czwartek, 1 października 2015

Rozprzestrzenienie

Santhāravaggo (AN 2.152-163) - Rozdział o rozprzestrzenieniu

152. "Dveme, bhikkhave, santhārā. Katame dve? Āmisasanthāro ca dhammasanthāro ca. Ime kho, bhikkhave, dve santhārā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ santhārānaṃ yadidaṃ dhammasanthāro"ti.

"Dwa są te, mnisi, rozprzestrzenienia. Jakie dwa? Rozprzestrzenienie jedzenia i  rozprzestrzenienie Dhammy. Te są, mnisi, dwa rozprzestrzenienia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch rozprzestrzenień, a mianowicie - rozprzestrzenienie Dhammy."
 
153. "Dveme, bhikkhave, paṭisanthārā. Katame dve? Āmisapaṭisanthāro ca dhammapaṭisanthāro ca. Ime kho, bhikkhave, dve paṭisanthārā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ paṭisanthārānaṃ yadidaṃ dhammapaṭisanthāro"ti.
 
"Dwa są te, mnisi, przyjacielskie powitania. Jakie dwa? Przyjacielskie powitanie z jedzeniem i przyjacielskie powitanie z Dhammą. Te są, mnisi, dwa przyjacielskie powitania. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch przyjacielskich powitań, a mianowicie - przyjacielskie powitanie z Dhammą." 
 
154. "Dvemā, bhikkhave, esanā. Katamā dve? Āmisesanā ca dhammesanā ca. Imā kho, bhikkhave, dve esanā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ esanānaṃ yadidaṃ dhammesanā"ti.
 
"Dwa są te, mnisi, pragnienia. Jakie dwa? Pragnienie jedzenia i pragnienie Dhammy. Te są, mnisi, dwa pragnienia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch pragnień, a mianowicie - pragnienie Dhammy."
 
155. "Dvemā, bhikkhave, pariyesanā. Katamā dve? Āmisapariyesanā ca dhammapariyesanā ca. Imā kho, bhikkhave, dve pariyesanā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ pariyesanānaṃ yadidaṃ dhammapariyesanā"ti.
 
"Dwa są te, mnisi, dążenia. Jakie dwa? Dążenie do jedzenia i dążenie do Dhammy. Te są, mnisi, dwa dążenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch dążeń, a mianowicie - dążenie do Dhammy."
 
156. "Dvemā, bhikkhave, pariyeṭṭhiyo. Katamā dve? Āmisapariyeṭṭhi ca dhammapariyeṭṭhi ca. Imā kho, bhikkhave, dve pariyeṭṭhiyo. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ pariyeṭṭhīnaṃ yadidaṃ dhammapariyeṭṭhī"ti.
 
"Dwa są te, mnisi, poszukiwania. Jakie dwa? Poszukiwanie jedzenia i poszukiwanie Dhammy. Te są, mnisi, dwa poszukiwania. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch poszukiwań, a mianowicie - poszukiwanie Dhammy."
 
157. "Dvemā, bhikkhave, pūjā. Katamā dve? Āmisapūjā ca dhammapūjā ca. Imā kho bhikkhave, dve pūjā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ pūjānaṃ yadidaṃ dhammapūjā"ti.
 
"Dwa są te, mnisi, ofiarowania. Jakie dwa? Ofiarowanie jedzenia i ofiarowanie Dhammy. Te są, mnisi, dwa ofiarowania. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch ofiarowań, a mianowicie - ofiarowanie Dhammy."
 
158. "Dvemāni, bhikkhave, ātitheyyāni. Katamāni dve? Āmisātitheyyañca dhammātitheyyañca. Imāni kho, bhikkhave, dve ātitheyyāni. Etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ ātitheyyānaṃ yadidaṃ dhammātitheyya"nti.
 
"Dwie są te, mnisi, wielkie kradzieże. Jakie dwie? Wielka kradzież jedzenia i wielka kradzież Dhammy. Te są, mnisi, dwie wielkie kradzieże. To jest pierwsza, mnisi, z tych dwóch wielkich kradzieży, a mianowicie - wielka kradzież Dhammy."
 
159. "Dvemā, bhikkhave, iddhiyo. Katamā dve? Āmisiddhi ca dhammiddhi ca. Imā kho, bhikkhave, dve iddhiyo. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ iddhīnaṃ yadidaṃ dhammiddhī"ti.

"Dwa są te, mnisi, dobrobyty. Jakie dwa? Dobrobyt (wynikający z) jedzenia i dobrobyt (wynikający z) Dhammy. Te są, mnisi, dwa dobrobyty. To jest pierwszy, mnisi, z tych dwóch dobrobytów, a mianowicie - dobrobyt (wynikający z) Dhammy."
  
160. "Dvemā, bhikkhave, vuddhiyo. Katamā dve? Āmisavuddhi ca dhammavuddhi ca. Imā kho, bhikkhave, dve vuddhiyo. Etadaggaṃ, bhikkhave, imāsaṃ dvinnaṃ vuddhīnaṃ yadidaṃ dhammavuddhī"ti.

"Dwa są te, mnisi, przyrosty. Jakie dwa?  Przyrost jedzenia i dobrobyt przyrost Dhammy. Te są, mnisi, dwa przyrosty. To jest pierwszy, mnisi, z tych dwóch przyrostów, a mianowicie - przyrost Dhammy."
 
161. "Dvemāni, bhikkhave, ratanāni. Katamāni dve? Āmisaratanañca dhammaratanañca. Imāni kho, bhikkhave, dve ratanāni. Etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ ratanānaṃ yadidaṃ dhammaratana"nti.

"Dwa są te, mnisi, klejnoty. Jakie dwa? Klejnot jedzenia i klejnot Dhammy. Te są, mnisi, dwa klejnoty. To jest pierwszy, mnisi, z tych dwóch klejnotów, a mianowicie - klejnot Dhammy."
 
162. "Dveme, bhikkhave, sannicayā. Katame dve? Āmisasannicayo ca dhammasannicayo ca. Ime kho, bhikkhave, dve sannicayā. Etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ sannicayānaṃ yadidaṃ dhammasannicayo"ti.

"Dwa są te, mnisi, nagromadzenia. Jakie dwa? Nagromadzenie jedzenia i nagromadzenie Dhammy. Te są, mnisi, dwa nagromadzenia. To jest pierwsze, mnisi, z tych dwóch nagromadzeń, a mianowicie - nagromadzenia Dhammy."
 
163. "Dvemāni, bhikkhave, vepullāni. Katamāni dve? Āmisavepullañca dhammavepullañca. Imāni kho, bhikkhave, dve vepullāni. Etadaggaṃ, bhikkhave, imesaṃ dvinnaṃ vepullānaṃ yadidaṃ dhammavepulla"nti.
 
Santhāravaggo catuttho.

"Dwie są te, mnisi, obfitości. Jakie dwie? Obfitość jedzenia i obfitość Dhammy. Te są, mnisi, dwie obfitości. To jest pierwsza, mnisi, z tych dwóch obfitości, a mianowicie - obfitość Dhammy."
 
Rozdział o rozprzestrzenieniu, czwarty.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz