy."  

177. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Diṭṭhivisuddhi ca yathādiṭṭhissa ca padhānaṃ. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Czystość poglądu i dążenie do tego poglądu. Te są, mnisi, dwie dhammy."  

178. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Asantuṭṭhitā ca kusalesu dhammesu, appaṭivānitā ca padhānasmiṃ. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Niezadowolenie z dobrych dhamm i niezmniejszanie wysiłku. Te są, mnisi, dwie dhammy."  

179. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Muṭṭhassaccañca asampajaññañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā".

"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Zapominanie i nierozróżnianie. Te są, mnisi, dwie dhammy." 
  
180. "Dveme, bhikkhave, dhammā. Katame dve? Sati ca sampajaññañca. Ime kho, bhikkhave, dve dhammā"ti.
  
Samāpattivaggo pañcamo.
Tatiyo paṇṇāsako samatto.
 
"Dwie są te, mnisi, dhammy. Jakie dwie? Uważność i rozróżnianie. Te są, mnisi, dwie dhammy."
  
Rozdział o realizacji, piąty.
Trzecia pięćdziesiątka kompletna.
   

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz